NÅ SKAL SNØEN VEKK: Kommunens medarbiedere jobber på spreng for å få bukt med all snøen i år. Her ser du fra  Valhallaveien, hvor fortauet ble ryddet i dag.
NÅ SKAL SNØEN VEKK: Kommunens medarbiedere jobber på spreng for å få bukt med all snøen i år. Her ser du fra Valhallaveien, hvor fortauet ble ryddet i dag.

Nå ryddes snøen vekk!

Vår, grønne grøftekanter og bar asfalt kan neppe loves på en stund, men de gigantiske snømengdene ryddes nå vekk fra de kommunale veiene.

Publisert

Det har kommet svært mye snø denne vinteren, og det synes godt med store hauger på nærmest hvert eneste gatehjørne her i kommunen.

Nå ryddes snøen vekk for at det skal bli enklere å måke og strø.

– I dag er det fortauet langs Valhallaveien som står for tur – det går så snøspruten står. Alle innbyggere oppfordres til å ikke måke snø ut på veier og fortau, for dette gjør måkearbeidet vanskeligere, opplyser Heidi Tomten, virksomhetsleder i UTE i Oppegård kommune.

Les også: Endelig er Svartskog-barna beltehelter

Oppegård kommune vurderer til enhver tid hvordan ressursene skal brukes og hva det skal strøs med på bakgrunn av veienes tilstand og værmeldingen for dagene som kommer.

– Kommunen har egne ansatte som tar seg av de kommunale veiene, og i tillegg har vi avtale med et privat firma som drifter skolegårder, barnehager og parkeringsplasser, opplyser Tomten.

NB! Saken fortsetter under bildet!

– Drømmen er en såle av snø

NÅ SKAL SNØEN VEKK: Kommunens medarbiedere jobber på spreng for å få bukt med all snøen i år. Her ser du fra Valhallaveien, hvor fortauet ble ryddet i dag.
NÅ SKAL SNØEN VEKK: Kommunens medarbiedere jobber på spreng for å få bukt med all snøen i år. Her ser du fra Valhallaveien, hvor fortauet ble ryddet i dag.

De beste forholdene får vi når været er stabilt og veiene får en fast såle av snø. Denne sålen fungerer godt for de fleste trafikantgrupper og trenger lite strømidler.

Les også: Endelig er Svartskog-barna beltehelter!

– I år har vi sett at både sykler, ski, spark og kjelker har fungert godt på dette underlaget. Kommunens ansatte kan dermed konsentrere seg om å frakte vekk snø for å få best mulig sikt, måke når det kommer ny snø og sørge for god bredde på veiene. Dette er vinter slik de fleste av oss husker det. Utfordringen oppstår når mildværet kommer og sålen smelter. Da er det brått mye vann og slush som skal fjernes fra alle steder samtidig, før alt fryser til is. Isen som dannes etter en smelterunde er glatt, hard og gjerne veldig ujevn og full av spor. Denne er det vanskelig å få feste på, for grus og sand glir rett av umiddelbart etter strøing, sier Tomten.

NB! Saken fortsetter under bildet!

NÅ SKAL SNØEN VEKK: Kommunens medarbiedere jobber på spreng for å få bukt med all snøen i år. Her ser du fra Valhallaveien, hvor fortauet ble ryddet i dag.
NÅ SKAL SNØEN VEKK: Kommunens medarbiedere jobber på spreng for å få bukt med all snøen i år. Her ser du fra Valhallaveien, hvor fortauet ble ryddet i dag.

Strømiddel

Til vanlig strøs det med ren grus på fortau, gang- og sykkelveier og lokale boligveier. Unntaket er hvis grusen er våt og utetemperaturen er lav - da tilsettes grusen 5-10 % salt for å få den gjennom strøapparatet uten å klumpe seg.

– På hard is forsvinner grusen fort, så da er det et alternativ å bruke sand. Sanden må være fuktig for at vi skal kunne strø med den, og for å oppnå dette blandes det inn 10-15 % salt. Dette bidrar til at sanden ikke fryser, og den ligger bedre på isen. På samleveier og bussveier samt bratte bakker strøs det normalt med sand iblandet 10-15 % salt, sier Tomten. 

Les også: Inviterer til viktig foredragskveld

– I Oppegård er vi generelt forsiktige med å bruke salt på veiene. Hovedårsaken til dette er effekten saltingen har på vannkvaliteten i Kolbotnvannet og Gjersjøen. Saltvann er tyngre enn ferskvann, og dette medfører at saltholdig vann synker til bunns i innsjøer og legger seg som et saltvannslag under ferskvannet. Hvis saltvannet blir stående slik lenge vil oksygenet brukes opp, og det kan dannes svovel- og metangasser. Hvis det stillestående, salte bunnvannet utgjør en stor del av innsjøens totale vannmengde vil det kunne bli et alvorlig miljøproblem for innsjøen, opplyser Tomten.

NÅ SKAL SNØEN VEKK: Kommunens medarbiedere jobber på spreng for å få bukt med all snøen i år. Her ser du fra Valhallaveien, hvor fortauet ble ryddet i dag.
NÅ SKAL SNØEN VEKK: Kommunens medarbiedere jobber på spreng for å få bukt med all snøen i år. Her ser du fra Valhallaveien, hvor fortauet ble ryddet i dag.

NB! Saken fortsetter under bildet!

Skraping

Veiskrapen brukes jevnlig gjennom hele vinteren. Bussveier er prioritert, og deretter skrapes veiene rundt skoler og barnehager og ellers der det ferdes mye folk. Saltet som ble lagt på veiene i forrige uke hjalp til med å myke opp isen slik et det er mulig å bruke skrape etterpå.

Les også: Fleksibel, ny skole på Kolbotn

– Noen lurer på hvorfor vi ikke sørger for svart asfalt hele vinteren. Dette er et spørsmål om ressursbruk og salting – og et spørsmål om hva vi ønsker. Vanlig brøyting vil gi en såle av snø fordi alle som går og kjører på snødekte veier bidrar til å presse snøen sammen og gjøre den vanskelig å måke vekk. Det er dermed nødvendig å måke oftere, salte jevnlig og koste for å få vekk all snøen. Mye ressurser og mye salt må til for å få svart asfalt. I tillegg vil man gå glipp av mulighetene for å bruke ski, spark og kjelke - noe mange setter pris på, sier Tomten. 

Alle kan bidra!

Nå om vinteren er det viktig at veiene er fremkommelige for brøyte- og strøbilene. Vi ber derfor om at det parkeres mest mulig på privat eiendom og minst mulig på veigrunn. Det er viktig å grave fram biler som har blitt stående lenge og er så nedsnødd at de er vanskelig å få øye på, for disse kan skape farlige situasjoner for brøytemannskapet.

– Bedre fremkommelighet gjør at arbeidet går raskere og vi rekker over flere veier i løpet av en dag. Vi setter pris på at du viser hensyn når du møter en brøytebil i trafikken – slipp den fram, avslutter Tomten.