Storebukta-prosjektet

SKAL STENGES MED PORT: Kommunen og utbygger vil sette opp en port som stenger undergangen i Theodor Hansens vei for ordinær trafikk. Beboere i Tangen-området vil få utdelt kort for gjennomkjøring.
SKAL STENGES MED PORT: Kommunen og utbygger vil sette opp en port som stenger undergangen i Theodor Hansens vei for ordinær trafikk. Beboere i Tangen-området vil få utdelt kort for gjennomkjøring.

– Dette er helt uakseptabelt!

Kommunen og Storebukta-utbyggeren vil sette opp en port som stenger undergangen i Theodor Hansens vei for ordinær trafikk frem til høsten. Beboere i området er i harnisk.

Publisert

– At utbygger ikke er villig til å betale for nødvendig sikkerhet kan ikke veltes over på oss på denne måten. Nå er det på tide at kommunen stiller seg på beboernes side og stiller ordentlige krav, mener styreleder for Tangen Vel, Jan Willem Kopperud.

Tirsdag denne uken kunne du lese på oavis.no om beboerne på Tangen i Kolbotn  sentrum som krevde at undergangen i Theodor Hansens vei skulle åpnes for gående og syklende. 

Undergangen skulle bli ferdigstilt før oppstarten av utbyggingen av Storebukta i fjor høst, men er fortsatt stengt for myke trafikanter.

STENGT FOR MYKE TRAFIKANTER: Kulverten vil fortsatt være stengt for gående og syklende frem til høsten.
STENGT FOR MYKE TRAFIKANTER: Kulverten vil fortsatt være stengt for gående og syklende frem til høsten.

– Dette er uholdbart og skaper mange farlige situasjoner. Det er bare spørsmål om tid før det skjer noe alvorlig her. For mange av oss er det en skolevei, turvei og adkomstvei, og vi er også grundig lei av å måtte gå rundt halve Kolbotn for å komme oss til skole, Sentrumsbygget og bussholdeplassen ved Statoil, sa styremedlem i Tangen Vel, Esther Skiri (43).

Les saken her: – Vi er redd for at det snart kan skje en ulykke i kulverten

I går, fredag 15. februar, mottok beboerne på Tangen et informasjonsbrev fra kommunen, og det er med sjokk de kunne lese følgende:

Vil stenge med port

Kommunen og utbygger har blitt enige om at det jobbes mot å få på plass en port som stenger undergangen for ordinær trafikk. Beboere i området vil få utdelt kort for gjennomkjøring. Mer detaljert informasjon om dette vil komme fra utbygger. Det vil gis info om utlevering og bruk av kort før port etableres.

Kulverten vil fortsatt være stengt for gående og syklende. Vi har stor forståelse for at det er uvant ikke å kunne gå den vante veien, spesielt for skolebarna som skal til Kolbotn skole, men minner om at dette gjøres med tanke på sikkerhet."

Les også: Tett på Tangen

KRITISKE MOT PORT-LØSNINGEN: – Denne porten er inn til anleggsområdet ved Storebukta. Det er en tilsvarende port kommunen skal bure oss inne med. Trump vil bygge mur mot Mexico. Oppegård kommune setter opp porter mot Tangen, sier beboerne på Tangen. Foto: Privat
KRITISKE MOT PORT-LØSNINGEN: – Denne porten er inn til anleggsområdet ved Storebukta. Det er en tilsvarende port kommunen skal bure oss inne med. Trump vil bygge mur mot Mexico. Oppegård kommune setter opp porter mot Tangen, sier beboerne på Tangen. Foto: Privat

"Vår helt nødvendige daglige adkomst"

"Vi håper i det lengste at dette er et utslag av litt rask ubetenksomhet. En port er en løsning vi overhodet ikke kan akseptere – noe alle reaksjoner blant beboerne så langt også tyder på", svarer styreleder for Tangen Vel, Jan Willem Kopperud i en e-post til kommunen.

"En port er en løsning vi overhodet ikke kan akseptere."

Han understreker at for det første handler dette om en offentlig vei der de bor og som er beboernes helt nødvendige daglige adkomst.

"Dette bør formodentlig veie tynge enn en utbyggers behov for døgnkontinuerlig transport", skriver styrelederen for velet.

Sikkerhetsgrunner

TALER PÅ VEGNE AV BEBOERNE: Styreleder for Tangen Vel, Jan Willem Kopperud.
TALER PÅ VEGNE AV BEBOERNE: Styreleder for Tangen Vel, Jan Willem Kopperud.

I tillegg påpeker styrelederen for velet at det er mange brukere av veien – både tjeneste, besøkende og ikke minst utrykning.

"Bare av sikkerhetsgrunner kan vi ikke ha en slik port. Dernest kommer alle mer eller mindre tilfeldig besøkende, varetransport, tjenestetransport, håndverkere, post, avis, renovasjon, veidrift og mange andre", skriver Kopperud i sin e-post til kommunen.

Han presiserer at kommunens løsning med å sette opp en port er helt uakseptabel.

"At utbygger ikke er villig til å betale for nødvendig sikkerhet kan ikke veltes over på oss, beboere, på denne måten. Nå er det på tide at kommunen stiller seg på beboernes side og stiller ordentlige krav. Dette er helt uakseptabelt!" skriver Kopperud til kommunen.

– For å styrke sikkerheten rundt kulverten

"Sammen med utbygger vil kommunen styrke sikkerheten i og rundt kulverten under jernbanen i Theodor Hansens vei, og gjør nå tiltak på kort og lang sikt. Det jobbes med å få på plass en port som vil stenge for ordinær trafikk. Kulverten vil fortsatt være stengt for gående og syklende", står det i informasjonsbrevet fra kommunen.

Kommunen forklarer at undergangen har vært stengt for gående og syklende av sikkerhetsmessige grunner, i forbindelse med anleggsarbeid og omlegging av kommunalt vann- og avløpsanlegg i området.

"Til tross for skilting, er det mange som ikke overholder forbudet, men likevel bruker undergangen. Vi har derfor blitt nødt til å se på andre løsninger", står det i brevet til beboerne på Tangen.

– Sikkerhet er førsteprioritet

I informasjonsbrevet står det også at kommunen har sammen med utbyggeren (red. anm.: Solon Eiendom AS) diskutert flere alternative løsninger. Blant annet har de sett på mulighet for å etablere felt for gående og syklende og enveiskjøring med lysregulering.

"Vi har likevel kommet til at de løsningene som har vært aktuelle, ikke har vært sikkerhetsmessig gode nok. Av alle hensyn er sikkerhet for gående og syklende vår førsteprioritet. Mange skolebarn som går til Kolbotn skole har undergangen som sin vante skolevei, og det ferdes mange gående og syklende i området. Etter påskeferien 2019 vil imidlertid skolebarna få en annen skolevei – til Solkollen", skriver kommunen.

STOREBUKTA-PROSJEKTET: Oppegård Avis har skrevet om flere kritikkverdige forhold i forbindelse med Storebukta-utbyggingen.
STOREBUKTA-PROSJEKTET: Oppegård Avis har skrevet om flere kritikkverdige forhold i forbindelse med Storebukta-utbyggingen.

Les også: – Vurderes stengt

Ber om at alle følger forbudet

Tirsdag 13. februar satt kommunen ut trafikkmiljøvakter for å minne forbigående om å ikke bruke gjennomgangen. Denne ordningen vil fortsette til porten er på plass, ifølge kommunen.

I informasjonsbrevet ber kommunen om at alle respekterer forbudet og følger trafikkmiljøvaktenes anmodninger om å ikke bruke kulverten, men gå rundt.

 

Les også: Vil slippe ut anleggsvann på offentlig avløpsnett

Skal stå ferdig i løpet av høsten

Kommunen opplyser også om at det jobbes med en langsiktig plan for å utvide Theodor Hansens vei opp til Kolbotnveien.

Kommunen har satt i gang med å planlegge dette arbeidet, med mål om at det skal stå ferdig i løpet av høsten 2019.

Mandag 4. mars blir det arrangert et møte for beboere i Theodor Hansensvei og Solbråtanveien samt andre direkte berørte parter, mandag 4. mars. Møtet vil bli holdt i Formannskapssalen på rådhuset fra klokken 16.30 til klokken 17.30.

Les også: – Vemodig å flytte fra Kolbotn, men ikke trist

Powered by Labrador CMS