«Å fortsette med 18-årig stemmerett er som å sende ungdom på en totalt ufrivillig flytur»

Leder i Follo Sosialistisk Ungdom, Anon Yu Henriksen, svarer på Alexandra Hesla-Halvorsen (Follo Unge Høyre) sitt leserinnlegg om innføring av 16-årig stemmerett.

For en tid tilbake siden sammenligna Follo Unge Høyre innføring av 16-årig stemmerett med å la flyvertinnen styre flyet. (se link lenger ned)

For å fortsette sammenligningen, er 18-årig stemmerett for meg, som å tvinge ungdom ombord på et fly, uten at de har noen makt over hvor flyet skal. Alle de andre ombord har allerede bestemt flyets destinasjon, mens ungdommenes mening ignoreres, bare fordi de er under 18 år.

I leserinnlegget fortsetter Unge Høyre dessverre en svartmaling av norsk ungdom som festglade, uansvarlige og uopplyste. Den virkelighetsbeskrivelsen stemmer rett og slett ikke. Norsk ungdom engasjerer seg i organisasjonslivet og i det politiske landskapet. Vi deltar i det offentlige ordskiftet og sitter i elevråd og ungdomsråd. Dette beviste blant annet en rapport skrevet av forskere ved NOVA og Institutt for samfunnsforskning i 2017. Rapporten pekte på at ungdom i økende grad viser politisk engasjement, at flere organiserer seg i politiske partier og at vi, i rapportforfatterens egne ord “viser et fantastisk engasjement og har et brennende ønske om å bidra og påvirke samfunnsutviklingen”. Da rapporten ble lansert sa også daværende styreleder i Landsrådet for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner (LNU), Stian Seland, at rapporten bekrefter en trend de hadde over lengre tid.

Dessuten viser erfaringene fra forsøksvalgene i 2011 og 2015, at de 16- og 17-åringene som fikk stemme, gjorde partivalg nesten helt likt som resten av befolkningen. Altså er forestillingen om at ungdom er så lett påvirkelige at de stemmer det som er “trendy”, bare å myte. I tillegg motbeviser det Unge Høyres påstander om at vi i SU og SV ønsker 16-årig stemmerett for egen vinning. For oss er 16-årig stemmerett altså ingen lur valgkampstrategi for å sanke flere stemmer. Det er snarere en følge av vår grunnideologi. Vi er en del av en internasjonal, sosialistisk bevegelse som kjemper for å gi mer makt til folk flest. Å utvide demokratiet, gjennom å innføre 16-årig stemmerett, vil gi mer makt på flere hender; hender som per dags dato bestemmer svært lite over den politikken som påvirker deres liv.

16- og 17-åringer betaler skatt og egenandel hos fastlegen. De kan sone i fengsel og straffes på andre måter. De benytter i høyere grad enn voksne offentlige tjenester, slik som skoler, kollektivtransport, helsestasjoner, fritidsklubber og biblioteker. Til tross for alt dette, har de lite de skulle ha sagt når hele Norge skal velge politikerne som vedtar nettopp skattenivået og kollektivtilbudet. Det er for meg ganske underlig, at jeg i et helt år betalte skatt, uten å ha noen representerende, parlamentarisk makt til å bestemme hva de skattepengene jeg betalte skulle gå til. For meg er det ganske tydelig at det var et hull i demokratiet.

Dessuten står samfunnet i dag ovenfor problemer som i større grad påvirker fremtida vår enn tidligere problemer har gjort. Jeg snakker selvfølgelig om klima- og naturkrisa, men også om de demografiske utfordringene som venter oss. Dette vil forme framtida vår på ufattelige måter. Slik dagens valgordning er, har ikke ungdom under 18 noen makt gjennom landets bredeste politiske organ: valg, til å påvirke den framtida. Dette til tross for at det er oss unge som må leve med konsekvensene av dagens politikk.

For meg er det å innføre 16-årig stemmerett, en øvelse i å gjøre demokratiet vårt grønnere. Da hadde vi endelig anerkjent at politikken som utføres, også har en effekt utover førstkommende mandatperiode. Vi hadde anerkjent at politikk ikke bare påvirker oss her og nå, men også de kommende generasjonene. Sentralt i grønne ideologier står ideen om generasjonssolidaritet og evnen til å se ting i lengre perspektiv. Den ideen og evnen må også representeres i det parlamentariske demokratiet vårt. Sånn er det på ingen måte nå. Unge står i kulden og skriker av full hals for klimaet på Eidsvolls plass, mens foreldrene våre går i varme valglokaler og nedlegger stemmer for mer olje og bredere motorveier. For det er jo per dags dato slik at de eldre gjennom valg, sitter på den største makten. De har høyest valgdeltakelse, mens studenter og unge voksne har lavest. Dette bidrar til at partier med en radikal politikk for å motvirke klimaendringene, kanskje gjør det dårligere enn det den reelle befolkningen ønsker. Vi trenger tiltak som øker valgdeltakelsen, også for de mellom 18 og 25. Det vil trolig 16-årig stemmerett gjøre.

For mange studenter er det et problem at deres aller første valg skjer mens de er studenter. Mange har flyttet alene til en helt ny by. Noen har endret adresse, andre ikke. Generelt sett tror jeg mange studenter også preges av en forvirring for hvordan valgsystemet fungerer. Hadde vi hatt 16-årig stemmerett, ville studentene være godt rutta til deres første valg i en ny by. Når man kan stemme fra og med man fyller 16, vil mange oppleve sitt første valg mens man fortsatt bor hjemme. Det medfører at man har foreldre som kan veilede og informere om hvordan valgsystemet fungerer. I tillegg preges man ikke av den usikkerheten mange studenter kan føle på i en helt ny by. Altså, hadde flere kunne stemme mens de bodde hjemme, ville trolig valgdeltakelsen til de mellom 18 og 25 økt. Dette føyer seg i den lange rekka med gode argumenter for å innføre 16-årig stemmerett. Jeg ville heller aldri satt meg på et fly styrt av flyvertinner. Men det er heller ikke det vi i SU ønsker. Vi foreslår ikke at unge ene og alene skal styre landet. Vi foreslår at vårt eksisterende demokrati skal utvides, slik at de under 18 år også skal få påvirke skolen de går på, kollektivtrafikken de benytter, klimaet de skal leve med og mye mye mer. Jeg ville aldri satt meg på et fly der jeg ikke kunne være med på å bestemme destinasjonen. La oss inkludere våre kloke, reflekterte og engasjerte 16- og 17-åringer i demokratiet!

Powered by Labrador CMS