BEKYMRET: Rolf Arnesen ser bekymret på at bilene suser forbi bussen på holdeplassen.

Vil ha tiltak før noen blir påkjørt

I flere år har beboere på Kornmoenga fryktet alvorlige trafikkulykker, rett utenfor stuevinduet. Nå ber de kommunen om handling.

Publisert Sist oppdatert

Se på bildet over. Har disse bilistene kontroll på hva som rører seg i fotgjengerfeltet foran bussen?

Det er slike situasjoner styreleder Rolf Arnesen i Kornmoenga Borettslag, og resten av naboene, håper skal ta slutt. For situasjonen over er ikke et eksklusivt blinkskudd av journalisten. Dette skjer flere ganger hver time.

Nå vil han ha handling fra kommunen. Før det skjer en alvorlig ulykke.

– Det er så mye uvettig kjøring Valhallaveien, og spesielt akkurat her. Det er totalt uoversiktlig. Ja, du ser jo selv, sier Arnesen.

NB: Saken fortsetter under bildet.

FULL KONTROLL?: Har bilisten som valgte å passere bussen her kontroll på hva som rører seg i fotgjengerfeltet?

– Vi må gjøre noe

Hovedproblemet skapes av de mange bussene. Det er busstopp på begge sider i Valhallaveien og når de stopper, har de færreste tålmodighet til å vente. Spesielt skummelt er det i retning Tårnåsen senter. Der er fotgjengerfelter rett foran bussen.

– Kommer det en person ut der, så er det ikke sjans i havet å få stoppet. Vi må gjøre noe med dette, fortsetter han frustrert.

Arnesen forteller at trafikksituasjonen i Valhallaveien er tema i hvert eneste styremøte og i uformell prat mellom beboere. Nå ber Arnesen om flere fartsreduserende tiltak.

– Det er skiltet 30–sone mellom Gimleveien og Høyås bo- rehabiliteringssenter. På denne strekningen er det fire fotgjengeroverganger, inkludert en litt opphøyet ved rundkjøringen i Valhallaveien og Kornmoveien, samt en fartsdump ved Høyås. På den andre enden er det ingenting, sier Arnesen.

Manglende respekt

Og det er nettopp der problemet er desidert størst.

– Det er den manglende respekten for 30-sonen, kombinert med at kommunen i sin tid anla kanskje Oppegårds fineste og retteste veistrekning som «innbyr til fart», som er problemet. Mange bilister har altfor høy fart når de kommer til bussholdeplassen på Tårnåsen, og det er daglig vanvittige forbikjøringer av busser, sier Arnesen bekymret.

På vegne av borettslaget Kornmoenga borettslag og Kornmoenga vel, har han lansert noen enkle, men konkrete forslag.

STYRELEDER: Rolf Arnesen er styreleder i Kornmoenga borettslag og har sett mange farlige situasjoner de siste årene.

– Lenger syd i Valhallaveien er det også 30-sone, og her er det fysiske fartshemmende tiltak som humper og innsnevring, samt tydelig merket 30 i veibanen og med tydelige skilt. Vårt ønske er at man gjør tilsvarende tiltak på strekningen Gimleveien til rundkjøringen i Valhallaveien/Kornmoveien. Når bilistene ikke respekterer dagens regler, må man se på andre tiltak, mener styrelederen.

Vil ha handling

Forslagene er også spilt inn til kommunen ved flere anledninger, både på telefon og e-post. Han forteller at han 6. november i fjor sendte en e-post til avdelingslederen for vei og park i Nordre Follo, Gry Larsen, for å fortelle om problematikken.

I første omgang ønsker Arnesen at kommunen kommer og ser på situasjonen med egne øyne.

– Vi håper at vi kan få til en befaring slik at de virkelig se hvordan situasjonen er. Det står ikke på oss, i alle fall, sier Arnesen.

Får handling

Dermed er ballen spilt over til nevnte Gry Larsen. Hun sier at saken vil behandles politisk nå i september.

– Borettslagets e-post ble delegert videre til våre fagpersoner som var i kontakt med Arnesen på telefon 9. november 2020. Her ble det informert om det da pågående arbeidet med kommunens temaplan for trafikksikkerhet, hvor innbyggere ble invitert til å gi innspill til tiltak for bedre trafikksikkerhet. Temaplanen følges nå opp med en konkret tiltaksplan for trafikksikkerhet som skal behandles politisk i september, og hvor tiltakene fra borettslagene er ivaretatt, skriver Larsen i en e-post til Oppegård Avis.

ARBEID: Slik så det ut da kommunen anla fartsdempende tiltak lenger syd i Valhallaveien.

Og hvis det er sånn at Arnesen har ventet på ytterligere svar, så beklager hun det.

– Kommunen har vurdert det som ikke nødvendig å gjennomføre befaring i og med at borettslagenes innspill er ivaretatt i planen. Vi beklager det dersom Arnesen har ventet på ytterligere svar fra kommunen etter at vi per telefon informerte han om denne prosessen, skriver hun videre e-posten.

Bør prioriteres

Da Oppegård Avis fikk vite at denne saken skulle opp til politisk behandling i september, dykket vi ned i noen av de 330 sider lange saksdokumentene til «Utvalg for klima, teknikk og miljø». Det viser seg at innspillene fra Valhallaveien er et av svært mange punkter som utvalget skal ta stilling til 29. september.

Og vi kan bringe gode nyheter til Arnesen og andre bekymrede beboere på Kornmoenga.

I forkant av behandlingen er det laget en prioriteringsliste hvor en rekke veier og områder skal vurderes utbedret. Her kan prosjekter prioriteres fra nivå 1 til 5, alt etter hvor viktig det vurderes med tiltak.

Får det som han ønsker

For det avbildede området i Valhallaveien, rett ved Kornmoenga er det foreslått følgende tiltak:

«Skilt 30 km/t, Fartsdempende tiltak slik som lenger syd i Valhallaveien»

I tillegg er det vurdert som så viktig at det har havnet på prioriteringsnivå 1. Altså høyeste prioritet.

Ifølge saksdokumentene betyr det følgende: «Tiltak som er så viktige at de bør gjennomføres i perioden 2021-2024. Administrasjonen må fortløpende vurdere hvilke av disse tiltakene som skal gjennomføres først. Det kan avhenge av flere forhold; hva som trengs av forarbeid, kapasitet til gjennomføring mm.»

Dermed ser det ut til at Arnesen og beboerne på Kornmoenga har blitt hørt.

Arnesen blir meget glad når han blir overbragt nyheten:

– Bra – dette var en hyggelig beskjed å få. Det er riktig at jeg ble informert om at våre innspill var med i prosessen, men hvor lang tid tar en kommunal prosess? Vi var utålmodige, derfor tok jeg kontakt med avisen. Jeg ser at dette området ligger blant tiltak som skal gjennomføres mellom 2021 – 2024. Her haster det virkelig. Sett dette øverst på tiltakslisten, hvis det lov å ønske da, sier Arnesen med et smil.

Powered by Labrador CMS