VENTER PÅ SVAR: Trond Magnus Bjergli lurer på hvor det har blitt av hans forslag til trafikkregulerende tiltak i Mellomåsveien på Trollåsen.
VENTER PÅ SVAR: Trond Magnus Bjergli lurer på hvor det har blitt av hans forslag til trafikkregulerende tiltak i Mellomåsveien på Trollåsen.

– Hvilken høst mente de?

I september 2019 sendte Trond Magnus Bjergli fra Trollåsen brev til kommunen med konkrete forslag til trafikkregulerende tiltak. Han venter fortsatt på svar.

Publisert Sist oppdatert

I forrige uke skrev vi om beboeren i Solbråtanveien som etterlyste svar på sine spørsmål. Han er ikke alene om å ikke ha fått svar.

Saken om Espen Kongshaug fra Solbråtan har skapt mye engasjement, og en av dem som fikk vekket sitt engasjement igjen var Trond Magnus Bjergli fra Mellomåsveien på Trollåsen. Han har nemlig opplevd noe av det samme som nevnte Kongshaug. Bare med mye lenger ventetid.

I september 2019 sendte han et brev til Oppegård kommune med flere konkrete forslag til trafikktiltak. Da hadde han i lengre tid lagt merke til at langt fra alle holder seg under de påbudte 30 kilometerne i timen i området.

Og det er mildt sagt bekymringsfullt. Rett nedenfor huset hans er det en kryssende gangvei som kommer ut rett bak en hekk, og mange barn bruker denne veien som skolevei. (Se bildet under.)

SKUMMELT: Grusveien til høyre på bildet er en gang- og sykkelvei som daglig brukes som skolevei. For å komme til og fra skolen, må barna krysse Mellomåsveien, og akkurat dette punktet er svært skummelt ifølge Bjergli. Spesielt hvis fartsgrensen på 30 km/t ikke overholdes.
SKUMMELT: Grusveien til høyre på bildet er en gang- og sykkelvei som daglig brukes som skolevei. For å komme til og fra skolen, må barna krysse Mellomåsveien, og akkurat dette punktet er svært skummelt ifølge Bjergli. Spesielt hvis fartsgrensen på 30 km/t ikke overholdes.

Ble lovet tilbakemelding

Kort fortalt foreslo han at kommunen laget fartsdumper i Mellomåsveien, samt satte opp mer synlige 30-skilt. Brevet til daværende Oppegård kommune ble sendt 6. september.

21. oktober, dog noen uker etter svarfrist, får han følgende svar fra Oppegård kommune:

«Veiavdelingen vil gjennomføre trafikktellinger i Mellomåsveien i løpet av høsten for å registere trafikkmengder og fartsnivå på strekningen. Vi vil ut i fra dette vurdere behovet for fartsreduserende tiltak. Jeg vil gi deg en tilbakemelding når denne målingen er gjennomført.»

– Hvilken høst mente de?

Siden har det vært stille.

– Hvilken høst er det han snakket om, lurer jeg nesten på nå, sier Bjergli.

For om den lovte trafikkmålingen noen gang ble gjennomført, så har det i alle fall skjedd uten at Bjergli har fått det med seg. Han har heller ikke fått noen tilbakemelding.

Bjergli ga seg ikke.

22. juni 2020 – etter kommunesammenslåingen - sendte han jeg en ny mail til kommunen hvor han spurte om noen av tiltakene hadde blitt gjennomført. Den mailen ble aldri besvart.

I januar 2021 ringte Bjergli til Nordre Follo kommune og etterspurte tiltak i Mellomåsveien. Han fikk samme svar:

– Vi skal komme å se på det og vurdere tiltak.

Gammelt arkiv

Da fikk han i tillegg en annen «artig» opplysning. For den saken han refererte til, altså sine egne brev, ligger visstnok i det gamle arkivsystemet til Oppegård kommune, og den er det ikke tilgang til lenger.

– Gjelder det bare min sak, eller er det flere som ikke har fått svar på grunn av dette, spør Bjergli.

Han ble derfor bedt om å sende saken på nytt. Da mistet Bjergli «trafikktiltak-motet», helt til gnisten ble tent igjen etter oppslaget fra Solbråtanveien.

– Kommunen har et åpenbart kommunikasjonsproblem. Det er spesielt irriterende at de sier at de skal gjøre noe, og så skjer det ingenting, sier han oppgitt.

GAMLE SKILT: Dette skiltet, før innkjøringen til venstre, er siste indikasjon på at mange barn ferdes i området. Naboer i Mellomåsveien ønsker tydeligere skilting og fartsdumper for å redusere farten.
GAMLE SKILT: Dette skiltet, før innkjøringen til venstre, er siste indikasjon på at mange barn ferdes i området. Naboer i Mellomåsveien ønsker tydeligere skilting og fartsdumper for å redusere farten.

Ny runde

Nå planlegger Bjergli å sende brevet på nytt, men nå med underskrifter fra flere naboer. For det er ikke «bare» Bjergli som har reagert på trafikkforholdene i Mellomåsveien. Håpet er rett og slett bli hørt.

– Jeg håper forslagene mine blir vurdert, og aller helst at de gjennomføres. Altså at det kommer fartsdumper i henhold til håndboka til Vegvesenet, og at det kommer nye skilt som er lett å se. Jeg synes ikke det er for mye å be om, sier Bjergli.

Og bare for å understreke. Bjergli er ikke ute etter å henge ut noen. Hverken kommune eller folk i nabolaget.

– Jeg er rett og slett bekymret, for 30 kilometer i timen er saktere enn man tror. Og jeg er absolutt ikke etter å henge ut noen, hverken naboer eller andre trafikanter. Mitt mål er bare at farten i området blir redusert. Og aller helst før det skjer en ulykke, for det er barn over alt her, nesten til alle døgnets tider, sier han til Oppegård Avis.

Ble aldri gjennomført

Gry Larsen, virksomhetsleder for vei og park i Nordre Follo kommune, innrømmer at kommunen aldri har vært på befaring i forbindelse med denne saken, men etter at Oppegård Avis tok tak i saken, forteller hun at kommunen skal se på saken på nytt.

– Ble det noen gang gjennomført «trafikktellinger i Mellomåsveien i løpet av høsten for å registrere trafikkmengder og fartsnivå på strekningen. Vi vil ut i fra dette vurdere behovet for fartsreduserende tiltak», som kommunen lovte i sitt svar?

– Nei, det er ikke gjennomført trafikktellinger i Mellomåsveien etter 2018.

– Har dere noe logg på dette, slik at vi kan få svar på hva som eventuelt ble funnet i trafikktellingene?

– Vi har logg over gjennomførte trafikktellinger, ja. Som nevnt kan vi ikke se at det er gjennomført tellinger i Mellomåsveien som lovet. Vi beklager det ovenfor innbygger, og skal prioritere å få tatt en trafikktelling på aktuelle stedet.

– Hvis ikke noe slikt eksisterer: Hva kan beboerne i Mellomåsveien, som rapporterer om at det bare har blitt verre mtp trafikk, forvente seg fra kommunen i nær fremtid når det gjelder tiltak?

– Så snart vi får løst noen tekniske utfordringer ved vårt utstyr, så vil vi som sagt gjennomføre trafikktellinger. Kommunen kan ta en befaring på stedet, men ønsker uansett å dokumentere trafikkmengde og fartsnivå på strekningen før vi eventuelt gjennomfører fysiske tiltak.

Powered by Labrador CMS