GLADNYHETER: Nordre Follo og alle de andre Follo-kommunene med unntak av Nesodden får nå 60 prosent flere vaksiner. Foto: Pixabay
GLADNYHETER: Nordre Follo og alle de andre Follo-kommunene med unntak av Nesodden får nå 60 prosent flere vaksiner. Foto: Pixabay

Regjeringen endrer vaksinekøen:

Prioriterer frem unge voksne og gir flere vaksiner til Nordre Follo

Nordre Follo og 23 andre kommuner prioriteres frem i vaksinekøen. Aldersgruppene 18-24 år og 40-44 år vil også skyves frem, og skal vaksineres samtidig.

Publisert Sist oppdatert

Under pressekonferansen, som ble holdt av statsminister Erna Solberg onsdag kveld, la hun frem endringer i vaksineprogrammet.

Her er de viktigste endringene:

 • Regjeringen vil nå vaksinere unge voksne tidligere. Aldersgruppene 18-24 år og 40-44 år får tilbud om vaksine samtidig. Så vil aldersgruppen 25-39 år tilbys vaksine sist.
 • Det skal gis 60 prosent flere vaksiner til 24 kommuner på Østlandet med vedvarende høyt smittetrykk. Nordre Follo og alle de andre Follo-kommunene med unntak av Nesodden, er på denne listen, og skal nå få 60 til 80 prosent flere vaksiner.
 • AstraZeneca-vaksinen skal tas permanent ut av det norske vaksinasjonsprogrammet.
 • Janssen-vaksinen skal fortsatt være på pause, men vil bli tilbudt som en frivillig vaksine utenfor det norske vaksineprogrammet. Denne vaksinen vil fortsatt være gratis, men de som ønsker å ta vaksinen vil måtte snakke med fastlegen først. Janssen-vaksinen skal lagres som en beredskapsvaksine i en situasjon hvor leveransen av andre vaksiner kan svikte eller hvis smitten øker dramatisk i Norge.

Regjeringen mener at hele Norge kan åpne opp tidligere som følge av disse endringene, og regner med at alle over 18 år trolig vil ha fått tilbud om vaksine før skolestart etter sommerferien som følge av disse endringene.

Les også siste nytt om vaksinasjon i Nordre Follo: Under 200 personer får første dose denne uken

Prioriterer frem 18-24 og 40-44

I perioden fra mai til august vil veldig mange få tilbud om koronavaksinasjon. Norge forventer å få 5,7 millioner vaksinedoser i løpet av disse månedene.

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler å la de yngste voksne på 18 til 24 år få vaksine samtidig med 40-åringene (40-44 år), og å fortsette den målrettede, geografiske fordelingen av vaksiner.

– Regjeringen løfter de unge frem i vaksinekøen fordi spredningen er høyst og mange unge har blitt hardt rammet av tiltakene, sa Erna Solberg.

Modelleringene til FHI viser at det er gunstig å veksle mellom de eldste og de yngre aldersgruppene.

– Vi anbefaler derfor å tilby de yngste voksne vaksinering samtidig med alle i begynnelsen av 40-årene. Det vil også bidra til at mange elever og studenter vaksineres i løpet av sommerferien og er beskyttet før neste semesterstart, forklarer smitteverndirektør i FHI, Geir Bukholm.

Til slutt skal aldersgruppen 35-39 år vaksineres samtidig med gruppen 25-34 år.

Ingen nye yrkesgrupper vil bli prioritert

Regjeringen har støttet FHIs anbefaling om å ikke prioritere vaksinasjon av enkelte yrkesgrupper eller ansatte i samfunnskritiske funksjoner.

Det betyr at lærere og barnehageansatte ikke vil bli prioritert i vaksinekøen.

60 prosent flere doser

FHI har anbefalt at 24 mest rammede kommuner på Østlandet skal få 80 prosent flere doser enn det de hadde fått basert på fordelingsnøkkelen, men regjeringen har besluttet at disse kommunene skal få 60 prosent flere doser.

En slik geografisk skjevfordeling av vaksinene vil pågå inntil gruppene over 18 år og uten underliggende sykdommer er vaksinert.

– Ved å prioritere å vaksinere flere i de områder som har hatt mange smittede over lang tid, får vi samlet sett færre syke i Norge. Da kan vi også foreta en tryggere åpning av samfunnet, spesielt i de områdene som over lengre tid har hatt mange smittede, forklarte Bukholm.

Her er en liste over de 24 kommunene som får 60 prosent flere doser:

 • Oslo (får allerede i dag 20 prosent flere doser enn grunnfordelingsnøkkelen tilsier)
 • Nordre Follo
 • Ås
 • Frogn
 • Vestby
 • Enebakk
 • Sarpsborg (får allerede i dag 20 prosent flere doser enn grunnfordelingsnøkkelen tilsier)
 • Fredrikstad (får allerede i dag 20 prosent flere doser enn grunnfordelingsnøkkelen tilsier)
 • Moss (får allerede i dag 20 prosent flere doser enn grunnfordelingsnøkkelen tilsier)
 • Lørenskog (får allerede i dag 20 prosent flere doser enn grunnfordelingsnøkkelen tilsier)
 • Ullensaker
 • Rælingen
 • Lillestrøm
 • Gjerdrum
 • Drammen
 • Bærum
 • Nannestad
 • Nittedal
 • Lier
 • Eidsvold
 • Råde Asker
 • Halden
 • Indre Østfold

Det ovennevnte innebærer at 319 andre kommuner vil få om lag 35 prosent færre doser enn befolkningsnøkkelen tilsier, i opptil syv uker.

De må dermed avgi totalt 218.000 doser i de syv ukene, og så må de i løpet av tre uker (29 til 31) både vaksinere de som de hadde planlagt og ta igjen etterslepet.

Følgende 13 kommuner får ingen endring:

 • Bergen
 • Førde
 • Hamar
 • Kongsvinger
 • Kristiansand
 • Larvik
 • Nes
 • Ringerike
 • Ringsaker
 • Sandnes
 • Skien
 • Stavanger
 • Trondheim

Fortsatt mye usikkerhet

Regjeringen går altså inn for å gi Nordre Follo og 23 andre kommuner 60 prosent flere vaksiner. Statssekretær Saliba Andreas Korkunc i Helsedepartementet har sagt overfor VG at "det ikke er avklart at det faktisk blir sånn i praksis".

Han viser til det Erna Solberg har nevnt under pressekonferansen:

– Regjeringens beslutning har to viktige forutsetninger: Vi må sikre at de kommunene som får færre doser i juni og begynnelsen av juli, har kapasitet til å få tatt dette igjen i siste del av juli. Hvis ikke vil vaksinasjonsprogrammet forlenges i Norge, sa statsministeren.

Regjeringen skal nå sammen med Statsforvalterne gå i dialog med kommunene for å sjekke at vaksinasjonen i juli kan gå etter planen, og dette er det som vil avgjøre om denne omfordelingen kan skje.

Statsministeren har også bedt FHI og Helsedirektoratet om å ta en rask vurdering av om de 24 kommunene på prioriteringslisten, inkludert Nordre Follo kommune, er de rette i dag.

Powered by Labrador CMS