9 AV 1270: Ved inngangen av dette året hadde Norge 1270 personer over 100 år hvorav ni personer var bosatt i Nordre Follo.
9 AV 1270: Ved inngangen av dette året hadde Norge 1270 personer over 100 år hvorav ni personer var bosatt i Nordre Follo.

Har flest 100-åringer i Follo

Ved inngangen av dette året hadde Nordre Follo ni innbyggere som var 100 år og eldre.

Antallet som når denne alderen øker år for år. Det viser nye befolkningstall som Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte tirsdag.

Nordre Follo hadde seks hundreåringer og tre innbyggere som fylte 101 år per 1. januar 2021.

Totalt var ni innbyggere 100 år er eldre ved starten av dette året. De utgjør 0,15 prosent av de totalt 60.034 innbyggere i Nordre Follo.

Her kan du lese fjorårets rapport om befolkningsutvikling i Nordre Follo.

Visste du at...?

  • 555 personer ble født i Nordre Follo i 2020 vs. 540 personer i til sammen Oppegård og Ski i 2019 (296 i Ski og 244 i Oppegård).
  • 375 personer døde i Nordre Follo i 2020 vs. 386 personer i til sammen Oppegård og Ski i 2019 (183 i Ski og 203 i Oppegård).
  • Nordre Follo fikk 746 nye innbyggere i 2020 vs. 838 innbyggere i til sammen Oppegård og Ski i 2019 (460 i Ski og 378 i Oppegård)
  • Nettoinnflytting (inn- og utvandring) utgjorde 560 personer i Nordre Follo i 2020 vs. 666 personer i til sammen Oppegård og Ski i 2019 (332 i Ski og 334 i Oppegård).

På desidert første plass i faktisk antall

Med sine ni innbyggere på 100 år og eldre topper Nordre Follo statistikken i Follo når det gjelder faktisk antall, men vi ligger på en delt andreplass med Ås kommune når det gjelder størst andel. Her er det Vestby som topper statistikken.

Totalt hadde Follo 18 personer som var 100 år eller eldre per 1. januar. Det betyr at halvparten av alle disse personene bor i Nordre Follo kommune.

  • Ås kommune har tre personer som har passert 100 år (disse utgjør 0,15 prosent av befolkningen i kommunen) hvorav den ene personen var 105 år eller eldre per 1.januar 2021.
  • Vestby har også tre personer som har passert 100 år hvorav den ene personen var 103 år per 1. januar, men kommunen har størst andel av hundreåringer (0,16 prosent av de totalt 18.290 innbyggerne i Vestby) i hele Follo.
  • Nesodden har to personer som har passert 100 år (disse utgjør 0,10 prosent av befolkningen) hvorav den ene personen var 102 år per 1. januar 2021.
  • Enebakk hadde bare én person på 103 år (0,09 prosent av befolkningen) ved utgangen av dette året, og Frogn kommune med sine 15.953 innbyggere hadde ingen hundreåringer i det hele tatt.

1.270 hundreåringer i hele Norge

I hele Norge var 1.270 personer (0,02 prosent) av de totalt 5.391.369 innbyggere 100 år eller eldre ved inngangen av dette året.

I faktisk antall er det Oslo som topper statistikken, med sine 230 personer som har passert 100 år (0,33 prosent av de totalt 697.010 innbyggere i Oslo).

Lavangen (Loabák) kommune i den indre delen av Sør-Troms i Troms fylke har størst andel av hundreåringer. Lavangen hadde tre personer som var 100 år og eldre, men de utgjorde 2,93 prosent av befolkningen.

Eldrebølgen kommer

Statistisk sentralbyrå (SSB) skriver at Norge er inne i en periode der befolkningen blir stadig eldre, noe som vil fortsette også i årene fremover.

I starten på dette året var det 11.000 færre personer i alderen fra 0 til 19 år sammenlignet med året før, mens tallet for personer over 66 år vokste med 22.200. Gjennomsnittsalderen økte med 0,27 år og er nå 40,78 år.

– Tydelig aldring, lavere befolkningsvekst samt flere og eldre innvandrere er noen av trendene som vil prege befolkningsutviklingen i Norge framover. I 2030 vil det for første gang være flere eldre enn barn her i landet, sa SSBs seniorforsker Astri Syse i en folketallsanalyse i fjor sommer.

Når det gjelder innvandringer, var det kun 38.100 innvandringer i fjor, som er det laveste tallet siden 2004, ifølge SSB. Til sammenlikning lå innvandringen mellom 52.200 og 58.200 i de tre tidligere årene.

SSB trekker også fram at økningen blant eldre blir spesielt sterk blant dem som er 80 år eller mer. Mens antallet som er over 80 år vil blir tre ganger så høyt før 2060, vil antallet som er over 90 år bli nær fem ganger så høyt.

Powered by Labrador CMS