HØYSESONG: Sommeren er høysesong for ulykker på veiene.

– Dårlig vedlikeholdte veier skaper utrygghet for alle trafikanter.

Fylkesrådet i Akershus arbeider ut fra nullvisjonen om ingen hardt skadde eller drepte i trafikken, skriver Håkon Snortheim i denne kronikken.

NB: Dette er et debattinnlegg og gir uttrykk for skribentens meninger. 

Av Håkon Snortheim (H), fylkesråd for samferdsel i Akershus

Endelig er sommeren er her igjen, men med den kommer også høysesongen for ulykker på veiene.

Raskest frem eller tryggest hjem?

De fleste dødsulykker skjer på tørr asfalt under gode kjøreforhold. Tragiske utfall man så gjerne skulle vært foruten. En altfor kraftig påminnelse om at vi, som trafikanter, må utvise ekstra varsomhet på veiene.

Fylkeskommunens oppgave som veieier er å sørge for at veiene har så god tilstand som mulig. Likevel viser tall fra Statens vegvesen at dobbelt så mange omkommer på fylkesveiene som på riksveiene, målt per kjørte kilometer. Det viser at vi fortsatt har en lang vei igjen.

Håkon Snortheim (H), fylkesråd for samferdsel i Akershus

Da fylkene overtok ansvaret for riksveinettet i 2011, arvet vi et veinett i svært dårlig forfatning. Det enorme forfallet er estimert til å utgjøre 4,5 milliarder i Akershus alene.

Fylkesrådet i Akershus arbeider ut fra nullvisjonen om ingen hardt skadde eller drepte i trafikken og prioriterer derfor vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene høyt. Allerede i inneværende år reduserer vi vedlikeholdsbehovet på fylkesveiene med nærmere 100 millioner kroner.

Veiene som folk bruker, uansett om det er til jobb eller ferie, skal være gode nok til at de ikke legger til rette for tragiske ulykker. Dårlig vedlikeholdte veier skaper utrygghet for alle trafikanter. 

Det er likevel en felles oppgave å skape tryggere veier i Nordre Follo. For selv om fylkesrådet jobber kontinuerlig med å forbedre infrastrukturen, er det til syvende og sist sjåførene som må vise hensyn.

Man vet aldri hva som møter en rundt neste sving. Vær oppmerksom, hold fartsgrensen og vis hensyn til medtrafikanter. Ta pauser, sørg for at du drikker nok vann og la for all del telefonen ligge i fred.

Sammen kan vi redusere antall ulykker og bidra til alle får en tryggere reise. For det handler ikke bare om å komme seg raskere frem, men også tryggere hjem. 

Kjør pent og la oss sørge for at denne sommeren blir husket for de gode minnene - ikke de tragiske ulykkene.

Powered by Labrador CMS