Sønsterudveien

REKLAMASJONSARBEID: Denne uken kunne du se anleggsarbeiderne som jobbet med å rette opp setningsskadene etter tidligere asfalteringsarbeid i Sønsterudveien.
REKLAMASJONSARBEID: Denne uken kunne du se anleggsarbeiderne som jobbet med å rette opp setningsskadene etter tidligere asfalteringsarbeid i Sønsterudveien.

Brukte mer kantstein og asfalt enn  tidligere planlagt

Anleggsarbeidene i Sønsterudveien, som startet i november i fjor, skulle pågå i fire uker, men vil trolig bli avsluttet nå i juni.

Publisert

Anleggsarbeidene, som startet i Sønsterudveien 6. november 2019, nærmer seg slutten. Prosjektkostnaden ligger an til å bli cirka 6 millioner kroner (ekskl. merverdiavgift), mot et tidligere anslag på 5,4 millioner kroner, ifølge ingeniør innen drift og vedlikehold i Viken fylkeskommune, Fredrik J. Nyland, som har hatt ansvar for Sønsterudveien-prosjektet siden oppstarten.

Driftsansvarlig i Follo:

  • Fylkesveiene i Follo blir frem til september 2022 driftet av Vaktmesterkompaniet AS på oppdrag fra SVV (red. anm.: Viken fra 1. januar 2020).
  • Kontakten ble inngått i september 2019 for tre år, og omfatter drift og vedlikehold av 521 kilometer med riks- og fylkesveier, samt gang- og sykkelveier i Follo.
  • Vaktmesterkompaniet AS ble «nødkontrahert» i juli 2018, da SVV hevet kontrakten med selskapet Veidrift AS fra Langhus. 

  • Driftskontrakten med Veidrift AS, inngått etter en offentlig anbudskonkurranse i 2015, hadde en verdi på 289 millioner kroner over fem år, med årlig omsetning på 58 millioner kroner.

  • Mesta AS vant tunnelkontrakten og skal drifte og vedlikeholde tunnelene i Akershus fra 1. september 2019 og frem til 31. august 2024.

Innenfor budsjettrammen for dette prosjektet skulle det blant annet gjennomføres større tiltak som innstramming av flere kryss. Hvorfor har disse tiltakene, som ville ha stor trafikksikkerhetsbetydning for gående og syklende, ikke har blitt gjennomført som planlagt?

Kryssingspunktene ved Holbergs vei/Sønsterudveien, og Wessels vei/Sønsterudveien skulle vi helst ha strammet mer inn enn det vi har fått gjennomført. Det hadde vært ønskelig å ha fått til noe mer innstramming av kryssene, men dette lot seg dessverre ikke gjennomføre innenfor gjeldende regulering, sier Nyland.

Han påpeker at øvrige kryss, som for eksempel ved Frøyas vei, har fått noe mer kantstein.

Les også: Satte ny kantstein i betong uten å stramme opp kryssene

Prioriterte mer kantstein og asfalt

Hvorfor har reduksjon av prosjektet med de ovennevnte tiltakene ført til økte kostnader?

Økningen fra 5,4 til cirka 6 millioner kroner (ekskl. merverdiavgift) skyldes at vi har økt mengden kantstein og asfalt. Det ble brukt litt mer enn det som var stipulert ved oppstart, forklarer Nyland.

KASSELKANTSTEIN: Denne kantsteinen, som er avrundet mot kjørebanen, gjør at det er lettere å komme nær plattformen, den hindrer skader på bussene og sikrer liten avstand mellom buss og plattform.
KASSELKANTSTEIN: Denne kantsteinen, som er avrundet mot kjørebanen, gjør at det er lettere å komme nær plattformen, den hindrer skader på bussene og sikrer liten avstand mellom buss og plattform.

Oppegård Avis har tidligere skrevet at Statens vegvesen (red. anm.: SVV hadde ansvar for Sønsterudveien før 1. januar 2020 da Viken fylkeskommune tok over dette ansvaret) har valgt å bytte ut all kantstein oppover langs Sønsterudveien, noe som opprinnelig ikke var planlagt.

Vi har også skrevet at det ble brukt vanlig, firkantet kantstein ved bygging av kantstopp. Den valgte kantsteintypen er mye billigere enn kasselkantstein (red. anm.: en kantstein som er avrundet mot kjørebanen). Dette har skapt problemer for bussjåførene, som påpekte at "feil" type kantstein ved etablering av kantstoppene fører til at bussene ikke kan kjøre inntil kantstoppene.

Les også: – Feil type kantstein i Sønsterudveien

Fra fire uker til seks måneder

Denne uken kunne du se anleggsarbeiderne som jobbet med å rette opp setningsskadene etter tidligere asfalteringsarbeid i Sønsterudveien.

– Oppgjøret mot våre entreprenører er mengdebasert, og en økning av mengder fører til at kostandene øker. Det er dermed ingen overskridelser i prosjektet.

Hele prosjektet vil bli ferdigstilt i løpet av juni. Det gjenstår noe reklamasjonsarbeider, sier Nyland.

Han sier videre at den endelige kostnaden for prosjektet vil foreligge etter at sluttoppgjøret med entreprenøren (red. anm.: Vaktmesterkompaniet AS har driftsansvar for Sønsterudveien) er gjennomført.

Oppgjøret mot våre entreprenører er mengdebasert, og en økning av mengder fører til at kostandene øker. Det er dermed ingen overskridelser i prosjektet, snarere det at Viken fylkeskommune har hatt et ønske om å få gjort mest mulig når prosjektet er i gang. Dette er noe som vi ønsker skal komme innbyggerne som ferdes i Sønsterudveien til gode, sier Nyland.

Les også: Bom og kantstein bremset omsetningen

Powered by Labrador CMS