TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK

STARTET MED PROSJEKTET I DAG: På bildet kan du se Anders Larsen i Hadeland Maskindrift AS. Foto: Yana Stubberudlien
STARTET MED PROSJEKTET I DAG: På bildet kan du se Anders Larsen i Hadeland Maskindrift AS. Foto: Yana Stubberudlien

Strammer inn fotgjengerovergangene

Det er satt i gang trafikksikkerhetstiltak for å gjøre fotgjengerovergangene i Holbergs vei på Sofiemyr tryggere. Sjekk også hvilke andre veier skal prioriteres i år.

Publisert Sist oppdatert

– Fotgjengerovergangene skal strammes inn og flyttes litt unna den trafikkerte veien. Vi skal også etablere opphøyde gangfelt med de såkalte varselfelt (red. anm.: består av et knoppefelt som både er taktilt (følbart) og i god kontrast til omgivelsene) og ledelinjer, for å gjøre det lettere for blinde og svaksynte, sier prosjektansvarlig Anders Larsen i Hadeland Maskindrift AS, som holder til i Oslo.

Han sier de ovennevnte tiltakene handler om å trygge skoleveien og skape universell utforming av den.

Sjekk videoen her!

Ferdig om to til tre uker

SEKS FOTGJENGEROVERGANGER: Tiltakene gjelder kun seks fotgjengeroverganger ved kryssene i Holbergs vei. Selve kjørebanen får ikke asfalt i år. Foto: Yana Stubberudlien
SEKS FOTGJENGEROVERGANGER: Tiltakene gjelder kun seks fotgjengeroverganger ved kryssene i Holbergs vei. Selve kjørebanen får ikke asfalt i år. Foto: Yana Stubberudlien

Anleggsarbeidene med de seks fotgjengerovergangene i Holbergs vei har startet i dag og skal pågå frem til midten av oktober.

– Arbeidet er væravhengig, men vi håper prosjektet kan ferdigstilles om to til tre uker, sier Larsen.

Han sier Nordre Follo kommune har inngått en kontrakt med Hadeland Maskindrift AS. Kontrakten gjelder legging av asfalt på flere veistrekninger i Nordre Follo.

– I tillegg til dette prosjektet i Holbergs vei skal vi jobbe med et par andre prosjekter, på Greverud og Mastemyr. Totalt handler det om 13 fotgjengeroverganger ved kryss i kommunen, sier Larsen.

Følgende overganger/kryss skal utbedres:

 • Samtlige kryss i øverste del av Holbergs vei nærmest Sofiemyr skole
 • Krysset i Pauline Halls vei/Chrsitian Sindigs vei
 • Th. Kittelsens vei/Skjervens vei
 • Th. Kittelsens vei/Harriet Backers vei
 • Haukeliveien/Myrvollveien
 • Haukeliveien/Bjørnemyrveien
 • Haukeliveien ved Ekornrud barnehage
 • Mellomåsveien ved nr. 102 (før Vassbonn skole)

2,3 millioner til alle prosjektene i kommunen

Det totale budsjettet for de ovennevnte prosjektene (red. anm.: Se oversikten i en faktaboks på siden) i Nordre Follo er i underkant av 2,3 millioner kroner, ifølge kommunen.

Utbedringene består i følgende tiltak:

 • Universell utforming (tiltak med taktile heller og ledelinjer)
 • Bedre belysning
 • Oppgradering av opphøyde gangfelt og fartshumper i nærheten av gangfelt
 • Ny tilpasset kantstein ved gangfelt.

Dette bør du vite om asfaltering i Nordre Follo:

Disse strekningene/delstrekningene er asfaltert så langt i 2021:

 • Roald Amundsens vei, Rausjøveien, Gamle Vevelstadvei, Vardåsveien, Slemmestadveien og Villeng x Markveien.

Dette gjenstår i 2021:

 • Deler av Eikjolveien, deler av Haugbro terasse, deler av Myrveien, rampene opp til jernbanebru på Oppegård, deler av Valhallaveien og deler av Svartskog.

Ingen ny asfalt i år heller

– Det er veldig fint at det skal tilrettelegges bedre for blinde og svaksynte ved fotgjengerovergangene, men hva med å asfaltere selve veien? Veien er jo meget slitt og det er på høy tid med et nytt asfaltdekke, sier Johnny Gran fra Sofiemyr.

Virksomhetsleder for Vei og park i Nordre Follo, Gry Larsen, bekrefter at i år har kommunen prioritert å asfaltere andre kommunale veier enn Holbergs vei.

– Holbergs vei blir vurdert for asfaltering i 2021, sier hun.

SLITT ASFALTDEKKE: Holbergs vei får ikke ny asfalt i år heller. Det er tydelig at denne veien har store behov for ny asfalt, men prosjektet har stått på vent i flere år. Foto: Yana Stubberudlien
SLITT ASFALTDEKKE: Holbergs vei får ikke ny asfalt i år heller. Det er tydelig at denne veien har store behov for ny asfalt, men prosjektet har stått på vent i flere år. Foto: Yana Stubberudlien
HULLETE VEI: Holbergs vei fremstår som hullete og slitt. Foto: Yana Stubberudlien
HULLETE VEI: Holbergs vei fremstår som hullete og slitt. Foto: Yana Stubberudlien
LAPPETEPPE: Veien har vært et lappeteppe i mange år. Foto: Yana Stubberudlien
LAPPETEPPE: Veien har vært et lappeteppe i mange år. Foto: Yana Stubberudlien
Powered by Labrador CMS