KOLBOTNVANNET: Årsrapporter viser at det ikke har vært bedring av vannkvaliteten i vannet siden 1990. Spesielt gjelder dette tilførsel av fosfor. Foto: Yana Stubberudlien
KOLBOTNVANNET: Årsrapporter viser at det ikke har vært bedring av vannkvaliteten i vannet siden 1990. Spesielt gjelder dette tilførsel av fosfor. Foto: Yana Stubberudlien

– Uheldig at saken ikke har vært til politisk behandling ennå

Lokalpolitikerne sier rensing av Kolbotnvannet har vært og er en svært viktig sak, og de fleste av dem reagerer på at saken om dekantvannet og slambehandlingsanlegget ikke har vært til politisk behandling.

Publisert Sist oppdatert

Rensing av Kolbotnvannet, utskifting av vann- og avløpsnettet og arbeidet med pumpestasjonene var blant temaene lokalpolitikerne i Nordre Follo måtte ta stilling til like før valget for et drøy år siden.

I valgomaten til Oppegård Avis (22. august 2019) måtte de svare ja eller nei på blant annet følgende spørsmål:

Vil partiet ditt fremme rensing av Kolbotnvannet (med konkrete tiltak) for å oppnå badevannskvalitet der innen ti år?

Alle partiene med unntak av Liberalistene svarte ja på dette spørsmålet.

Nå har det gått ett år siden valget, men har kommunen blitt nærmere målet om et baderent vann innen 2030?

Les også: Politikerne får ikke gehør – rådmannen vil skifte rør som før

– Kolbotnvannet under kommunalt angrep – igjen

Bjørn Gunnar Ganger, som er den nye lederen for Naturvernforbundet i Nordre Follo, mener Kolbotnvannet er nok en gang under et kommunalt angrep.

REAGERER STERKT: Bjørn Gunnar Ganger.
REAGERER STERKT: Bjørn Gunnar Ganger.

Onsdag 2. desember sendte han oss et leserinnlegg etter at kommunen hadde søkt Fylkesmannen om tillatelse til å slippe ut 365 000 000 liter med dekantvann i året i Kolbotnvannet.

Dekantvannet vil inneholde 1453 kilo nitrogen (salpeter), 7,3 kilo fosfor, 226 kilo aluminium og 11 kilo jern.

Ganger reagerer også kraftig på kommunens planer om å bygge et slambehandlingsanlegg for vannverket i enden av Kolbotnvannet, men også på at verken saken om dekantvannet eller om slambehandlingsanlegget har blir tatt opp til politisk behandling.

Det er uheldig at saken ikke har vært til til politisk behandling før søknaden ble sendt til Fylkesmannen. Hadde vi hatt en slik behandling, er det jo ikke sikkert at søknaden hadde vært sendt.

Tore Bernt Kristiansen, gruppeleder for Rødt i Nordre Follo

Les også: Kolbotnvannet under kommunalt angrep – igjen

To nye spørsmål til lokalpolitikerne

I forbindelse med Bjørn Gunnar Gangers debattinnlegg "Kolbotnvannet under kommunalt angrep – igjen" har Oppegård Avis stilt to spørsmål til alle partiene i Nordre Follo:

1. Hva synes dere om at de to sakene (saken om slambehandlingsanlegget og kommunens søknad i forbindelse med utslipp av dekantvannet i Kolbotnvannet) ikke er tatt opp til politisk behandling?

2. Høringsfristen i saken om dekantvannet går ut i morgen, 3. desember. Hva synes dere om at kommunen har planer om å slippe ut dekantvannet til Kolbotnvannet?

Les også: Kolbotnvannet under kommunalt angrep – igjen

Spørsmålene ble sendt til politikerne onsdag formiddag. Per i dag har vi innhentet svar fra alle partiene i Nordre Follo, med unntak av Pensjonistpartiet. Her kan du lese svarene:

– Skal ikke være rådmannstyrt kommune

Tønnes Steenersen (FrP).
Tønnes Steenersen (FrP).

Tønnes Steenersen (FrP) synes det er bra at Bjørn Gunnar Ganger tar opp denne saken, slik at lokalpolitikerne får vite om dette prosjektet og omfanget av det.

– Jeg er enig med Ganger at Nordre Follo ikke skal være en rådmannstyrt kommune, men jeg håper vi ganske raskt får informasjon om saken og bakgrunnen for rådmannens fremgangsmåte. Vi i FrP er opptatt av å verne om Kolbotnvannet. Vårt håp er at det skal bli mindre forurenset – ikke mer. Vi ser derfor frem til å behandle denne saken politisk, sier han.

– Ulemper for Kolbotnvannet ble ikke nevnt

Reidar Aasgaard (Sp), som er første varamedlem i kommunestyret og medlem i utvalget for klima, teknikk og miljø (KTM), sier på vegne av partiet at Sp stusser på at denne saken ikke er kommet til politisk behandling.

Reidar Aasgaard (Sp).
Reidar Aasgaard (Sp).

– Arbeidet med ulike tiltak for rensing av Kolbotnvannet var oppe i utvalget for KTM den 16. september, men da bare som en orientering om status i saken. Det ble der lagt vekt på at tiltaket ville avlaste Nordre Follo renseanlegg, og uten at det var nevnt noen ulemper for Kolbotnvannet. Sakspapirene sa heller ikke noe om hvorvidt saken allerede var politisk ferdigbehandlet i den gamle kommunen eller ville komme til behandling siden, sier Aasgaard.

Han påpeker at de politiske konstellasjonene er annerledes i den nye kommunen.

– Fokuset på miljøvennlig politikk er nå sterkere. Derfor er det viktig at kommuneadministrasjonen er føre var, og heller tar for mye opp til politisk behandling på dette området enn for lite. Rensing av Kolbotnvannet har vært og er en svært viktig sak, og har vært grundig behandlet i referansegruppen for vannet, sier Sp-politikeren.

Han mener saken bør derfor få enda mer tyngde framover.

– Enkelte nylige hendelser, som hogging av kantvegetasjon ved vannet, gir ekstra grunn til å være påpasselig med dette, sier han.

– Gitt at det synes å være så ulike syn også faglig på saken om dekantvannet, mener vi at det trengs mer informasjon om saken. Særlig siden det dreier seg om så store mengder som 20 prosent økt vanntilførsel, synes vi at det er grunn til å være skeptiske. Saken må bli ytterligere belyst før man går i gang, understreker Aasgaard.

– Naturlig å be om en redegjørelse fra rådmann

Dag Fedøy, som representerer Uavhengige i Nordre Follo, innrømmer at dette er en sak han har lite kunnskap om.

Dag Fedøy (Uavhengige).
Dag Fedøy (Uavhengige).

– Men ut fra det Bjørn Gunnar Ganger skriver om i sitt innlegg om utslipp i Kolbotnvannet, er det naturlig å be om en redegjørelse fra rådmann. At en høringsfrist går ut den 3. desember er ikke avgjørende for om vi som politikere kan ta opp saken. Vi kan kreve å bli orientert eller få saken til politisk behandling. Jeg vil drøfte dette med mine samarbeidspartnere, sier Fedøy.

Er ikke trygge på løsningen

Gruppeleder Nordre Follo SV, Elin Skifjell, stusser også over at verken slambehandlingsanlegg eller utslipp av dekantvann har vært oppe til politisk behandling.

Elin Skifjell (SV).
Elin Skifjell (SV).

– Et slambehandlingsanlegg på Nedre Ekornrud er en stor investering, og jeg vil tro det vil kreves en omregulering av Nedre Ekornrud. Av den grunn regner jeg med at vi får denne saken til politisk behandling etter hvert. Det er veldig flott at innbyggere løfter slike saker, gir dem oppmerksomhet og bidrar til at det sendes inn uttalelser til Fylkesmannen, også der vi politikere ikke har fått saker til behandling, sier SV-politikeren.

Hun er glad for at Nordre Follo Naturvernforbund har sendt inn uttalelse til Fylkesmannen, og håper flere har benyttet seg at den muligheten. Høringsfristen går ut i dag, 3. desember.

– SV ønsker seg et baderent Kolbotnvann. Om utslipp av dekantvann fra Stangåsen Vannbehandlingsanlegg i Kolbotnvannet fordi kommunen må innfri pålegg fra Fylkesmannen desember 2018, er riktig tiltak for verken løsning av pålegget eller for et baderent Kolbotnvann, er vi ikke trygge på, sier Skifjell.

Som Bjørn Ganger i Naturvernforbundet lurer hun også på hvorfor det ikke er vurdert å videreutvikle Nordre Follo renseanlegg.

Camilla Hille (V).
Camilla Hille (V).

– Jeg ser frem til å lese både uttalelser sendt Fylkesmannen og svar fra Fylkesmannen for å bli litt klokere om hvorvidt dekantvann er rent eller ikke, og så avventer jeg en politisk sak fra rådmannen, sier SV-politikeren.

Enig med SV

Gruppeleder for Nordre Follo Venstre, Camilla Hille, har ikke rukket å svare på spørsmålene, men sier at hun støtter det Elin Skifjell (SV) har ment om saken.

– Mildt sagt skeptisk til disse planene

Tore Bernt Kristiansen (Rødt).
Tore Bernt Kristiansen (Rødt).

Gruppeleder for Nordre Follo Rødt, Tore Bernt Kristiansen, sier partiet hans er mildt sagt skeptisk til kommunens planer om å slippe ut dekantvannet til Kolbotnvannet.

– Vi ser det som en selvfølge at saken kommer til politisk behandling når svaret fra Fylkesmannen foreligger. Det er uheldig at saken ikke har vært til til politisk behandling før søknaden ble sendt. Hadde vi hatt en slik behandling, er det jo ikke sikkert at søknaden hadde vært sendt, sier Kristiansen.

– Kan være et bra tiltak

Cecilie Dahl-Jørgensen Pind, som er nestgruppeleder for Nordre Follo Høyre, sier partiet hennes vil avvente behandlingen av kommunens søknad hos Fylkesmannen.

Cecilie Dahl-Jørgensen Pind (Høyre).
Cecilie Dahl-Jørgensen Pind (Høyre).

Pind påpeker at søknaden handler om at området kan godkjennes for utslipp av dekantvannet og ikke plassering av anlegget i denne omgang.

– Jeg antar at kommunen ikke søker om plassering av et anlegg før de eventuelt får en godkjenning for utslipp, men vi vil se nøyere på plasseringen når den saken kommer til politikerne, sier Høyre-politikeren.

– Dersom det er riktig at dekantvannet kan bidra til å bedre vannkvaliteten i både Kolbotnvannet og Gjersjøen, kan det være et bra tiltak, men vi ser at det er ulike meninger i saken og som sagt vil vi avvente Fylkesmannens kommentarer til saken, før vi trekker noen konklusjon, sier hun.

– Skulle gjerne vært bedre politisk forankret allerede

Hans Martin Enger (MDG).
Hans Martin Enger (MDG).

Gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne Nordre Follo, Hans Martin Enger, slår fast at tiltakene må behandles politisk før de eventuelt gjennomføres.

– I tillegg til utslippet må vi vurdere spørsmål knyttet til økonomi, naturinngrep og regulering. Saken skulle gjerne vært bedre politisk forankret allerede, samtidig som denne søknaden nå har medført at vi gjennom høringssvarene får belyst saken godt før politiske beslutninger, sier Enger.

Han presiserer at MDG ikke vil bygge et anlegg som risikerer å forringe vannkvaliteten i Kolbotnvannet eller området rundt.

– Engasjementet som har oppstått viser hvor mye rent Kolbotnvann betyr for mange av oss. Den grundige høringsrunden gjør at vi kan forvente at alle sider ved saken blir godt belyst. Mye kan tyde på at det er flere negative sider ved tiltaket enn det som er vurdert i søknaden, sier gruppelederen for MDG.

– Må behandles politisk

Hanne Opdan (Ap).
Hanne Opdan (Ap).

Hanne Opdan (Ap) sier partiet har bedt rådmannen om å få saken til politisk behandling.

– Dette er en større sak som må politisk behandles. Vi må få alle fakta på bordet og vil lese høringssvarene før vi har et beslutningsgrunnlag, sier hun.

Les også: – Potensielt forurensende for Kolbotnvannet

Powered by Labrador CMS