Follobanen utsettes til desember 2022

OPPGITT: – Jeg er både sint, frustrert og bekymret for hva som skjer med oppgraderingen av Østfoldbanen nå, sier ordfører Thomas Sjøvold (H).
OPPGITT: – Jeg er både sint, frustrert og bekymret for hva som skjer med oppgraderingen av Østfoldbanen nå, sier ordfører Thomas Sjøvold (H).

– Store konsekvenser for Oppegård

Follobanen utsettes med ett år til. Dette vil ha store konsekvenser for vår kommune. – Situasjonen er uholdbar, sier ordfører Thomas Sjøvold. Han forlanger at det jobbes parallelt med Østfoldbanen.

Publisert

Oppegård Avis har tidligere skrevet at Kolbotn stasjon skulle bygges om og Østfoldbanen skulle gjennom en omfattende oppgradering etter at Follobanen er ferdigstilt om drøye tre år.

Nå anbefaler Bane NOR å utsette utbyggingen av Follobaneprosjektet fra desember 2021 til desember 2022, samt å øke kostnadsrammen fra 28,5 milliarder kroner til 30,7 milliarder kroner.

Forsinkelser og kostnader har oppstått basert på heving av to utbyggingskontrakter med den konkursrammede italienske entreprenøren Condotte i fjor, skriver Bane NOR i en pressemelding.

Les også: – Må ta kundene sine på alvor

– Sint, frustrert og bekymret

SKULLE FERDIGSTILLES I DESEMBER 2021: Bildet viser en av de mange tverrforbindelsene mellom de to tunnelløpene i Follobanens lange tunnel.
SKULLE FERDIGSTILLES I DESEMBER 2021: Bildet viser en av de mange tverrforbindelsene mellom de to tunnelløpene i Follobanens lange tunnel.

Ordfører Thomas Sjøvold (H) sier utsettelsen av Follobaneprosjektet med ett år til vil føre til store konsekvenser for befolkningen i Oppegård kommune.

– Jeg er både sint, frustrert og bekymret for hva som skjer med oppgraderingen av Østfoldbanen nå, ikke minst med tanke på sentrumsutvikling og at vi har ny Kolbotn stasjon under planlegging. Alle som bruker stasjonene mellom Ski og Oslo må få en annen toghverdag, og dette kan ikke utsettes ytterligere, sier Sjøvold.

KOLBOTN STASJON: Ombygging av Kolbotn stasjon kan bli utsatt ytterligere.
KOLBOTN STASJON: Ombygging av Kolbotn stasjon kan bli utsatt ytterligere.

Forlanger at det jobbes parallelt med Østfoldbanen

– Det er en uholdbar situasjon. Vi har hatt en 15 års forsinkelse på utviklingen. Nå må vi kunne forvente at Bane NOR jobber parallelt med Østfoldbanen. Vi tåler ikke en ytterligere utsettelse med enda ett år før de gjør noe med Østfoldbanen, sier Sjøvold.

Ordføreren sier han holder på å skrive et brev til samferdselsminister Jon Georg Dale for å invitere ham til Kolbotn og sette fokus på Østfoldbanen.

– Behovet for flere tiltak på Østfoldbanen er stort og dagens situasjon er uholdbar. Det er ikke nok tog, det er ikke nok plass på togene, det er forsinkelser og det er ustabilt. Det mest kritiske er nok signalanleggene som må oppgraderes så snart som mulig, men behovet er stort på det meste. Planleggingen av de andre stasjonene enn på Kolbotn er usikker, lokalsporet må oppgraderes, overgangene mellom buss og tog må utbedres. Vi ble også lovet mye større hyppighet når Follobanen skulle være ferdig. Vi har ventet lenge og kan ikke tåle ytterligere forsinkelser. De må starte å jobbe med Østfoldbanen til avtalt tid, sier ordføreren i Oppegård.

Han nevner også jernbanebroen ved Oppegård stasjon, som er til hinder til utviklingen av Oppegård syd.

– Bane NOR er opptatt av togene som kjører, men vi mener at en ny jernbanebro på Oppegård stasjon er Bane NORs ansvar, sier Sjøvold.

Les også: Kjemper for ny bro

HÅPER PÅ KOMPENSERENDE TILTAK: Hans Martin Enger (MDG).
HÅPER PÅ KOMPENSERENDE TILTAK: Hans Martin Enger (MDG).

Håper på kompenserende styrking av busstilbudet

– Dette er en trist beskjed for alle som i dag tar toget i Ski og Oppdgård, og for alle de flere som en gang kommer til å gjøre det når Follobanen blir ferdig og Østfoldbanen en gang blir så bra som vi er lovet, sier Hans Martin Enger (MDG Oppegård).

Han sier situasjonen i dag er direkte pinlig, med store forskinkelser og store begrensninger.

– For eksempel kan i dag ikke rullestolbrukere ta toget fra Kolbotn til Ski, sier han.

MDG-politikeren sier han støtter ordføreren i anmodningen om å vurdere oppstart av oppgraderingen av Østfoldbanen.

– Samtidig håper jeg vi kan jobbe for en kompenserende styrking av busstilbudet fram til toget blir så bra som vi kan ha det, sier han.

Venter fortsatt på planforslaget fra Bane NOR

Oppegård Avis har tidligere skrevet om fire lokaliseringsalternativer for den nye Kolbotn stasjon og at Bane NOR har valgt det rimeligste alternativet, med ombygging av stasjonen på dagens lokalisering til 314 millioner kroner.

Bane NOR har jobbet med detaljreguleringen for den nye Kolbotn stasjon i lang tid og de hadde ambisjoner om å sende inn revidert planforslag før jul da Oppegård Avis intervjuet prosjektleder Helge Hatland i Bane NOR i oktober i fjor.

Fredag 25. januar var planforslaget ikke på plass ennå. "Siste beskjed fra Bane NOR er at detaljreguleringen er nesten klar for oversendelse til kommunen for førstegangsbehandling," melder samfunnsavdelingen i Oppegård kommune.

Etter førstegangsbehandlingen av saken blir det høring i minst seks uker. "Dette gir mulighet for endelig vedtak før sommeren 2019, men byggestarten vil være først i 2023," sa fagleder for planavdelingen i Oppegård kommune, Anne Holten, overfor Oppegård Avis i fjor høst.

Les også: Venter på nytt forslag

Fra 28,5 til 30,7 milliarder kroner

– Bane NOR har fulgt opp anleggsarbeidet i Follobaneprosjektet tett i hele 2018 og har satt inn flere tiltak for å redusere konsekvensene av kontrakthevingene. Dessverre har vi ikke klart å hente inn alle forsinkelsene, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR i pressemeldingen.

Problemene med Condotte har kostet Bane NOR 1,6 milliarder kroner. I tillegg har arbeidene med grunnforholdene på Follobanen vært mer utfordrende enn forventet, skriver selskapet.

Det har Bane NOR anbefalt til Samferdselsdepartementet, etter en gjennomgang av konsekvensene av Condette-konkursen, at kostnadsrammen økes fra 28,5 milliarder kroner til 30,7 milliarder kroner (2019-kroner) for å ferdigstille Follobanen.

Skal vurderes av departementet

Samferdselsdepartementet opplyser at de nå vil vurdere forespørslene fra Bane NOR om utsettelsen og den økte kostnadsrammen.

Kjør Follobanen i 3D: Ny toglinje med landets lengste jernbanetunnel - Norges største prosjekt på land. Video: Bane NOR

– Det er svært uheldig når det oppstår komplikasjoner i store og viktige utbyggingsprosjekt. Jeg forventer god fremdrift og god styring av alle samferdselsprosjekt der staten bevilger midler, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i meldingen.

Dale legger til at uventede omstendigheter likevel kan oppstå, og at han nå tar Bane NOR-styrets vurdering til etterretning. Han ber samtidig om mer informasjon fra Jernbanedirektoratet før han tar stilling til saken og legger den frem for Stortinget.

Elleve minutter fra Ski til Oslo

Med Follobaneprosjektet skal Bane NOR levere dobbeltspor mellom Oslo og Ski og tilrettelegge for halvert reisetid. Togene skal gå direkte gjennom Nordens hittil lengste jernbanetunnel, med elleve minutters reisetid. Samtidig tilrettelegges Østfoldbanen der det fortsatt blir lokaltrafikk.

Den nye Follobanen blir 22 kilometer lang. Prosjektet, som er Norges hittil største samferdselsprosjekt, omfatter blant annet et nytt, moderne kollektivknutepunkt i Ski.

I videoen under kan du se Follobanen på ett minutt slik den blir når den står ferdig:

Les også: – Tunnelen blir svært sikker

Powered by Labrador CMS