Fotball som helårsidrett i Nordre Follo

SKULLE HA VÆRT FERDIGSTILT: Den nye kunstgressbanen som skulle bygges på Tømtebanen, skulle stå ferdig i disse dagene. Foto: Sigbjørn Vedeld
SKULLE HA VÆRT FERDIGSTILT: Den nye kunstgressbanen som skulle bygges på Tømtebanen, skulle stå ferdig i disse dagene. Foto: Sigbjørn Vedeld

Når nord må betale til sør

Lokalpolitikerne mener likebehandling er et førende prinsipp for samarbeidet med idrettslagene om banekapasitet i vintersesongen. Realiteten nord og sør i kommunen er annerledes.

Publisert

Tømtebanen kunstgress (TBK):

  • Tømtebanen er en grusbane syd i Sofiemyr idrettspark per i dag.
  • Grusbanen skulle utvikles til en vinteråpen 11er-kunstgressbane (51x89 meter) med undervarme og flomlysanlegg.
  • Banen med et nytt dekke skulle tilfredsstille krav i henhold til standarden «FIFA Quality».
  • Det var Oppegård Høyre og Oppegård KrF som fremmet et fellesforslag om å avsette 13,6 millioner kroner til Tømtebanen kunstgress (TBK) i 2019-budsjettet. Etter vedtaket i kommunestyret ble midlene sikret.
  • Etter planen skulle anleggsarbeidene starte i fjor høst og TBK skulle stå ferdig i september 2020.
  • Ifølge behovsanalysen for bygging av TBK fra i fjor sommer, har KIL jobbet med en mulig bergvarmeløsning for hele Sofiemyr idrettspark Syd. Ved en realisering av dette vil TBK kunne koble seg på og således sikre vinteråpen bane. Det vil bli et behov for rørlegging fra banen til energisentralen. Kostnadene med bergvarmeløsningen må KIL dekke selv.

– Vi må være ærlige og si at Tømtebanen kunstgress (TBK) på Sofiemyr ikke blir ferdig til vintersesongen, sier Camilla Hille (V), utvalgsleder og talsperson på vegne av samarbeidspartiene (Ap, MDG, V, SV, Sp og KrF) i Nordre Follo.

Hun sier samarbeidspartiene har god tro på at idrettslagene i tidligere Ski kommune klarer å dele på kapasiteten på de fem banene som kan holdes oppe i vinter.

– Jeg vet at klubbene nord i kommunen (red. anm.: KIL og OIL) hadde flere tilbud om å benytte andre baner sist vinter. Det gleder oss å erfare denne rausheten mellom idrettslagene, sier Hille.

Det gleder oss å erfare denne rausheten mellom idrettslagene.

Camilla Hille (V), utvalgsleder og talsperson på vegne av samarbeidspartiene (Ap, MDG, V, SV, Sp og KrF) i Nordre Follo

Forventer samarbeid mellom klubbene

Videre sier Hille at samarbeidspartiene har en forventning om at alle klubbene i kommunen finner ut av den oppståtte situasjonen sammen. Utvalgslederen påpeker også at klubbene har et idrettsråd som kan hjelpe dem med dette samarbeidet.

– Etableringen at TBK på Sofiemyr skjer i tett samarbeid med idretten som investerer stort i varmeanlegget. Det haster å få etablert mer banekapasitet nord i kommunen og dette vedtatte prosjektet bør gjennomføres som planlagt, sier Camilla Hille på vegne av samarbeidspartiene i kommunen.

Oppegård Avis har skrevet at prosjektet Tømtebanen kunstgress (TBK) skulle ferdigstilles i september 2020 etter den opprinnelige planen. Fredag forrige uke ble det kjent at den nye anskaffelsesprosessen hadde blitt stoppet og prosjektet hadde blitt utsatt. Anskaffelsesprosessen for prosjektet på Østre Greverud, som har vært utsatt i to år, har også blitt stoppet.

Praktisk mulig å bevilge ekstra midler i oktober

Kommunen forklarte gjennom en pressemelding at bevilgningen til TBK på 13,6 millioner kroner ikke var tilstrekkelig. "Rådmannen vil derfor legge fram forslag til kommunestyret i oktober 2020 der det foreslås en ekstra bevilling på i overkant av 4 millioner kroner," skrev kommunen.

– Jeg håper TBK kan bygges uten for store tilleggsbevilgninger. Vi er i en krevende økonomisk situasjon med mange økte kostnader forbundet med pandemien. Hvert behov for tilleggs-bevillinger må gjennomgås nøye, understreker Hille på vegne av samarbeidspartiene.

– Betyr det at dere ikke kommer til å støtte rådmannens forslag om en ekstra bevilgning på 4 millioner kroner?

– Nei, det betyr ikke det. Det betyr at vi ikke forskutterer vedtak, sier utvalgslederen.

Hun påpeker at formannskapet kan bevilge midler utenom budsjettbehandlingen, som skjer i slutten av desember.

– Når store bevillinger kommer så tett opp til et nytt budsjettår, så kan det hende dette blir en del av 2021-budsjettet. Det kan også hende, noe jeg håper sterkt, at vi ender i pluss i regnskapene for 2019 i Oppegård og Ski. Da vil vi ha noen ekstra midler vi kan fordele på nødvendige tiltak, for eksempel ekstra midler til Tømtebanen allerede i oktober. Om det kommer en sak om dette i oktober, har jeg ikke oversikt over, sier Hille.

Camilla Hille at de samarbeidende partiene i Nordre Follo er opptatt av best mulig oppvekstvilkår for alle barn og unge. Hun påpeker at tilstrekkelig banekapasitet i hele kommunen er derfor viktig for dem.

Oppegård Avis har stilt spørsmål om hva samarbeidspartiene kan gjøre for at fotballinteresserte barn og unge i tidligere Oppegård kommune får like god banekapasitet som barn og unge i tidligere Ski kommune.

Vil ikke svare på spørsmålet ennå

Likebehandling er et førende prinsipp for samarbeidet med idrettslagene.

Camilla Hille (V), utvalgsleder og talsperson på vegne av samarbeidspartiene (Ap, MDG, V, SV, Sp og KrF) i Nordre Follo

Selv om det dreier seg om én kommune, må fotballagene i nord (KIL og OIL), betale for eventuell treningstid på kunstgressbanene sør i kommunen (på de fem kunstgressbanene i tidligere Ski kommune) i vintersesongen. Det dreier seg om flere hundre kroner per hver eneste trening, ifølge våre kilder.

– En av de fem banene i tidligere Ski, Ski kunstgressbane i Ski idrettspark, får kommunalt tilskudd og driftes av Nordre Follo kommune hele året. Skal det lages politiske føringer for bruk av denne banen av KIL og OIL, slik at de sistnevnte får nødvendig banekapasitet i vinter som følge av den oppståtte situasjonen med utsettelsen av begge prosjektene i tidligere Oppegård?

– Vi vil komme tilbake til svar på dine spørsmål etter politisk behandling. Likebehandling er et førende prinsipp for samarbeidet med idrettslagene. Det var ledig kapasitet på vinterbanene forrige vinter, yngre årsklasser trener inne når det er kaldt, så presset på banene blir desto mindre. Idrettsrådet kan spille en viktig rolle her, sier Hille på vegne av Ap, MDG, V, SV, Sp og KrF i Nordre Follo.

Roser Kråkstad IL

Når det gjelder de andre fire banene med vinterdrift, påpeker hun at de driftes av idrettslagene i tidligere Ski kommune.

– Det dreier seg om private anlegg som kommunen ikke rår over, sier Hille.

Hun sier at hennes erfaring som utvalgsleder er at Kråkstad IL pleier å være både rause og imøtekommende mot andre klubber.

– Det forventer også kommunen fra klubben fordi vi har støttet klubben økonomisk med det nye anlegget der. Vi har samme mål som idrettslagene, som er best mulige oppvekstvilkår for alle barn, sier Hille.

– Har stor tro på å finne gode løsninger

Jeg har stor tro på at vi sammen (red. anm.: lokalpolitikerne og lederen av idrettsrådet) finner gode løsninger for KIL og OIL for kommende sesong.

Camilla Hille, utvalgsleder og talsperson på vegne av samarbeidspartiene (Ap, MDG, V, SV, Sp og KrF) i Nordre Follo

Politikerne og administrasjonen i kommunen har visst om behovet for banekapasitet nord i kommunen i lang tid. Til tross for det, blir prosjektene utsatt igjen og igjen.

– Hvorfor har ingen av dere brydd seg om å finne en løsning for KIL og OIL ennå?

– Det er allerede en prosess i gang for å se på dette. Dialogen mellom politikere og lederen av idrettsrådet er også god. Jeg har stor tro på at vi sammen finner gode løsninger for KIL og OIL for kommende sesong, sier Hille.

Hun forklarer at i både Ski og Oppegård har det vært en god kultur for at de enkelte idrettslag har organisert egne idrettsanlegg, med idrettsrådene som koordinerende funksjon og rådgivende organ både for idrettslagene og kommunen.

– Jeg tror de som har skoene på kjenner utfordringene best, så vi må lytte til dem for å finne de gode løsningene. Jeg skal selvsagt bidra på de måter jeg kan som ansvarlig utvalgsleder. Det gjøres utenfor avisspaltene i møter, sier Hille.

Dette mener opposisjonen i Nordre Follo

Opposisjonen i Nordre Follo håper også på å oppleve rausheten sør i kommunen.

– Nordre Follo er nå én kommune og det er helt naturlig at de virkemidlene og ressursene som kommunen rår over benyttes til alles beste i hele kommunen. Det er meget beklagelig at denne situasjonen har oppstått, men det vil være i tråd med idrettens idealer og verdier, og ikke minst tidsånden vi nå alle står midt oppe i å strekke ut en hånd for å hjelpe hverandre, sier Høyres kommunestyrerepresentant, Knut Oppegaard.

Det virker jo naturlig at man ser på hvordan man kan dele på banekapasitet i Nordre Follo når situasjonen er blitt som den er blitt.

Tore Bernt Kristiansen (Rødt i Nordre Follo)

Han sier det er kjent at det er ulik praksis mellom tidligere Ski og Oppegård kommuner når det gjelder fordeling av treningstid samt oppgjør mellom idrettslag og kommuner.

– Det pågår nå et arbeid for å sikre likebehandling og gode løsninger for alle. Også her kan idrettsrådet komme til å spille en viktig rolle, sier Oppegaard.

– All trening bør være gratis

Gruppelederen i Rødt, Tore Bernt Kristiansen, sier at prinsipielt bør all trening være gratis.

– Det virker jo naturlig at man ser på hvordan man kan dele på banekapasitet i Nordre Follo når situasjonen er blitt som den er blitt, sier kommunestyrepolitikeren fra Ski.

Han vil understreke at dette innspillet ikke har vært drøftet i kommunestyregruppen ennå.

Les også: Utsetter begge kunstgressbanene igjen

Powered by Labrador CMS