Fotball som helårsidrett i Nordre Follo

SKULLE HA VÆRT FERDIGSTILT: Den nye kunstgressbanen som skulle bygges på Tømtebanen, skulle stå ferdig i disse dagene. Foto: Yana Stubberudlien
SKULLE HA VÆRT FERDIGSTILT: Den nye kunstgressbanen som skulle bygges på Tømtebanen, skulle stå ferdig i disse dagene. Foto: Yana Stubberudlien

Utsetter begge kunstgressbanene igjen

2000 fotballspillere i tidligere Oppegård kan stå helt uten baner til vinteren. Beløpet som er bevilget til Tømtebanen kunstgress er ikke tilstrekkelig, ifølge kommunen.

Publisert Sist oppdatert

Tømtebanen kunstgress (TBK):

  • Tømtebanen er en grusbane syd i Sofiemyr idrettspark per i dag.
  • Grusbanen skulle utvikles til en vinteråpen 11er-kunstgressbane (51x89 meter) med undervarme og flomlysanlegg.
  • Banen med et nytt dekke skulle tilfredsstille krav i henhold til standarden «FIFA Quality».
  • Det var Oppegård Høyre og Oppegård KrF som fremmet et fellesforslag om å avsette 13,6 millioner kroner til Tømtebanen kunstgress (TBK) i 2019-budsjettet. Etter vedtaket i kommunestyret ble midlene sikret.
  • Etter planen skulle anleggsarbeidene starte i fjor høst og TBK skulle stå ferdig i september 2020.
  • Ifølge behovsanalysen for bygging av TBK fra i fjor sommer, har KIL jobbet med en mulig bergvarmeløsning for hele Sofiemyr idrettspark Syd. Ved en realisering av dette vil TBK kunne koble seg på og således sikre vinteråpen bane. Det vil bli et behov for rørlegging fra banen til energisentralen. Kostnadene med bergvarmeløsningen må KIL dekke selv.

Det ble tidligere avsatt 13,6 millioner kroner til Tømtebanen kunstgress (TBK) på Sofiemyr. Anleggsarbeidene med den nye banen skulle starte i fjor høst og TBK skulle stå ferdig i september 2020, men foreløpig har lite skjedd.

– Vi ser det er risiko for at TBK kan bli utsatt, og da kan vinteren bli utfordrende for fotballen. Vi må planlegge for at utsettelse kan bli en realitet, men vi tar ikke sorgene på forskudd, sa daglig leder i Kolbotn idrettslag, Harald Vaadal, til Oppegård Avis like før sommerferien.

Torsdag denne uken ble Harald Vaadal kontaktet av Oppegård Avis på nytt. På spørsmål om situasjonen med TBK og status i saken, sier han at TBK er et kommunalt prosjekt og at han ikke har ytterligere opplysninger i saken enn redegjørelsen fra kommunen (red. anm.: Nordre Follo kommune publiserte pressemeldingen på sin hjemmeside fredag 28. august).

Skulle legges ut på anbud i sommer

Ifølge kommunens pressemelding er TBK fortsatt under planlegging. Kommunen presiserer også at arbeidet med TBK skjer i tett samarbeid med KIL, som skal anlegge varmeanlegget til banen (red. anm.: Les mer om dette nederst i faktaboksen på siden). Kostnadene med dette må KIL dekke selv.

Oppegård Avis har tidligere skrevet at det ble utlyst en anbudskonkurranse for bygging av TBK tidlig på nyåret, men kommunen valgte å avlyse den i april fordi minstekravet i kravspesifikasjonen ble oppfylt i kun ett av de totalt to tilbudene kommunen hadde mottatt. Kommunen anså dermed at de ikke kunne inngå noen kontrakt om bygging av banen på grunn av manglende konkurranse.

Før sommerferien drev kommunen fortsatt med å planlegge en ny anbudskonkurranse for TBK, som de hadde planer om å legge ut på anbud i løpet av sommeren 2020.

Foreslår å bevilge 4 millioner ekstra i oktober

Aud Val, virksomhetsleder for byggeprosjekter i Nordre Follo, sa til Oppegård Avis i slutten av juni at anleggsarbeidene med TBK er estimert til tre måneder. Hadde anleggsarbeidene startet i september, ville de ikke være avsluttet før starten av vinteren.

Fredag denne uken skrev kommunen i en pressemelding at under den nye anskaffelsesprosessen "ble det tydelig at summen som er bevilget til TBK ikke er tilstrekkelig, og at rådmannen vil derfor legge fram forslag til kommunestyret i oktober 2020 der det foreslås en ekstra bevilling på i overkant av 4 millioner kroner."

Kort fortalt blir fremdriften av prosjektet utsatt ytterligere.

Energibrønner og sesongvarmelager aller først

KIL planlegger å etablere et nytt klubbhus med et garderobeanlegg i tilknytning til Sofiemyr kunstgress, og Kolbotn Tennisklubb planlegger bygging av ny tennishall. Målet er å få på plass dette i 2021, ifølge kommunens pressemelding.

Videre skriver kommunen at KIL har som mål å etablere en energiløsning for oppvarming av det nye bygget, eksisterende Sofiemyr kunstgress og TBK. Kommunen påpeker at dette arbeidet henger sammen med kommunens arbeid med TBK.

Kommunen påpeker at energiløsningen som planlegges består av energibrønner og sesongvarmelager, og vil bli et miljøvennlig og grønt anlegg. Det presiseres at ett av alternativene for plasseringen av energiløsningen er på Tømtebanen, og at dette arbeidet må i så fall skje før selve kunstgressbanen kan bygges.

Langhus, Sofiemyr og Østre Greverud som løsning

Situasjonen for KIL i den kommende vintersesongen ser dermed sørgelig ut.

– Hvilke alternative løsninger ser dere på som følge av den oppståtte situasjonen?

– Fjorårets løsning med leie av KFUM-banen på Nordstrand er mindre aktuell i år da de ikke kan leie ut i samme omfang på grunn av utbygging. Fotballgruppene ser dermed på andre alternativer som å samarbeide med Langhus IL om å leie baner der (red. anm.: Det er to kunstgressbaner på Langhus, begge driftes av Langhus IL) og/eller å drifte Sofiemyr kunstgress. Drift av kunstgressbanen på Østre Greverud er også en del av vurderingen. Dette er ikke landet ennå, sier daglig leder i KIL, Harald Vaadal.

TO BANER PÅ LANGHUS: Langhus kunstgressbane er en av de to banene med vinterdrift på Langhus. Totalt har tidligere Ski kommune fem av de totalt åtte banene med vinterdrift. Foto: Tor Stubberud
TO BANER PÅ LANGHUS: Langhus kunstgressbane er en av de to banene med vinterdrift på Langhus. Totalt har tidligere Ski kommune fem av de totalt åtte banene med vinterdrift. Foto: Tor Stubberud

150 færre i KIL

Situasjonen med covid-19-utbruddet gjør saken enda verre.

– Hvor mange medlemmer i KIL har avsluttet medlemskapet hos dere grunnet covid-19?

– Vi har ikke det eksakte tallet ettersom vi har hatt store utfordringer med å gjenskape data etter databruddet hos vår leverandør av medlemsystem, Spoortz. Vi har tatt en vurdering og antar at det er cirka 150 færre nå enn før vi stengte ned 12. mars på grunn av covid-19-utbruddet, sier Vaadal.

KIL har i dag over 1000 fotballspillere fra seks år og opp til et seniorlag i Toppserien. Ifølge Vaadal rapporterte de om 3850 aktive medlemmer i idrettsregisteringen for 2019, og det samme antallet hadde KIL før databruddet.

– Medlemstallet nå er usikkert på grunn av gjenskaping av data, med det dreier seg om cirka 3700, sier daglig leder i KIL.

Les også: Ski vil ikke dele banekapasitet med Oppegård

Skulle rehabiliteres før vintersesongen

Det er skuffende at rehabilitering og investeringer til idretten hele tiden utsettes. Det er nesten 2000 spillere i alle aldre som spiller fotball i gamle Oppegård, og med så få baner er det veldig sårbart når dette skjer.

Hege Frøyna, daglig leder i Oppegård IL

Oppegård Avis har i en rekke artikler den siste tiden satt søkelyset på den dårlige kunstgressbanekapasiteten i tidligere Oppegård. Siden Sofiemyr kunstgress ikke ryddes for snø, skulle det nedslitte kunstgresset på Østre Greverud være redningen for rundt 2000 aktive fotballspillerne i KIL og OIL den kommende vinteren.

Oppegård Avis har i forbindelse med saken kontaktet daglig leder i Oppegård IL, Hege Frøyna, og spurt henne om status i saken.

Kunstgresset på Østre Greverud, som er nedslitt og har nådd sin forventede levetid, skulle rehabiliteres før vintersesongen 2020-2021. Etter den opprinnelige planen skulle kunstgresset ha vært byttet i 2018. Hege Frøyna reagerer på at rehabiliteringen utsettes stadig av ulike årsaker som miljøhensyn og økonomi.

– Det er skuffende at rehabilitering og investeringer til idretten hele tiden utsettes. Det er nesten 2000 spillere i alle aldre som spiller fotball i gamle Oppegård, og med så få baner er det veldig sårbart når dette skjer, sa Frøyna til Oppegård Avis like før sommerferien.

Også denne anbudssaken ble avlyst

Tidligere i sommer har anbudskonkurransen i Østre Greverud-saken ble avlyst, med begrunnelsen om at de totalt tre tilbyderne ikke hadde levert tilbud i henhold til kravspesifikasjonen som gjaldt beskrivelsen av innfyll i kunstgresset (red. anm.: Tilbudet skulle gis med kunstgress uten innfyll av sand, mens alle tre tilbydere tilbød kunstgress med innfyll av sand).

I slutten av juni sa virksomhetslederen for Vei og park i Nordre Follo at "dersom kommunen ikke skulle rekke å rehabilitere Greverud kunstgress før vinteren, ville banen holdes åpen, men at rehabiliteringen skulle utsettes til våren/sommeren 2021".

Jobber fortsatt med ny anbudstekst

Banen er jo slitt, etter 14 års bruk, men vi klarer oss gjennom vinteren om det blir resultatet. Undervarmen er som en bruktbil – det kan gå som ei kule og det kan komme den ene reparasjonen etter den andre – helt uforutsigbart.

Hege Frøyna, daglig leder i OIL

– Saken om rehabiliteringen av Østre Greverud kunstgress ligger hos kommunen. De jobber fortsatt med en ny anbudstekst, sier Hege Frøyna i OIL.

Kommunen bekrefter at en ny utlysning vil skje høsten 2020.

– Om utlysningen ender i aksept av anbud, planlegges prosjektet gjennomført høsten 2020, eventuelt våren/forsommeren 2021, sier virksomhetsleder Gry Larsen i Vei og park i Nordre Follo kommune.

– Helt uforutsigbart

– Hvilken tilstand har denne banen per i dag og hvordan ser du for deg vintersesongen 2020/2021?

– Banen er jo slitt, etter 14 års bruk, men vi klarer oss gjennom vinteren om det blir resultatet. Undervarmen er som en bruktbil – det kan gå som ei kule og det kan komme den ene reparasjonen etter den andre – helt uforutsigbart, sier Frøyna.

– Hva synes du om det sistnevnte, med tanke på at OIL og KIL har mange medlemmer som rammes av dette?

– Akkurat nå har vi mer enn nok med covid-19-tiltak og gjennomføring av kamper om dagen. Vi har ikke begynt å se på vinteren ennå, men håper kommunen får byttet kunstgresset før snøen kommer. Noe annet forholder vi oss ikke til, sier Frøyna.

– Får dere tilbud om treningstider på kunstgressbanene i tidligere Ski kommune?

– Nei, vi har verken fått tilbud etter etterspurt det andre steder ennå, sier Frøyna.

– Under ti færre i OIL

Ifølge Frøyna hadde OIL 2465 medlemmer før oppstarten av covid-19-utbruddet i mars.

– Hvor mange har avsluttet medlemskapet i OIL grunnet covid-19?

– Ingen har bekreftet covid-19 som sluttårsak ennå, men noen har satt medlemskap på pause. Det er ikke noe stort antall, sikkert under ti personer. Vi har ikke registrert det eksakte antallet da det stor sett er kontakt mellom lagleder og spiller, og vi har jo ikke sendt ut nye regninger for 2020, forklarer Frøyna.

Les også: Gir 200.000 kroner til vinterdrift av kunstgressbanene i Nordre Follo

Fem baner med vinterdrift i tidligere Ski

FEM BANER MED VINTERDRIFT I TIDLIGERE SKI: Den ene av de fem banene med vinterdrift i tidligere Ski kommune driftes av Nordre Follo kommune. Denne banen holdes åpen hele året fordi det er et krav fra nasjonale myndigheter i forbindelse med tippemidlene.
FEM BANER MED VINTERDRIFT I TIDLIGERE SKI: Den ene av de fem banene med vinterdrift i tidligere Ski kommune driftes av Nordre Follo kommune. Denne banen holdes åpen hele året fordi det er et krav fra nasjonale myndigheter i forbindelse med tippemidlene.

I pressemeldingen fra 28. august påpeker kommunen at "tilgangen på kunstgressbanene i Nordre Follo i dag ikke er god nok til å ha et tilfredsstillende treningstilbud for spillerne".

Etter kommunesammenslåingen i januar 2020 er banekapasiteten i den nye storkommunen skjevt fordelt.

Oppegård Avis har tidligere skrevet at tidligere Ski kommune har åtte baner totalt hvorav fem av banene er med vinterdrift. Den ene av de fem banene, Ski kunstgressbane i Ski idrettspark, driftes av Nordre Follo kommune og holdes åpen hele året fordi det er et krav fra nasjonale myndigheter i forbindelse med tippemidlene.

Her kan du se en oversikt over alle de fem banene med vinterdrift:

Dersom dette tar veldig lang tid, så mener jeg alle barn og unge i kommunen bør kunne dele litt på treningstidene andre steder inntil Tømtebanen er ferdig.

Camilla Hille (V), utvalgsleder for oppvekst, idrett og kultur i Nordre Follo kommune

  • Ski kunstgressbane i Ski idrettspark: Driftes av Nordre Follo kommune.
  • To kunstgressbaner på Langhus: Begge driftes av Langhus IL.
  • Siggerud kunstgressbane: Driftes av Siggerud IL.
  • Kråkstad kunstgressbane: Driftes av Kråkstad IL.

– Alle barn og unge bør kunne dele litt på treningstidene

Like før sommerferien kontaktet Oppegård Avis alle partiene i Nordre Follo. Vi ba dem om å forklare hva de syntes om situasjonen med rundt 2000 fotballspillere som kan risikere å stå uten vintertilbud som følge av ytterligere utsettelser av TBK og prosjektet på Østre Greverud.

Camilla Hille (V), som er utvalgsleder for oppvekst, idrett og kultur i Nordre Follo kommune, sa følgende til Oppegård Avis:

Det er veldig dumt at vi ikke fikk inn noen gode tilbud i det utlyste anbudet for TBK. Jeg regner med at dette blir lagt ut igjen på anbud så raskt som mulig. Pengene ligger fortsatt i budsjettet og målet er at banen skal realiseres så raskt som mulig. Dersom dette tar veldig lang tid, så mener jeg alle barn og unge bør kunne dele litt på treningstidene andre steder inntil Tømtebanen er ferdig. Det vil ta tid å få like god bane- og hallkapasitet i hele kommunen, det har vært store forskjeller på det i de to kommunene, sa Hille.

Oppegård Avis følger opp saken. Les mer i Oppegård Avis på torsdag.

Les også: Dette mener partiene om utsettelsen av Tømtebanen kunsgress

Powered by Labrador CMS