COVID-19 I NORDRE FOLLO

KUN PFIZER: Det er kun vaksinen Pfizer som er godkjent for barn. Barnevaksinene vil bli sendt til kommunene i slutten av januar. Ungdom i alderen på tolv til femten år får samme vaksinedose som voksne.
KUN PFIZER: Det er kun vaksinen Pfizer som er godkjent for barn. Barnevaksinene vil bli sendt til kommunene i slutten av januar. Ungdom i alderen på tolv til femten år får samme vaksinedose som voksne.

Tilbudet om koronavaksine til barn og ungdom utvides

Regjeringen har etter en anbefaling fra FHI besluttet å åpne for koronavaksine til barn i alderen mellom fem og elleve år, og andre dose til de mellom tolv og femten år.

Publisert Sist oppdatert

Folkehelseinstituttet (FHI) har i sin vurdering fremhevet at koronavaksine kan ha positiv nytte. Instituttet understreker at risiko for alvorlig sykdom i denne alderen er imidlertid liten, og behovet for vaksine for barn og unge er begrenset.

FHI mener allikevel at det er riktig at det gis mulighet for vaksinering til de som ønsker det. Det pekes også på at immunitet gjennom infeksjon kan gi bred og varig beskyttelse hos barn og unge.

– Helsemyndighetenes vurdering er altså at de aller fleste barn ikke har behov for vaksine. Barn vil tåle koronainfeksjon godt og få en bred og langvarig beskyttelse mot nye infeksjoner, og risiko for sykehusinnleggelse er svært lav. Det er likevel et tilbud til de som ønsker det, påpeker kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold i den siste risikorapport.

Andre vaksinedose

Fra september i fjor har barn på tolv til femten år (årskull 2006-2009) hatt tilbud om koronavaksinasjon. FHI har etter en grundig vurdering rådet regjeringen til at disse barna kan vaksineres med andre vaksinedose dersom de og deres foresatte ønsker det.

Det er kun vaksinen Pfizer som er godkjent for barn. Barnevaksinene vil bli sendt til kommunene i slutten av januar. Ungdom i alderen på tolv til femten år får samme vaksinedose som voksne.

Minst åtte til tolv uker etter

I det faglige grunnlaget skriver FHI at at milde og forbigåendebivirkninger etter vaksinasjon er vanlig, og at hjertebetennelse-bivirkningen (myokarditt) som er sjelden, men som har rammet spesielt unge menn, er vanligere etter andre vaksinedose.

FHI har estimert at vaksinering med dose to til ungdom mellom tolv og femten år kan gi om lag seks ekstra tilfeller med myokarditt i denne aldersgruppen.

For å redusere faren for både milde og sjeldne bivirkninger, mener de at det må gå minst åtte til tolv uker før barn i denne gruppen får sin andre dose.

Ifølge det faglige grunnlaget viser utregninger at det kan ha en indirekte effekt på smittespredning og sparte innleggelser om yngre barn vaksinerer seg, men det presiseres at tallene er usikre.

– Ikke en sterk anbefaling fra myndighetene

– Barn mellom tolv og femten år har allerede høy beskyttelse mot alvorlig sykdom etter første vaksinedose. Selv om det er en liten tilleggsgevinst av andre dose til disse, har vi veid dette mot risikoen for den sjeldne, men alvorlige bivirkningen myokarditt, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl ved FHI.

Videre påpeker hun at det ikke er tvil om at vaksinene kan gi beskyttelse mot alvorlig sykdom også hos barn, men at beskyttelsen mot smittespredning er dårligere, særlig med omikron.

– Vi har sett i norske data at gjennomgått infeksjon hos ungdom kan gi svært god beskyttelse mot ny infeksjon, og det kan derfor være en fordel for beskyttelse mot nye virusvarianter i fremtiden. Derfor har vi rådet regjeringen til at vaksinasjon av barn og andre dose til ungdom bør være den enkeltes valg, og ikke en sterk anbefaling fra myndighetene, sier Greve-Isdahl.

Hun sier at vaksinasjon av barn og andre dose til barn på tolv til femten år kan ha effekt på smittespredningen, men at med etableringen av omikron er effekten kortvarig og begrenset.

Starter fra 31. januar

Det har også blitt besluttet at vaksinasjonstilbudet kan utvides til barn i årskull 2016-2010, og de i årskull 2017 som har fylt fem år.

FHI skriver at disse barna kan vaksineres dersom de foresatte ønsker det. Det presiseres at tilbudet er mest aktuelt for barn med kroniske sykdommer, barn i kontakt med sårbare personer, og barn som skal oppholde seg eller flytte til land med høy smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester.

Nordre Follo kommune skriver at vaksinasjon av barn mellom fem og elleve år starter i uke fem (mandag 31. januar), og skal gjennomføres av helsesykepleierne på Kolbotn helsestasjon.

Hjelper nabokommunene

Når det gjelder barn på fem til elleve år med alvorlig grunnsykdom, har de hatt tilbud siden desember i fjor. Nå skal flere nabokommuner i Follo få bistand fra vår kommune:

– Nordre Follo kommune er tildelt ansvaret for covid-19-vaksinering av barn mellom fem og elleve år med alvorlig underliggende sykdommer, bosatt i Nordre Follo, Ås, Frogn, Enebakk, Nesodden og Vestby kommuner. Disse barna har henvisning fra lege, sier Myhrvold.

Powered by Labrador CMS