ÅPNET DEN 21. SEPTEMBER: Denne uken har splitter nye Grønliåsen barnehage åpnet sine dører for de første barna. Foto: Yana Stubberudlien
ÅPNET DEN 21. SEPTEMBER: Denne uken har splitter nye Grønliåsen barnehage åpnet sine dører for de første barna. Foto: Yana Stubberudlien

– Vi tar barnas sikkerhet på alvor

Kommunen skal kontrollere og skifte ut utstyr i barnehager, på skoler og lekeplasser som ikke tilfredsstiller sikkerhetskravene.

Publisert

Norge har høye krav til sikkerhet på lekeområder. Kontrollørene har vurdert uteområdene i barnehager og skoler og alle lekeapparater på kommunal grunn. De har for eksempel sett på avstanden mellom huskesetene, hvor høyt huskene henger over bakken og hardheten i ulike underlag.  Kontrollørene har også vurdert generell slitasje på utstyr og mulige sprekker og åpninger der barn kan bli klemt eller sette seg fast.   

Oppegård kommune tar nå i et tak for å sikre barnas lek og sikkerhet.

– Oppegård kommune er opptatt av at barn skal ha gode og trygge lekeplasser.  Vi har derfor engasjert firmaet Lekeplassinspektøren AS til å kontrollere utstyr i barnehager, på skoler og lekeplasser. Inspeksjonen avdekket flere feil og mangler, og vi er nå i gang med å utbedre og vil skifte ut lekeapparater som ikke tilfredsstiller sikkerhetskravene, sier konstituert rådmann Lars Henrik Bøhler. 

Flere strakstiltak

TAR ANSVAR: Rådmann Lars Henrik Bøhler investerer i barnas trygghet!
TAR ANSVAR: Rådmann Lars Henrik Bøhler investerer i barnas trygghet!

– Lekeplassinspektøren påpekte flere alvorlige mangler, spesielt på huskestativer, sklier og klatreinstallasjoner. Dette tar vi alvorlig og har satt i gang flere strakstiltak. Vi vinterstenger blant annet alle huskene fordi noen har huskeseter som henger for lavt mens andre har for små sikkerhetssoner eller er for slitt. Flere steder er underlaget også for hardt, men det vil alltid være realiteten når det er frost i bakken. Av den grunn velger flere kommuner å ta ned alle husker, eller stenge dem om vinteren, sier Bøhler.  

– Vi stenger også flere sklier på grunn av små gliper mellom sklie og plattform eller rekkverk. Dette er feil som kan føre til at barn blir sittende fast i snorer eller annet på klærne. Videre utbedrer og fjerner vi flere klatrestativ og tar bort alle selvlagde installasjoner. Vi reparerer også alle alvorlige feil på gjerder, porter og rekkverk.  

Oppdatert regelverk

Mange av de gamle apparatene som befinner seg på offentlige bygg i Norge tilfredsstilte nok kravene i sin tid, men tidene og reglene forandres. 

–  Årsakene til at vi finner en del mangler nå skyldes dels at regelverket har blitt strengere med årene. Apparater som var godkjent da de ble satt opp er ikke nødvendigvis godkjent etter dagens regelverk. Manglene skyldes også at flere lekeapparater er gamle og slitte og at apparatene er tilpasset bruken. Enkelte husker er for eksempel  senket for at barna skal komme opp på egen hånd, sier Bøhler. Dette kan i verste fall føre til at barn får huskeseter i hodet hvis de faller av. Han påpeker at faren for skade stort sett kan elimineres hvis voksne er til stede.

Fortsetter arbeidet

-– Arbeidet med å utbedre de alvorligste manglene pågår for fullt i et par ukers tid til. I denne perioden vil voksne passe ekstra godt på barna som leker i barnehager og skoler. I tiden framover vil vi se på behovet for ytterligere reparasjoner og nye lekeapparater. sier Bøhler. 

Rådmannen vil også legge fram et tilleggsbrev i forbindelse med budsjettet for årene 2017 – 20, der han foreslår å kompensere for de lekeapparatene som blir fjernet.

Powered by Labrador CMS