SLIK SER DET UT NÅ: Bildet, som ble tatt tirsdag 1. september, viser Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB) på Taraldrud. PNB ansees som et skjermingsverdig objekt og vil derfor ha flere sikkerhetstiltak i og rundt senteret. Foto: Skanska Norge
SLIK SER DET UT NÅ: Bildet, som ble tatt tirsdag 1. september, viser Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB) på Taraldrud. PNB ansees som et skjermingsverdig objekt og vil derfor ha flere sikkerhetstiltak i og rundt senteret. Foto: Skanska Norge

Ble overtatt av politiet

Anleggsarbeidene på Taraldrud er nå avsluttet. Tirsdag 1. september ble eierskapet til Politiets nasjonale beredskapssenter overtatt av politiet.

Publisert Sist oppdatert

Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB):

  • Tomten til PNB ligger på begge sider av E6 på Taraldrud, like sør for kommunegrensen mot Oslo. Hovedatkomsten er fra rundkjøringen ved Taraldrudkrysset.
  • Skal samle beredskapstroppen, bombegruppen, krise- og gisselforhandlerne og politiets helikoptertjeneste på ett sted.
  • Har en kostnadsramme på 2,5 milliarder kroner (2015-kroner).
  • Har en samlet bygningsmasse på ca. 35 000 kvadratmeter og et tomteareal på ca. 332 dekar.
  • Består av adkomstbygg, hovedbygg, helikopterbase og treningsbygg (gymsal, svømmehall, styrkerom, skytebaner, skytehus, klatretårn, SIBO-landsby (strid i bebygget område), hus for hundetrening og hinderløype.
  • Ble bygget av totalentreprenør Skanska Norge AS for Justis- og beredskapsdepartementet som byggherre.
  • Ansvaret for anlegget (eierskapet) ligger nå hos Oslo politidistrikt.
  • Politiets Fellestjenester (PFT) skal ha ansvaret for forvaltning, teknisk drift og service av PNB.
  • PNB skal etter planen være fullt operativt innen 15. desember 2020.

Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB) skal samle beredskapstroppen, bombegruppen, krise- og gisselforhandlerne og politiets helikoptertjeneste på ett sted.

Siden anleggsperioden på 30 måneder (red. anm.: fra mars 2018 og til og med august 2020) er nå avsluttet, ble eierskapet til anlegget overtatt fra totalentreprenøren Skanska Norge til politiet ved Oslo politidistrikt.

BILDET FRA OVERTAKELSEN: Protokoll fra overtakelsesforretningen ble signert tirsdag 1. september. Staten er nå eier av Politiets nasjonale beredskapssenter. Til venstre på bildet kan du se prosjektsjef for PNB, Paul Torgersen. Foto: Skanska Norge
BILDET FRA OVERTAKELSEN: Protokoll fra overtakelsesforretningen ble signert tirsdag 1. september. Staten er nå eier av Politiets nasjonale beredskapssenter. Til venstre på bildet kan du se prosjektsjef for PNB, Paul Torgersen. Foto: Skanska Norge

Les også: Deponisaken fortsatt under behandling

Gradvis innflytting

– Nå blir det utover høsten montering av brukerutstyr, gradvis innflytting og idriftsettelse, skriver Skanska Norge i et blogginnlegg.

Innflytting og virksomhetstesting vil foregå frem til senteret er i full operativ drift innen 15. desember 2020.

I det siste blogginnlegget takker totalentreprenøren alle som har bidratt i prosjektet med utrettelig arbeidsinnsats og stå-på-humør.

Skanska skriver også at PNB er gjennomført på en utmerket måte for Skanska og for brukeren (politiet), og at den sistnevnte får et fantastisk senter, som vil sikre økt operasjonell effektivitet og beredskap for fremtidens Norge.

Les også: – Taushetsbelagte opplysninger