Huset Venleik

105 ÅR GAMMELT: Huset Venleik (ca. 1915) er helt sentralt og utgjør en del av den originale bebyggelsen i Kolbotn sentrum.
105 ÅR GAMMELT: Huset Venleik (ca. 1915) er helt sentralt og utgjør en del av den originale bebyggelsen i Kolbotn sentrum.

Dette bør du vite om huset Venleik

Huset Venleik er fra rundt 1915 og ble satt opp av Emil Nilsen.  Sistnevnte var med på å stifte Oppegårds herreklubb "Landstormen", og i 1912, sammen med aksjemegler Hans Bell, stiftet han Nidar Chokoladefabrikk i Trondheim.

Publisert

Huset på høyden ved Kolbotnvannet fikk navnet Venleik, som staves også Vænleik. 

Historien bak navnet vites ikke, men det gir oss positive assosiasjoner til lek og vennskap.

Gåse-Nilsen

Emil Nilsen beskrives som en original, skøyer og en foretaksom mann. Han var godt kjent i lokalsamfunnet og skal ha gått med en karakteristisk bredbremmet hatt, som han poserer med til høyre i dette bildet. 

Ned mot Kolbotntjernet og Veslebukta satte Nilsen opp et inngjerdet område hvor han hadde gjess og blant venner, gikk han under navnet Gåse-Nilsen. 

 

VENLEIK FØR OG NÅ.

 

Landstormen og Nidar Chokoladefabrikk i Trondheim

Nilsen var med på å stifte Oppegårds herreklubb "Landstormen", og i 1912, sammen med aksjemegler Hans Bell, stiftet han Nidar Chokoladefabrikk i Trondheim. 

ORIGINALEN: Der er den logoen som Emil Nilsen tegnet.
ORIGINALEN: Der er den logoen som Emil Nilsen tegnet.

Logoen til Nidar som brukes i dag er tilnærmet lik den originale logoen fra 1915, som ble tegnet av Nilsen. Dette kan vi lese mer om på hjemmesidene til Nidar.  

DEN NYESTE LOGOEN: Det har vært ni logoer gjennom tidene.
DEN NYESTE LOGOEN: Det har vært ni logoer gjennom tidene.

 

Lite skriftlige kilder, men mange fortellinger

Det skal ha vært mange og store sosiale sammenkomster og fester i huset Venleik.

Jeg har  også snakket med innbyggere som forteller om tiden da tyskerne bodde i huset under andre verdenskrig.

 

Det er lite skriftlige kilder om Venleik, historiene finnes hos befolkningen og det ville vært fint å samle disse fortellingene.

Venleik Kafè

Med midler fra Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus ville vi kunne restaurere huset, og vi ville funnet en ny måte å bruke eiendommen på.

Huset har en kjeller og to etasjer. Det er en stor stue med vestvendt veranda som har utsikt til vannet, parken og Kolben kulturhus. 

Det kunne egnet seg godt som kafè, Venleik Kafè i første etasje, et møtested for alle generasjoner. Også har det fire rom og bad i andre etasje.  

Det unike bør bevares

Snart bygges det tre modernistiske seksetasjers leilighetsblokker sør for huset Venleik, langs vannkanten av Kolbotnvannet. 

Det begynner å bli tett mellom de modernistiske byggene fra vår egen tid. Det unike i Kolbotn sentrum er for dårlig utnyttet. 

BYR PÅ FLOTTE MULIGHETER: Bildet viset huset Venleik, med verandaen og potensialet rundt. Hagen er i dag gjemt bak vegetasjon.
BYR PÅ FLOTTE MULIGHETER: Bildet viset huset Venleik, med verandaen og potensialet rundt. Hagen er i dag gjemt bak vegetasjon.

Vi må ikke bli en av de mange ansiktsløse tettstedene uten særpreg og tidsdybde. Vi trenger omgivelser som er på talefot med den lokale historien, identiteten og nærmiljøet på Kolbotn og vi trenger et stort grøntområde ved Kolbotnvannet  til glede for befolkningen. 

 

Hjerterom til Venleik

Venleik er sammen med Stasjonsbygget og Tårnhuset restaurant en av de siste husene som står igjen av den originale bebyggelsen i Kolbotn sentrum. 

Vi må finne hjerterom til huset Venleik og Kolbotns historie når vi nå skal utvikle Kolbotn sentrum. 

Venleik har en stor historisk hage på tilsammen 2240 kvadratmeter, og strekker seg ned til Kolbotnvannet og Generasjonsparken.

 

Den andre nabotomten som må bevares er Solbråtanveien 8, som ligger langs Generasjonsparken, den er nesten ikke verdt noe, men har uendelig verdi for utviklingen av stedet vårt.   

Sammen med Kolben kulturhus, parken med hjerteromstatue og huset Venleik vil det kunne utgjøre et grønt friområde og kulturhistorisk sentrum på Kolbotn.  

Les også: Inviterer til markering for bevaring av huset Venleik

Powered by Labrador CMS