– FENGSLET I EGET HJEM: Beboerne i Ormerudveien 6, Jan-Elling Skaugerum, Anne Røren Andreassen, Bjørn Hamdahl, Elisabeth Skaugerum og Per Ingvoldstad, føler seg fanget av byggearbeidene.
– FENGSLET I EGET HJEM: Beboerne i Ormerudveien 6, Jan-Elling Skaugerum, Anne Røren Andreassen, Bjørn Hamdahl, Elisabeth Skaugerum og Per Ingvoldstad, føler seg fanget av byggearbeidene.

– Fire år med byggehelvete

Det bygges på alle kanter i Ormerudveien. Beboerne i Ormerudveien 6 fortviler over støy og byggeaktivitet som går på helsen løs.

Publisert

Om ikke lenge står Hengende Hage ferdig, men det bygges fortsatt på alle kanter i Ormerudveien, med Kolbotn Hage godt i gang, og Skaret underveis. Naboene fortviler over tilstandene 

– Folk føler de bor i et støyhelevete, de orker ikke bo her. Vi kan ikke ha døren oppe til terrasen, og de gamle kommer ikke ut. Vi sitter låst inne, sier en frustrert Anne Røren Andreassen.

– Det er ingen frisone, ingen støyfri sone. Det har vi ikke hatt på to år, supplerer styreleder i Kolbotn Park sameie, Per Ingvoldstad.

PS! Saken fortsetter under bildet!

Støy og trafikk

BYGGEPLASS: Ormerudveien 6 ligger midt i utbyggingsfeltet. Plassert mellom Hengende Hage, Kolbotn Hage og Skaret.
BYGGEPLASS: Ormerudveien 6 ligger midt i utbyggingsfeltet. Plassert mellom Hengende Hage, Kolbotn Hage og Skaret.

Primært er det støyen og bruken av stikkveien mellom Kolbotn Hage og Ormerudveien 6, naboene har problemer med. Den lille stikkveien brukes nå til anleggstrafikk, og skal betjene til sammen 201 boliger når utbyggingen er ferdig.

– Da Skaret skulle bygges ut, ble vi forespeilet et bygg med 45 boenheter. Det ble to bygg med til sammen 61 boenheter. I tillegg er det 122 boenheter i Kolbotn Hage, og 18 i Ormerudveien 6. Det vil, hvis man regner 1,3 biler per boenehet pluss gjesteparkering, være 300 biler som skal benytte stikkveien, sier Ingvoldstad.

– FENGSLET I EGET HJEM: Beboerne i Ormerudveien 6, Jan-Elling Skaugerum, Anne Røren Andreassen, Bjørn Hamdahl, Elisabeth Skaugerum og Per Ingvoldstad, føler seg fanget av byggearbeidene.
– FENGSLET I EGET HJEM: Beboerne i Ormerudveien 6, Jan-Elling Skaugerum, Anne Røren Andreassen, Bjørn Hamdahl, Elisabeth Skaugerum og Per Ingvoldstad, føler seg fanget av byggearbeidene.

Beboerne er redde for trafikkbildet, at det skal bli både farlig og kaotisk med så mange biler inn og ut av den lille stikkveien.

Styret i sameie og naboer har gjentatte ganger vært i kontakt med kommunen, både når det gjelder støy, arbeidstidsbestemmelser og trafikksituasjonen, men føler de ikke har fått noen respons.

Les også: Ut i vår hage - i Hengende Hage

– Kommunen har vært totalt fraværende og passiv, sier Ingvoldstad.

Han synes det er kritikkverdig at kommunen ikke følger opp utbygger, og at utbygger dermed kan ta seg friheter. Nå har styret gått til innkjøp av støymåler, og målt støyen selv, men naboene ønsker at kommunen tar mer ansvar, og mener kommunelegen burde vært på banen.

Les også: Stor interesse for Myrvoll-prosjektene

– Kommuneoverlegen har ikke svart på henvendelser. Vi får ikke noe svar. Alle fraskriver seg ansvaret, sier Jan-Elling Skaugerum oppgitt.

Naboene har blitt fortalt at utbygger skal måle støyen, men synes det er latterlig av kommunen å gi ansvaret til utbygger for å kontrollere sin egen støy.

– Da kan de jo bare være stille når de kontrollerer da, sier Skaugerum sarkastisk.

PS! Saken fortsetter under bildet!

BYGGEPLASS: Ormerudveien 6 ligger midt i utbyggingsfeltet. Plassert mellom Hengende Hage, Kolbotn Hage og Skaret.
BYGGEPLASS: Ormerudveien 6 ligger midt i utbyggingsfeltet. Plassert mellom Hengende Hage, Kolbotn Hage og Skaret.

Ampre og aggressive

Hittil har naboene målt støy med opp mot 91,9 desibel. Det er er langt over de 60-65 desibelene som er tillatt.

– Dette støyende arbeidet startet utbygger med klokken 07.00, frem til styret fremla for utbygger måledata på støynivå. De hadde ikke utført målinger selv, og ifølge kommunens krav er utbygger pålagt å ikke drive med støyende arbeid i perioden fra klokken 07.00 til 08.00, sier Ingvoldstad, og påpeker hva dette gjør med beboerne.

Les også: Husker du Trelasttomta? Det er mimretid!

– Vi har erfart at støyen gjør deg amper, stresset og aggressiv. Vi klarte å leve med støyen en viss periode, men effekten det har på oss over tid, er at vi blir aggressive, sier Ingvoldstad.

– Vi har lært av denne saken

KOMMENTERER: Kjell G. Pettersen er leder i UMP og kommunens varaordfører. Her svarer på han på naboenes beskrivelse av situasjonen i Ormerudveien.
KOMMENTERER: Kjell G. Pettersen er leder i UMP og kommunens varaordfører. Her svarer på han på naboenes beskrivelse av situasjonen i Ormerudveien.

Leder i Utvalg for miljø og plan (UMP), varaordfører Kjell G. Pettersen, forstår naboene, og sier kommunen tar klagene alvorlig.

– Kommunen har lært av denne saken i den forstand at ved fremtidige reguleringsplaner vil vi stille noe strengere krav til utbygger fra starten av, sier UMP-leder Kjell G. Pettersen.

Ifølge Pettersen har kommunen tatt klagene på alvor, men påpeker at det er flere sider av saken.

Les også: Stor interesse for Myrvoll

– Det det er stilt krav om er jo at utbygger ikke skal begynne med støyende arbeid før de tidspunkt som er fastsatt. Noen av naboene har en oppfatning om at det ikke kan skje noen ting der, også av ikke-støyende aktivitet. Men vi tar dette på største alvor, og har regelmessige møter med utbyggerne. Dette er naboene informert om, sier Pettersen.

Han legger til at utbygger har ansvar for å måle støy, og at kommunen skal følgeopp at det det ikke skjer virksomhet utover der som er fastsatt.

Pettersen har forståelse for naboene, og sier ansettelsen av en egen utbyggersjef er en konsekvens av lærdommen i Ormerudveien,

– Dette er grunnen til at vi vil ansette en utbyggersjef som kan koordinere i forhold til utbygger og naboer, sier Pettersen.

Her skjer det!

På dette kartet kan du se hvor det bygges og hvor naboene i denne saken bor!

Kartet er zoombart ved bruk av fingeren din eller musen din!

Powered by Labrador CMS