Et bilde på feilslått politikk

Dette bildet er ikke tilfeldigvis tatt i Kantorveien på Kolbotn.

Publisert

Det er tatt akkurat der fordi jeg bor i Slalåmveien, og går forbi blokkene i Kantorveien fra tid til annen. Det skjedde langt oftere da vår storpuddel Inge levde. Rett som det var tok vi turen over Kantoråsen via Solbråtenveien , forbi Kolben, Kantorveien, og hjem. Inntrykket fra turene er helt entydig: Noen barn, stort sett sammen med sine besteforeldre, leker på lekeplassen foran Kolben, men det er ingen barn som leker ved blokkene i Kantorveien.  Og slik vil jeg tro det er mange flere steder der Kolbotn er fortettet, som administrasjon og politikere, er så glade i å kalle det. Utbygger i Kantorveien, og andre steder, som i Ormerudveien, har kun forholdt seg til retningslinjene fra kommunen, hvor det blant annet står at 30 prosent av arealet skal avsettes til lekearealer for barn.  50 prosent av disse igjen skal avsettes til variert lek. Nå er ikke alle leilighetene i blokkene i Kantorveien solgt, men jeg har liten tro på at leilighetene blir kjøpt av barnefamilier. På dette feltet har Oppegårds politiske flertall ført en klar politisk linje de siste årene, som har ført til de tilstander vi har i dag. Administrasjonen har stått skolerett, og fulgt nasjonale føringer fra 2015, fulgt opp av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Her noe av ordren fra regjeringen, og dermed fylkesmannen:

(Innlegget fortsetter under bildet)

 
«Kommunene må gjennomføre en utbyggings- og lokaliseringspolitikk som reduserer transportbehovet og som gir grunnlag for en sterkere satsing på kollektivtransport og på sykkel og gange. Samtidig må det tas i bruk restriktive virkemidler for å redusere bilbruken. Kommunene oppfordres til å utvikle en helhetlig parkeringspolitikk. Hovedstadsregionen står foran en kraftig befolkningsvekst og kommunene må ta ansvar for å sikre tilstrekkelig boligbygging. Planleggingen skal prioritere konsentrert boligutbygging sentralt i byer og tettsteder samt i knutepunkter langs hovedårene for kollektivtrafikknettet. Offentlig og privat publikumsrettet virksomhet, herunder kjøpesentre, skal lokaliseres sentralt og til områder som er lett tilgjengelig med

kollektivtransport. Regjeringen understreker at den nasjonale politikken for lokalisering av kjøpesentre og andre handelskonsepter ligger fast. For å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren må det legges til rette for at det skal være lettere å velge kollektivtransport, gange og sykkel.  Følgelig unngår man kø, kork og kaos».

– Det verste er at det ser ut til at politikerne i Oppegård ikke er stand til å se hva som skjer.

Terje Lundefaret

Ser ikke hva som skjer

Oppegård har vært beste i klassen når det gjelder å redusere biltrafikken rundt de kollektive knutepunktene, men kun på grunn av feilslått boligpolitikk. De svindyre leilighetene rundt Kolbotn- og Greverud er for det meste interessante for godt voksne med nedbetalte eiendommer andre steder kommunen.  Disse blir realisert for å kjøpe leilighet i sentrum. Mens de samme småbarnsforeldre kjører rundt for å finne seg en av stadig færre parkeringsplasser i nærheten av Kolbotn stasjon, for å ta toget til byen, tusler gamlisene i sentrum seg en tur til Kolbotn Torg og tar seg en kaffe. Svært få av disse har glede av å bo nær et kollektivknutepunkt, for det tar jo ikke verken buss eller tog, men kaffe liker de.  Bilbruken har med andre ord økt, stikk i strid med målsettingen. Det verste er at det ser ut til at politikerne i Oppegård ikke er stand til å se hva som skjer. Ikke nok med at de overoppfyller intensjonen fra daværende kommunalminister Jan Tore Sanner; det fortsetter i samme spor. Kommunen gjør ingenting for å styre boligutviklingen. Den overlates helt til utbyggerne. Ikke nok med det; Oppegård-politikerne har strammet kraftig inn på mulighetene til såkalt «eplehage-utbygging», som var så populært. Dette er med på å øke presset mot sentrum, slik regjeringen ønsker, men som slår helt feil ut.

Totale regnskapet i minus

Fra regjeringshold heter det seg at økt trafikk skal skje via gang eller sykkel. Det var vel dette som gjorde at Myrvoll vel fik nei til sin søknad om å bygge ut parkeringsplassen ved Myrvoll stasjon. For dem som skal levere barn i barnehage, blir det å kjøre til barnehagen, hjem og så sykle til stasjonen. Slikt blir det mindre biltrafikk av … Vi som frekventerer Kolbotn Torg fra tid til annen, mener å registrere at det er langt færre barnefamilier der, enn for eksempel på Vinterbro senter. Hvis disse familiene er i skogen, og ikke på kjøpesenter, har politikerne nådd sitt mål, men jeg tror det ikke….
Misforstå meg rett. De samme barn og foreldre drar på mange aktiviteter sammen, men å tro at fortetting frister barnefamilier, som burde bo nær kollektivknutepunktene, er fullstendig feilslått. De har en travel hverdag, og forventer å sette seg i bilen rett utenfor huset. Mens dette skjer, står bilene til gamlisene i sentrum i garasjen, så slik sett har politikken slått til, men det totale regnskapet går i minus for alle, unntatt dem som har solgt sin bolig, og kjøpt seg leilighet i sentrum.

Powered by Labrador CMS