FOLKEFEST: Det ble anslått at cirka 700 mennesker møtte opp i Grønliåsen da branntårnet åpnet 1. pinsedag. Nå kan tårnet stå i fare for å bli stengt.
FOLKEFEST: Det ble anslått at cirka 700 mennesker møtte opp i Grønliåsen da branntårnet åpnet 1. pinsedag. Nå kan tårnet stå i fare for å bli stengt.

I dag går fristen ut – branntårnet kan bli stengt

– Jeg er mektig lei et byråkrati som angriper frivilligheten, sier ildsjel Per Ulv Haukeland.

Publisert

1. pinsedag i fjor åpnet det nye branntårnet i Grønliåsen med 700 besøkende og over 400 kakestykker. Det var musikk, allsang, tale ved ordføreren og bare god stemning. Etterpå har tårnet, bygget på dugnad med ildsjel Per Ulv Haukeland i spissen, blitt et av de mest besøkte turmålene i kommunen.

Nå kan det derimot se ut som at nettopp kommunen kan komme til å stenge tårnet av sikkerhetsmessige årsaker.

Sendte ut varsel

I slutten av september sendte kommunen ifølge Østlandets Blad (betalingsmur) ut et "Varsel om pålegg om opphør av bruk» av branntårnet.

Kommunen var ifølge avisen på befaring i tårnet i vår, og avdekket at tårnet ikke stemte helt overens med tegningsgrunnlaget.

– Det eneste som ikke stemte med tegningsgrunnlaget var at bardunene var festet annerledes. På tegningene var de tegnet i kryss mellom hver etasje. Firmaet som satte opp stolpene mente at det var bedre og tryggere og strekke bardunene fra toppen av stolpene og skrått ned og forankre dem i fjellet. Jeg forlangte da at det skulle sikres enda bedre, og det ble derfor satt opp dobbelt så mange barduner enn det som var påkrevd og nødvendig. Sikkerhet har hele tiden vært prioritert fra dag en og tårnet er bygget med dimensjoner og forankret så solid at det tåler det meste, sier Haukeland.

Dokumentasjonskrav

Per Ulv Haukeland sier til Oppegård Avis at det har kommet en rekke dokumentasjonskrav og mye diskusjoner med både Nordre Follo og Oslo kommune. Branntårnet ligger så og si på grensen mellom Nordre Follo og Oslo. Haukeland forteller om eposter fra Bymiljøetaten i Oslo med krav om at tårnet må rives etter 10 år, og en annen henvendelse hvor Oslo kommune vil eie tårnet. Alt dette i tillegg til mange dokumentasjonskrav.

– Jeg tror vi snart har brukt 80.000 kroner bare på utgifter til dokumentasjonskrav. Det er surt å bruke oppsparte midler fra givere tli dette.

– Nå har jeg hatt trusler om at tårnet blir stengt hengende over meg i snart et halv år og nå er jeg rimelig lei dette byråkratiet, sier Per Ulv Haukeland.

Firmaet som beregnet tårnet har skrevet i en rapport at rekkverkene må forsterkes med 2" x 8"-materialer. Haukeland forteller at han har vært uenig i dette siden rapporten kom.

– Helt vanvittig

– Jeg har nå hatt en ny befaring med arkitekt og forlangt at rekkverkene må beregnes på nytt da det er totalt feil med en sånn dimensjon. Dessverre forholder Nordre Follo kommune seg til den opprinnelige rapporten.

– Jeg synes kravene er helt vanvittig. Tårnet er bygget i svært solid materiale, og byggeprosessen ble hele veien ledet av fagfolk. Sikkerhet har vært prioritert fra dag én, og tårnet er bygget med dimensjoner og forankret så solid at det tåler det meste, sier Haukeland.

Han viser også til at tegningene til dugnadsgjengen i Grønliåsen ble lagt til side til fordel for tegningen fra arkitekten som var hyret inn av Oppegård kommune.

– Ansvaret ligger strengt talt på kommunen selv, men nå skyver Nordre Follo ansvaret over på oss og gir oss tidsfrister og skyhøye kostnader.

ILDSJEL: Per Ulv Haukeland i full sving da branntårnet ble bygget våren 2019.
ILDSJEL: Per Ulv Haukeland i full sving da branntårnet ble bygget våren 2019.

Nordre Follo kommune har satt krav til å at rekkverket må forsterkes innen i dag 20. oktober. I saken Østlandets Blad publiserte 6. oktober uttaler virksomhetsleder Karen Zwicky Knobel dette til avisen:

– Hensyn til publikums sikkerhet

– Tilsynet avdekket at det ikke var gjennomført beregninger for konstruksjonen. Det ble deretter innhentet et foretak som utførte beregninger som også ble kontrollert av et annet foretak. Beregningene viser at rekkverket på tårnet må forsterkes, og det er gitt en beskrivelse på hvordan. Ifølge ansvarlig søker skulle arbeidet utføres så raskt som mulig. Byggetilsynet har flere ganger bedt om tilbakemelding på når forsterkningsarbeidene kan forventes utbedret, uten å ha mottatt svar. Siden det tar tid å få på plass forsterkningene, og av hensyn til publikums sikkerhet mener kommunen at tårnet bør stenges frem til utbedringene er gjennomført. Byggetilsynet har da varslet pålegg om at tårnet må stenges dersom utbedringene ikke er gjennomført innen 20.oktober 2020.

Per Ulv Haukeland sier vil ta lang tid å få på plass så tunge materialer dersom dette kravet skal oppfylles.

– At kommunen vil stenge tårnet av hensyn til publikums sikkerhet synes jeg er helt utrolig. De får heller bare stenge hele tårnet. Jeg er mektig lei et byråkrati som angriper frivilligheten. Branntårnet er helt trygt, sier Per Ulv Haukeland til Oppegård Avis.

Oppegård Avis følger opp saken.