Budsjettforslaget for 2020

KOLBOTN SVØMMEHALL + BOLIGER: Her kan du se Kolbotn svømmehall omringet av mange nye boliger. Du kan også se et flytende badebasseng på Kolbotnvannet. Den kommunale tomten sør for svømmehallen skal også transformeres til boliger (dette feltet er dessverre ikke synlig på illustrasjonen).
KOLBOTN SVØMMEHALL + BOLIGER: Her kan du se Kolbotn svømmehall omringet av mange nye boliger. Du kan også se et flytende badebasseng på Kolbotnvannet. Den kommunale tomten sør for svømmehallen skal også transformeres til boliger (dette feltet er dessverre ikke synlig på illustrasjonen).

Foreslår å utsette ny idrettshall og ny svømmehall

Behovet for bygging av både idrettshallen på Sofiemyr og svømmehallen på Kolbotn skal vurderes på nytt.

Publisert

I sitt forslag til strategi- og handlingsplanen i Nordre Follo for 2020-2023, skriver rådmann Gro Herheim at det er behov for nye hallflater på Sofiemyr. Hun viser også til politisk vedtak fra tidligere om at det skal oppføres fire spilleflater, brytelokale, styrkerom og klatreareal på Sofiemyr.

I dokumentet, som har blitt lagt frem i dag, varsler rådmannen samtidig om full stans i dette og alle de andre prosjektene i Oppegård med unntak av Kolbotn skole.

Les også: Varsler store kutt i investeringsambisjonene og driftsbudsjettet

Kun midler til forprosjektet

"Stor grad av sambruk med ny ungdomsskole skal legges til grunn for planlegging og utførelse av dette prosjektet, men i første omgang anbefales det å samordne dette arbeidet med en ny behovsplan for idrettsbygg i Nordre Follo", skriver rådmannen.

Hun foreslår å utsette idrettshallprosjektet på Sofiemyr. Hoveddelen av vedtatte budsjettmidler til idrettshallen på Sofiemyr er foreløpig innlemmet i den nye behovsplanen for idrettsbygg slik at kun midler til forprosjektet gjenstår.

Les også: Uten basishall, men mulig med takkhøyde på ni meter

Ny svømmehall på Kolbotn

"Formålet med å bygge en ny svømmehall på Kolbotn er å øke kapasitet for svømmeopplæring, samt å kunne avslutte og rive svømmehallen på Sofiemyr. Svømmehallen skal dessuten bidra til bedre generell folkehelse og være en attraksjon for Kolbotn sentrum", skriver rådmannen i sitt forslag til strategi- og handlingsplanen i Nordre Follo for 2020-2023.

Videre skriver Gro Herheim at tilbudet og evalueringsrapporten for en ny svømmehall  på Kolbotn skal oversendes henne i løpet av høsten 2019.

"Detaljregulering kan skje frem til sommeren 2020 og bygging kan starte på slutten av 2020. Planlagt ferdigstillelse i 2021/2022", skriver Herheim.

Samtidig understreker hun at denne bassengløsningen også må sees i et helhetlig behovsperspektiv for Nordre Follo.

Les også: Svømmehallen blir stengt i flere måneder

Skal lage helhetlig behovsplan for idrettsbygg

Arbeidet med å lage en enhetlig behovsplan for hele Nordre Follo kommunes idrettsbygg skal settes i gang i løpet av høsten/vinteren 2019/2020.

"Kapasiteten bør vurderes samlet for den nye kommunen. Antall nye idrettshallflater og tidshorisont for bygging på Sofiemyr må vurderes. Det samme gjelder behovet for total bassengkapasitet i Nordre Follo", skriver rådmannen i sitt forslag.

Hoveddelen av vedtatte budsjettmidler i disse prosjektene er foreløpig innlemmet i behovsplan for idrettsbygg slik at kun midler til forprosjektene gjenstår.

Rådmannen forklarer at en ny Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Nordre Follo vil danne utgangspunkt for Behovsplanen for idrettsbygg, og skal opp til politisk behandling i første kvartal i 2020.

Powered by Labrador CMS