Leirskole i Nordre Follo

LEIRSKOLE: Kolbotn skole har tradisjon å dra på Brennabu leirskole i Valdres.
LEIRSKOLE: Kolbotn skole har tradisjon å dra på Brennabu leirskole i Valdres.

Kommunen vil ikke opplyse om hvor mye tilskudd de har fått fra Staten til leirskole

– Oppegård kommune gir et feilaktig bilde av hvor mye penger Staten legger inn i rammetilskuddet til leirskoleopphold, sier leder for Norsk Leirskoleforening (NLF), Trond Setlo.

Publisert

Trond Setlo, som bor i Sandefjord, leste artikkelen om leirskole på oavis.no onsdag 13. november. Som leder i NLF reagerte han på at Oppegård kommune ikke har gitt et riktig bilde når det gjelder det øremerkede tilskuddet fra Staten de har fått.

– I tillegg til pengene som skulle dekke opplæringen på leirskole, som står i saken på oavis.no, har Oppegård kommune fått et stort beløp fra Staten som tilskudd til elevenes kost/losji, reiseutgifter og alt annet det innebærer, sier Setlo.

      Dette er saken:

  • Det har vært tradisjon for elever på 6. og 7. trinn i Oppegård å dra på leirskole, enten om våren eller i løpet av høsten.
  • Til tross for at leirskoleturer har vært et gratis tilbud til elever i de fleste kommunene i Norge, har Oppegård vært blant de noen få kommunene som har valgt å kutte støtten til leirskole de siste ti årene.
  • Foreldrene til de rundt 400 sjetteklassingene i Oppegård har betalt rundt 3.000 kroner per elev for en ukes leirskole i slutten av skoleåret 2018-2019. Kun med dette har kommunen spart rundt 1,2 millioner kroner for 2019-kullet.
  • Fra 1. august 2019 er det nå blitt lovpålagt at alle elever i Norge har rett til gratis leirskole. Det betyr at alle skolene, inkludert skolene i Oppegård og Ski kommuner, ikke skal ha innbetalinger eller gaver til leirskole fra foreldrene allerede fra denne høsten.
  • I Nordre Follo i skoleåret 2019-2020 benyttes følgende leirskoler på de 14 barneskolene: Langedrag, Fevik leirskole, Kystleirskolen, Brennabu leirskole, Kragerø leirskole, Gudbrandsdal leirskole og Fagerhøi.

Leirskole fra mandag til fredag

Lederen i NLF presiserer at intensjonen med lovendringen fra 1. august 2019, er at et fullverdig og tradisjonelt leirskoleopphold skal videreføres.

– Dette innebærer en leirskole fra mandag til fredag og ikke på tre dager, slik kommunen tolker regelverket, sier Setlo.

Han viser til utdraget fra loven: «Plikt for kommunen til å tilby leirskoleopphald eller annan skoletur: Kommunen skal som ein del av grunnskoleopplæringa tilby elevane leirskoleopphald eller annan skoletur med minst tre overnattingar i samanheng».

Intensjonen fra Stortinget er at de kommunene som ikke har hatt anledning til å organisere en leirskole til sine elever av praktiske grunner, for eksempel de som bor for langt unna, kan velge en annen skoletur med minst tre overnattinger. For Oppegård og Ski ligger det godt til rette for fullverdig leirskoleopphold, og det skal loven nå sikre at blir videreført, sier Setlo.

– FIKK STØRRE BELØP FRA STATEN: – I tillegg til pengene som skulle dekke opplæringen på leirskole, som står i saken på oavis.no, har Oppegård kommune fått et stort beløp fra Staten som tilskudd til elevenes kost/losji, reiseutgifter og alt annet det innebærer, sier leder for Norsk Leirskoleforening, Trond Setlo.
– FIKK STØRRE BELØP FRA STATEN: – I tillegg til pengene som skulle dekke opplæringen på leirskole, som står i saken på oavis.no, har Oppegård kommune fått et stort beløp fra Staten som tilskudd til elevenes kost/losji, reiseutgifter og alt annet det innebærer, sier leder for Norsk Leirskoleforening, Trond Setlo.

– Dette innebærer en leirskole fra mandag til fredag og ikke på tre dager, slik kommunen tolker regelverket.

– Har brukt penger på noe annet

– I 2010 ble det opplyst fra kommunaldepartementet at kommunene fikk cirka 2.000 kroner per elev hvert år. I dag er det tilsvarende høyere etter årlige oppjusteringer.

Lederen i NLF påpeker også at helt siden gratisprinsippet for leirskoleopplæring ble innført i Norge i 2003, har Oppegård og de andre kommunene i landet fått store beløp fra Staten hvert år tiltenkt leirskole.

– Beløpet har vært tilskudd til kost/losji, reiseutgifter til elevene samt utgiftene og lønn til de medfølgende lærere. I forbindelses med innføringen av gratisprinsippet var beløpet i 2003 og 2004 øremerket. I 2010 ble det opplyst fra kommunaldepartementet at kommunene fikk cirka 2.000 kroner per elev hvert år. I dag er det tilsvarende høyere etter årlige oppjusteringer, sier Setlo.

Han forklarer videre at siden leirskoleopplæringen ikke har vært lovpålagt frem til 1. august 2019, valgte noen få kommuner, inkludert Oppegård, å bruke mesteparten av dette tilskuddet (det vil si pengene fra Staten som skulle dekke kost/losji, reiseutgifter til elevene) på noe annet.

– Det er en av hovedgrunnene til at regjeringen nå har lovfestet leirskole, og Oppegård kommune (Nordre Follo fra 1. januar 2020) kan ikke bruke tilskuddet på noe annet lenger. Nå skal de bruke disse pengene på dette tilbudet for elevene, sier Setlo. 

Leirskole i Nordre Follo fortsatt uavklart

Betalt av foresatte i ti år

– Nordre Follo kommune kan ikke bruke tilskuddet på noe annet lenger. Nå skal de bruke disse pengene på dette tilbudet for elevene.

Oppegård Avis har skrevet at til tross for at leirskoleturer har vært et gratis tilbud til elever i de fleste kommunene i Norge, har Oppegård vært blant de noen få kommunene som har valgt å kutte støtten til leirskole de siste ti årene.

Foreldrene til de rundt 400 sjetteklassingene i Oppegård har betalt rundt 3.000 kroner per elev for en ukes leirskole i slutten av skoleåret 2018-2019. Kun med dette har kommunen spart rundt 1,2 millioner kroner for 2019-kullet.

Da Oppegård Avis omtalte saken i april i år, ba vi kommunen om innsyn i en oversikt over de øremerkede tilskuddene fra Kunnskapsdepartementet som kommunen fikk i løpet av de ti årene, samt hva disse midlene ble brukt på. Vi har ikke fått denne oversikten ennå.

Lederen i NLF understreket at fra 1. august 2019 er det nå blitt lovpålagt at alle elever i Norge har rett til gratis leirskole. Det betyr at alle skolene, inkludert skolene i Oppegård og Ski kommuner, ikke skal ha innbetalinger eller gaver til leirskole fra foreldrene allerede fra denne høsten.

– En viktig investering

– Dette er penger kommunene fritt kan disponere uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler.

Trond Setlo synes det er veldig bra. Han understreker at leirskole som læringsarena er et viktig bidrag for å nå læreplanens mål, og et verdifullt supplement til den tradisjonelle klasseromsundervisningen. 

– Stortinget har sett at gevinstene er mange og investeringen er god samfunnsøkonomi. Det handler blant annet om folkehelse, klassemiljø og skoletrivsel, praktisk læring, integrering, den norske friluftslivstradisjonen og miljø med bærekraftig utvikling, sier han.

Ikke mulig å "følge pengene"

Oppegård Avis har i forbindese med saken vært i kontakt med de sentrale myndighetene, men hittil har vi ikke lyktes med å finne ut hvor mye penger kommunen har fått fra staten siden beløpene var øremerket i 2003 (i forbindelse med innføringen av gratisprinsippet for leirskole), og i årene frem til i dag etter at det ble innlemmet i rammeoverføringen.

"Det går dessverre ikke an å finne tallene du leter etter. Grunnen er at tilskuddet til leirskoleopplæring på 62,5 millioner kroner ble innlemmet i rammetilskuddet til kommunene i 2004", skriver underdirektør Grete Lilleschulstad i Kommunalavdelingen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Hun forklarer at når tilskuddet innlemmes i rammetilskuddet, blir det som tidligere var øremerkede midler en del av kommunenes frie inntekter.

"Dette er penger kommunene fritt kan disponere uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler. Midlene blir da gitt som en del av det totale rammetilskuddet. Det vil derfor ikke lenger være mulig å ”følge pengene”, slik som ved øremerket finansiering", skriver Lilleschulstad.

Avventer politisk sak i desember

Oppegård Avis ba Oppegård kommune om et tilsvar i forbindelse med saken, men det kom ikke noen nye tall for leirskoleopphold som følge av det svaret fra kommunen:

"Hvordan leirskoletilbudet skal bli i Nordre Follo kommune vil bli utredet i nært samarbeid mellom elever, foreldre, skolene og administrasjonen. Det kommer en orienteringssak om leirskole til kommunestyret før jul og vi oppfordrer pressen til å følge med på denne for flere detaljer. Det er viktig at de folkevalgte får informasjon først direkte fra administrasjonen. De folkevalgte vil i løpet av våren 2020 ta stilling til hvordan en på lang sikt skal organisere leirskole i Nordre Follo kommune", skriver kommunalsjef Sten Tore Svennes i en e-post til Oppegård Avis.

Les også: Kuttet støtten til leirskole i ti år

Powered by Labrador CMS