Skoler og oppvekst

REAGERER PÅ FORSLAG OM KUTT: – Rådmannen vurderer at det er rom for å kutte enda mer til tross for at kommunen allerede i dag er på bunnotering når det gjelder utgifter per elev, sier Idunn Langbakk og Heidi Dolven i Nordre Follo kommunale foreldreutvalg (NFKFU).
REAGERER PÅ FORSLAG OM KUTT: – Rådmannen vurderer at det er rom for å kutte enda mer til tross for at kommunen allerede i dag er på bunnotering når det gjelder utgifter per elev, sier Idunn Langbakk og Heidi Dolven i Nordre Follo kommunale foreldreutvalg (NFKFU).

Rystet over behovet på skolene

Nordre Follo kommunale foreldreutvalg reagerer sterkt på rådmannens forslag til budsjett for 2020.

Publisert

I slutten av september ble de kommunale foreldreutvalgene i Oppegård og Ski slått sammen til Nordre Follo kommunale foreldreutvalg (NFKFU).

NFKFU, ved styreleder Idunn Langbakk (46) fra Sofiemyr, har nå sendt inn et budsjettinnspill til kommunens administrasjon og lokalpolitikere slik at de ser på situasjonen på skolene før budsjettet behandles politisk 12. desember.

– Vi har innhentet nøkkeltall og situasjonsbeskrivelse med en oversikt over de mest kritiske behovene på skolene i Oppegård og Ski. Etter å ha lest svarene fra 15 av de totalt 20 barne- og ungdomsskolene, ser vi at det er flere utfordringer på skolene i Oppegård enn i Ski, og at etterslepet på vedlikehold av skolebyggene i Oppegård er enormt, sier Heidi Dolven fra Greverud bekymret.

Les også: – Fuktskader må avdekkes og løses

Rom for ytterligere kutt?

– Vi har fått vite om at stoler og pulter som kastes i Oslo-skolen, hentes på dugnad og fyller våre skoler, om foreldre som bes om å spleise på maling slik at skoler kan fremstå noe mer polert til jubileer, om overflater som pyntes mens råten og soppen vokser, om vinduer som ikke lar seg lukke eller som aldri har vært skiftet.

Idunn Langbakk og Heidi Dolven i NFKFU

NFKFU viser til fjorårets økonomianalyse. Ifølge den ligger Nordre Follo kommune i bunnsjiktet når det gjelder utgifter per elev i den kommunegruppen vi kan sammenlikne oss med. Til tross for det, foreslås det ytterligere kutt på skolene.

– Vi reagerer sterkt på at rådmannen vurderer at det er rom for å kutte ytterligere selv når vi er på bunnotering. Dette er en virkelighetsforståelse vi som foreldre ikke på noen måte kjenner oss igjen i, sier Dolven og Langbakk.

De stiller seg også undrende til hvorvidt det å bli landets beste oppvekstkommune, som er det uttalte målet for Nordre Follo, er et konkret mål det planlegges og jobbes mot.

– Det foreslåtte budsjettet for 2020 og handlingsplanen for 2020-2023 tyder mer på at det kun var en uforpliktende visjon, sier Dolven.

Les også: Greverud skole i elendig forfatning

– Kan ikke utsettes

– Bygningsmassen bærer preg av manglende vedlikehold. Ved mange skoler lever man med sopp, fukt, utette klasserom og månedsvis med stengte dusjanlegg.

Heidi Dolven, NFKFU

NFKFU reagerer sterkt på at rådmannen har foreslått å utsette bygging av flere skoler til tross for det kritiske behovet på disse. I Oppegård gjelder dette følgende skoler: Hellerasten skole (skulle rives), Sofiemyr skole (skulle rives og erstattes med en ny skole), bygging av Fram ungdomsskole på Sofiemyr og Greverud skole (skulle utvides og rehabiliteres).

– Disse prosjektene kan ikke utsettes. Bygningsmassen bærer preg av manglende vedlikehold. Ved mange skoler lever man med sopp, fukt, utette klasserom og månedsvis med stengte dusjanlegg. Vedlikeholdsetterslepet er stort, og dette løses ikke med reduserte budsjetter, sier Heidi Dolven.

Les også: Kritisk behov for ny barneskole

Bekymret for inneklima

Dolven og Langbakk forteller om situasjonen på de enkelte skolene i Oppegård:

– Vi har fått vite om at stoler og pulter som kastes i Oslo-skolen, hentes på dugnad og fyller våre skoler, om foreldre som bes om å spleise på maling slik at skoler kan fremstå noe mer polert til jubileer, om overflater som pyntes mens råten og soppen vokser, om vinduer som ikke lar seg lukke eller som aldri har vært skiftet, sier de to kvinnene fra Oppegård.

De er bekymret for inneklimaet ved en rekke skoler og understreker at situasjonen på disse skolene er virkelig alvorlig.

Les også: Slik vil partiene løse inneklima- og vedlikeholdsproblemene på skolene

Flere utfordringer

NFKFU er også bekymret for at flere skoler sliter med rekruttering av lærere som følge av ryktene om disse skolene. Samtidig roser de skoleledelsen og lærerne som strekker seg langt og gjør en kjempeinnsats til tross for de knappe ressursene.

De reagerer også på økt vikarbruk på de enkelte skolene, ulik praksis for bruk av digitale læremidler og manglende tilrettelegging for dette, samt at ressurser, praksis og systemer for oppfølgning av det psykososiale miljøet ved skolene er ulikt i Ski og Oppegård.

– Oppegård kommune har dessverre en praksis det ikke er noen grunn til å være komfortable med når det kommer til systematisk jobbing med det psykososiale miljøet. Rutiner for dokumentasjon er mangelfulle og ressurser er knappe, sier Dolven.

Les også: – Nok et eksempel på forsømt vedlikehold