ORDFØRERKANDIDAT: Camilla Hille stiller som Venstres ordførerkandidat til høstens kommunestyrevalg.

Venstre må styre for naturen i Nordre Follo

Det blir stadig mindre uberørt natur i verden. Bit for bit nedbyggingen i hver enkelt kommune er en viktig årsak. Venstre har mange tiltak for å ta vare på enda mer natur i vår kommune, noen av de andre partier nevner ikke klima og miljø med et ord i programmet sitt. Det må innbyggerne være klar over ved høstens valg. Derfor betyr det noe hvem du stemmer på til høsten.

Publisert Sist oppdatert

Vi er midt i en naturkrise og den politiske viljen til å prioritere klima og miljø i en rekke partier synes å være fraværende. Det er press på de tettstedsnære grønne lungene vi har. Det er fristende for utbyggere å bygge på skog og dyrka mark, heller enn å transformere allerede nedbygde områder, det er mye billigere å rasere natur. Det er et press vi som lokalpolitikere må stå imot.

Om Venstre skal forsøke å tolke bl.a. Høyre i beste mening, så er likevel partiprogrammet deres meget svakt når det gjelder vern av grønne lunger og generelt om miljøpolitikken, selv om det nevnes. Vern brukes i Høyres program kun to ganger og da er det koblet sammen med vekst. Det står: "Høyre vil jobbe for god balanse mellom vekst og vern i grøntområder." Hva mener Høyre med dette? Venstre tolker det som at svært mange grønne områder i vår kommune er i spill om Høyre kommer i styringsposisjon alene uten påvirkning fra Venstre. Venstre vil derfor kunne bli den viktigste garantisten for at klima og miljø fortsatt har en sterk posisjon også i kommende periode, selv om det kan bli nye partier som skal styre. Venstre lover å ha fokus på klima- og miljøsaker uansett hvem vi samarbeider med. En stemme til Venstre vil kunne gi dere stor uttelling ved dette valget. Vi er trygt plassert i sentrum av politikken, og vi vil samarbeide der vi får mest gjennomslag for den politikken vi går til valg på.

Høyre har klart uttalt at deres foretrukne samarbeidspartnere er Frp og Pensjonistpartiet. 

Venstre blir derfor enda mer bekymret av å lese Frps program. Det er helt blottet for klima og miljøpolitikk. Men, programmet er spekket med tiltak for din rett til å kjøre og parkere din private bil gratis på kommunes regning. Blant annet vil Frp innføre 3 timers gratis parkering på kommunale plasser i Kolbotn og Ski. Flere biler inni i trange sentrum er det siste vi trenger, men allikevel er dette en viktig sak for Frp.

FNs bærekraftsmål nevnes ikke en eneste gang i programmene til Høyre og Frp. Det er disse bærekraftsmålene som hele kommuneplanen er basert på. Det har gjort Nordre Follo til en av de mest fremoverlente kommunene når det gjelder å ta vare på naturen og møte klimautfordringene.

Som lokalpolitikere er vi ansvarlige for å forvalte arealene i kommunen. Vi har en forpliktelse overfor de fremtidige generasjonene om å ivareta naturmangfoldet og levere fra oss en kommune med bedre naturtilstand enn perioder før. Hvem som styrer er derfor viktig, svært viktig. Venstre må være en del av et flertall uansett side for å sikre at naturen blir tatt vare på og at vi fortsetter arbeidet for å nå klimamålene. Det er fordelen med et parti i sentrum av det politiske landskapet. Vi kan sikre god politikk i begge retninger.

Norge har forpliktet seg til en internasjonal målsetning om å verne 30 prosent natur både til havs og lands, dette vernet må skje i hver enkelt kommune, også Nordre Follo. Om vi skal klare å nå denne målsetningen, trenger vi politikere som prioriterer naturen. Det får du ved å stemme på Venstre. En stemme på Venstre, er alltid en stemme på naturen.

Camilla Hille

Ordførerkandidat, Nordre Follo Venstre

Powered by Labrador CMS