UTSLITT: Sofiemyr skole skal bli ny. Kommunestyret ville først bygge ny skole på samme tomt. Nå kan en annen løsning bli realitet.
UTSLITT: Sofiemyr skole skal bli ny. Kommunestyret ville først bygge ny skole på samme tomt. Nå kan en annen løsning bli realitet.

Vil bygge ny skole på ny tomt

Mer bærekraftig, innovativt og samfunnsøkonomisk. Kommunedirektøren med klar anbefaling om hvor en ny Sofiemyr skole skal ligge.

Publisert

Kabalen om hvor den nye barneskolen på Sofiemyr skal ligge er ikke ferdig lagt. I fjor sommer vedtok kommunestyret at det skal bygges ny barneskole i etapper på den ekisterende tomten på Sofiemyr.

Dagens skole er i laber forfatning, og har i flere år vært jevnlig fulgt opp med inspeksjoner for muggsopp. Det har vært nødvendig å låne klasserom på andre skoler da noen klasserom har vært stengt på grunn av dårlig inneklima. For bare noen uker siden kunne lokalavisen fortelle om kommunens egen tilsynsrapport, hvor det blant annet kom frem at det ble funnet skjelett av en katt i skolens kjeller.

Fram ble for dyrt

I begynnelsen av mars kom et nytt alternativ på bordet. Norconsult hadde utarbeidet en konseptvalgutredning sammen med kommunens prosjektledelse, en såkalt KVU-rapport. Her kom det frem et nytt alternativ om å plassere barneskolen på Fram-tomten. Dette er tomten hvor det gamle Høyre-flertallet i Oppegård gikk inn for å bygge både idrettshaller og ungdomsskole. Det ble brukt 35 millioner i prosjekteringskostnader, men det nye flertallet i Nordre Follo dro i bremsen. Fram-prosjektet ble for dyrt. Tomten ligger i området mellom brytehuset og hockeybanen på Sofiemyr.

KVU-rapporten som ble lagt frem i mars skisserte tre mulige alternativer til ny Sofiemyr skole:

1. Oppføre en plassbygget skole på eksisterende skoletomt for Sofiemyr skole.

2. Skolen bygges som modulbygg på eksiterende tomt med skole i drift.

3. Det bygges ny barneskole på Fram-tomten.

Møte fremtidig vekst

Det siste alternativet var bare vurdert overordnet, men kommunestyret gikk inn å utrede dette nærmere. Dette arbeidet er nå gjort, og kommunedirektøren innstiller på at politikerne gir administrasjonen i kommunen mandat til å gå videre til å forprosjektere barneskole på Fram-tomten.

OPPRINNELIG PLAN: Flertallet i Oppegård kommune ville bygge ny, stor ungdomsskole og nye hallflater i det store Fram-prosjektet. Det nye flertallet i Nordre Follo dro i bremsen kort tid etter kommunesammenslåingen. Nå kan tomten i Sofiemyr idrettspark blir barneskole i stedet.
OPPRINNELIG PLAN: Flertallet i Oppegård kommune ville bygge ny, stor ungdomsskole og nye hallflater i det store Fram-prosjektet. Det nye flertallet i Nordre Follo dro i bremsen kort tid etter kommunesammenslåingen. Nå kan tomten i Sofiemyr idrettspark blir barneskole i stedet.

– Skolen skal dimensjoneres for 4 paralleller for å ha kapasitet for den fremtidige veksten i området. Skolen vil i mellomtiden kunne ha ekstrakapasitet for klasser fra Fløysbonn ungdomsskole, skriver kommunedirektøren i innstillingen.

Saken om Sofiemyr skole kommer i første omgang opp til behandling i Utvalg for oppvekst, idrett og kultur 28. april. Deretter går den videre til formannskap og til slutt endelig behandling kommunestyret.

Camilla Hille (V) er leder av fagutvalget.

UTVALGSLEDER: Camilla Hille (V) er leder i Utvalg for oppvekst, idrett og kultur i Nordre Follo.
UTVALGSLEDER: Camilla Hille (V) er leder i Utvalg for oppvekst, idrett og kultur i Nordre Follo.

– Om kommunestyret går for innstillingen i saken, så betyr det i praksis at Fram ungdomsskole legges på is i sin nåværende form, samtidig kan jeg forsikre om at ungdomsskolekapasiteten skal løses. Hellerasten skole skal avvikles. Ny Sofiemyr skole skal heller ikke stå i veien for nødvendige utvidelser for idretten. Det er helt klart behov for mer kapasitet nord i kommunen, som har satset mye mindre på idrettsanlegg enn gamle Ski kommune, sier Hille.

Plassbygge eller modul?

I saksutredelsen drøfter også kommunedirektøren mulighetene for å enten plassbygge eller sette opp en ny skole modulbasert.

"Alternativ 3 er lagt frem som et mer bærekraftig, innovativt og samfunnsøkonomisk alternativ enn alternativ 1 og 2. Videre vil dette alternativet ha raskere byggetid enn i alternativene på Sofiemyrtomten. Økonomisk vil det også være mer fordelaktig å bygge på Fram-tomten. Modulbyggeri vil være litt rimeligere og ha noe kortere byggetid på Fram-tomten enn plassbygget. Men i forhold til kvalitet og bærekraft og potensial for fleksibel skole og gode tekniske løsninger så kommer modulskole dårlig ut i forhold til en plassbygget skole", skriver kommunedirektøren, og innstiller på at den nye barneskolen plassbygges på Fram-tomten.

Går kommunedirektørens innstilling i gjennom hos politikerne starter dermed forprosjekteringen av en ny 4- parallell skole på Sofiemyr. Ifølge innstillingen fra kommunedirektøren har en slik skole et kostnadsestimat på 377 millioner kroner.

Januar 2024

Vedrørende fremdriften poengterer kommunedirektøren at det nye alternativet trolig vil utløse behov for en ny detaljregulering.

– Vi vil derfor få en lenger fremdrift i dette alternativet enn først antatt. Dette legges inn i fremdriftsplanen, og utsetter prosjektets ferdigstillelse til januar 2024. Midlertidig brukstillatelse for hele bygget er planlagt til oktober 2023, og på dette tidspunktet kan bygget tas i bruk, skriver kommunedirektøren.

Det anbefales videre at modulene som settes opp denne våren for å løse det akutte kapasitetsbehovet, ikke gjenbrukes i ny Sofiemyr skole, men at disse heller benyttes som kapasitetsutvidelse for for eksempel Fløysbonn ungdomsskole når Sofiemyr skole står ferdig.

Sakspapirene til møtet i fagutvalget kan du lese her.

Allerede mandag 19. april møtes Utvalg for oppvekst, idrett og kultur til temamøte. Da skal behovsanalyse for barnehage, skole og idrett diskuteres.

– Nå starter det et grundig demokratisk arbeid for å legge de langsiktige planene for både skolebyggene og idrettshallene våre de neste 20 årene, sier Camilla Hille.