Roald Amundsen videregående skole

BRUKTE 100.000 KRONER HITTIL I ÅR: – Hittil i år har vi brukt 100.000 kroner av årets driftsbudsjett på ulike covid-19-tiltak, med alt fra innkjøp av Antibac til informasjonsmateriell, sier rektor Elisabeth Edding ved Roald Amundsen videregående skole. Foto: Yana Stubberudlien
BRUKTE 100.000 KRONER HITTIL I ÅR: – Hittil i år har vi brukt 100.000 kroner av årets driftsbudsjett på ulike covid-19-tiltak, med alt fra innkjøp av Antibac til informasjonsmateriell, sier rektor Elisabeth Edding ved Roald Amundsen videregående skole. Foto: Yana Stubberudlien

Roald Amundsen vgs må kutte 1,2 millioner i år: – Vi har ikke råd til lyspærer

Roald Amundsen videregående skole må kutte 1,2 millioner kroner fra driftsbudsjettet i år, men til tross for innføring av innkjøpsstopp og andre innstrammingstiltak, lover rektoren at kvaliteten til elevene ikke skal forringes.

Publisert Sist oppdatert
HODEBRY: – Kutt i driftsbudsjettet skaper et hodebry for oss, men vi skal greie å gi elevene kvalitet til tross for de økonomiske utfordringene, sier rektor Elisabeth Edding ved Roald Amundsen videregående skole. Foto: Yana Stubberudlien
HODEBRY: – Kutt i driftsbudsjettet skaper et hodebry for oss, men vi skal greie å gi elevene kvalitet til tross for de økonomiske utfordringene, sier rektor Elisabeth Edding ved Roald Amundsen videregående skole. Foto: Yana Stubberudlien

– Kutt i budsjettet skaper et hodebry for oss, men vi skal greie å gi elevene kvalitet til tross for de økonomiske utfordringene, sier Elisabeth Edding (67), som har vært rektor ved Roald Amundsen videregående skole i seks år.

Hun sier covid-19 har rammet hele samfunnet i Norge, og som følge av dette har inntektsinngangen til offentlig sektor blitt redusert.

Med sine 400 elever er Roald Amundsen vgs den minste av de tre videregående skolene i Nordre Follo, og er dermed hardest rammet.

– Store skoler klarer seg fint, men en mindre skole som oss har fått store utfordringer, sier Edding.

Må kutte 1,2 millioner i år

Stortinget har vedtatt i sommer at driftsbudsjettet i Viken skal kuttes med 175 millioner kroner innen 1. januar 2021. Siden Fylkeskommunen har ansvar for driften av blant annet tannklinikker, transporttjenesten, kulturtilbud, videregående skoler og folkehøyskoler, har alle disse virksomhetene blitt rammet av dette vedtaket.

Hele 127 millioner av de totalt 175 millionene som skulle kuttes av budsjettet i Viken i år, handler om kutt for skolene i fylkeskommunen.

Når det gjelder skoler som rammes av dette i Nordre Follo, handler det om Roald Amundsen videregående skole, to videregående skoler i Ski samt Follo Folkehøyskole og et veiledningssenter i Ski.

– For Roald Amundsen videregående skole handler det om kutt på 1,2 millioner kroner innen dette året, sier rektor Elisabeth Edding.

50 ÅR I ÅR: Roald Amundsen videregående skole ble etablert som Oppegård Gymnas i 1970 og leide lokaler i Ingieråsen skole fram til august 1975 da skolen flyttet inn i nye lokaler på Sofiemyråsen. I 2011 ble det vedtatt å endre skolens navn i forbindelse med 100-årsmarkeringen for Roald Amundsens ekspedisjon til sydpolen, og 1. august 2012 ble skolens navn endret fra Oppegård videregående skole til Roald Amundsen videregående skole. Foto: Yana Stubberudlien
50 ÅR I ÅR: Roald Amundsen videregående skole ble etablert som Oppegård Gymnas i 1970 og leide lokaler i Ingieråsen skole fram til august 1975 da skolen flyttet inn i nye lokaler på Sofiemyråsen. I 2011 ble det vedtatt å endre skolens navn i forbindelse med 100-årsmarkeringen for Roald Amundsens ekspedisjon til sydpolen, og 1. august 2012 ble skolens navn endret fra Oppegård videregående skole til Roald Amundsen videregående skole. Foto: Yana Stubberudlien

Budsjettkutt på cirka 3 prosent

Lønninger til lærerne, som utgjør den største delen av utgiftsposten til skolen, står nå i fare. Mandag forrige uke fikk rektoren vite at som følge av Stortingets vedtak skal det ikke legges inn en forventede lønnsøkning, som skulle være på 3 prosent i år.

– Dette er nå redusert til 1,5 prosent for de siste månedene i år, og også på årsbasis, men partene i arbeidslivet jobber med saken og det pågår lønnsforhandlinger i dag. Lønnstrekket for hele året blir dermed på 1,5 prosent, men når skolene skal gjøre dette på de tre månedene som er igjen i år, vil det utgjøre mer, cirka 3 prosent, sier rektoren.

Videre påpeker hun at selve lønnen til lærerne ikke kan reduseres fordi skolen er bundet av avtaler på lønnsutbetalinger.

– Vi har et rammebudsjett å forholde oss til, så vi velger selv hvor vi kutter i det, sier Edding.

Innkjøpsstopp fra onsdag

Onsdag 9. september forrige uke innførte rektoren et innkjøpsstopp på skolen. Samme dag ble lærerne informert om dette og det planlagte kuttet på 1,2 millioner kroner.

Rektoren sier at kuttet på 1,2 millioner kroner går hardt ut over skolens muligheter for blant annet innleie av vikarer og innkjøp av forbruksmateriell og materiell som brukes i undervisning.

– Vaktmesteren kan ikke kjøpe lyspærer, og vi må greie oss med det vi har når det gjelder alt fra lyspærer og baller til øvelser i kjemi og naturfag. Vi må være kreative og finne løsninger, sier rektoren.

Ingen utenlandsturer for VG2

Det blir heller ingen utenlandsturer for VG2-elevene i 2021 (red. anm.: VG2 pleier å reise på studieturer til land som Tyskland, Frankrike, Spania og Russland på rullering mellom fagene hvert år).

Samtidig presiserer rektoren at VG1 fikk et tilskudd fra Sparebankstiftelsen og Den naturlige skolesekken på til sammen 100.000 kroner til opplevelser og turer.

Det er også bevilget 83.000 kroner for å følge de mest sårbare elevene på skolen (red. anm.: elevene som sliter psykisk, som har sosial angst eller som ikke greier å komme på skolen av andre grunner). Ifølge rektoren handler dette om cirka 3 prosent av elevene ved skolen (red. anm.: 12 av de totalt 400 elever ved skolen).

Har ikke råd til bøker og vikarer

Kutt i den videregående skolen gjør at skolen ikke lenger har råd til å kjøpe bøker.

– Vi må derfor satse på digitale bøker. Det betyr også en innsparing for oss siden vi får økonomisk støtte til å kjøpe digitale bøker (red. anm.: Staten finansierer 73 prosent av det innkjøpet), sier Edding.

Skolen må også redusere bruk av vikarer i tiden fremover. Rektoren sier at ved enkelte sykdomstilfeller blant lærerne blir vikarer erstattet med digital undervisning.

– Siden covid-19-utbruddet i mars har vi kun hatt et smittetilfelle på skolen (før sommerferien), men vi er godt forberedt i tilfelle det skjer igjen og vet hva vi skal gjøre for å redusere omfanget av smitten, sier Edding.

Selv med innkjøpsstopp og ulike innstrammingstiltak kommer skolen til å bli hardt rammet av de økonomiske kuttene.

900.000 kroner i minus

Rektoren sier arbeidsgiveravgiften har blitt redusert fra 14 til 10 prosent for to måneder i 2020, som gir skolen en innsparing på cirka 200.000 kroner. Samtidig har skolen hittil i år brukt 100.000 kroner av årets driftsbudsjett på ulike covid-19-tiltak, med alt fra innkjøp av Antibac til informasjonsmateriell.

– Allerede nå ser vi at regnskapsmessig kommer vi til å gå i minus med cirka 900.000 kroner i år. Sannsynligvis er det noe vi må hente inn igjen neste år. Vi må se hva vi kan gjøre av innsparingstiltak i tiden fremover, sier rektoren.

Powered by Labrador CMS