Økonomi i Nordre Follo

BEKYMRET FOR ØKONOMI I STORKOMMUNEN:– Man kan ikke gi velgerne inntrykk av at vi bare kan fortsette som nå. Administrasjonen har nylig sendt oss et sterkt signal: Fra 1. januar 2020 vil det ikke være mulig å opprettholde den kommunale driften og servicenivået i Oppegård og Ski på det nivået vi har nå. Det er meget bekymringsfullt, sier leder av kontrollutvalget i Oppegård, Stein Martinsen Wik (Ap).
BEKYMRET FOR ØKONOMI I STORKOMMUNEN:– Man kan ikke gi velgerne inntrykk av at vi bare kan fortsette som nå. Administrasjonen har nylig sendt oss et sterkt signal: Fra 1. januar 2020 vil det ikke være mulig å opprettholde den kommunale driften og servicenivået i Oppegård og Ski på det nivået vi har nå. Det er meget bekymringsfullt, sier leder av kontrollutvalget i Oppegård, Stein Martinsen Wik (Ap).

– Vi kan ikke fortsette som nå

Leder av kontrollutvalget i Oppegård, Stein Martinsen Wik (Ap), er meget bekymret for økonomien i Nordre Follo. – Hvis man skal unngå eiendomsskatt må det enten kuttes i tjenester eller skyves på noen av de vedtatte investeringene, sier han.

Publisert

– Det er fortsatt mye usikkerhet rundt gjeldsnivået i Nordre Follo fra 1. januar 2020, men administrasjonen har antydet at den samlede gjelden blir på mellom 6 og 7 milliarder kroner i beste fall og på mellom 9 og 10 milliarder kroner i verste fall. Selv om vi tar det laveste anslaget, vil det være snakk om veldig mye gjeld, sier Stein Martinsen Wik.

Han påpeker at med de planlagte investeringene i Oppegård og Ski vil gjeldsgraden være sterkt økende.

Leder av kontrollutvalget viser til debattinnlegget fra ordfører Thomas Sjøvold i Oppegård Avis. Wik mener ordføreren bagataliserer situasjonen ved å dempe bekymringen rundt den økonomiske situasjonen i storkommunen.

– Man kan ikke gi velgerne inntrykk av at vi bare kan fortsette som nå. Administrasjonen har nylig sendt oss et sterkt signal: Fra 1. januar 2020 vil det ikke være mulig å opprettholde den kommunale driften og servicenivået i Oppegård og Ski på det nivået vi har nå. Det er meget bekymringsfullt. Administrasjonen jobber nå med innstramminger i driften som inntreffer fra neste år. Disse vil starte på det absolutt minste, lovpålagte nivået, sier Wik.

– Fra 1. januar 2020 vil det ikke være mulig å opprettholde den kommunale driften og servicenivået i Oppegård og Ski på det nivået vi har nå. Det er meget bekymringsfullt.

Les også: Sammen for fremtiden

Kan bli Robek-kommune

Lederen av kontrollutvalget er meget bekymret for kommunens økende lånegjeld.

Årsregnskapet for 2018 viser nemlig at gjeldsgraden mellom lånegjeld og bruttodriftsinntekter har økt i Oppegård med 11 prosent på ett år, fra 69 til 78 prosent.

– Nordre Follo vil få en gjeldsgrad på over 165 prosent i 2022, mens grensen for å havne i rød sone og bli svartelistet som Robek-kommune er på mellom 70 og 80 prosent.

– Administrasjonen opplyste oss i våres om at Nordre Follo vil få en gjeldsgrad på over 165 prosent i 2022, mens grensen for å havne i rød sone og bli svartelistet som Robek-kommune er på mellom 70 og 80 prosent, sier Wik.

ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse. Havner Nordre Follo på denne listen, må kommunens budsjett og økonomiplaner godkjennes hos Fylkesmannen.

      Dette er Robek-listen:

  • ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse.
  • Havner Nordre Follo på denne listen, må kommunens budsjett og økonomiplaner godkjennes hos Fylkesmannen.
  • 218 kommuner har stått på Kommunaldepartementets svarteliste siden 2001.
  • I Follo var det kun Enebakk (1452 dager i 2002-2006), Nesodden (356 dager i 2001-2002) og Vestby (1051 dager i 2003-2006) som var svartelistet.
  • Følgende ti kommuner er registrert på Robek-listen per 1. juli 2019: Halden, Austrheim, Bremanger, Sande, Giske, Saltdal, Hamarøy, Tysfjord, Moskenes og Torsken.
  • Les mer på hjemmesiden.

Les også: Vedtok kutt på 146 millioner kroner

Vil unngå eiendomsskatt

– Hvis man skal unngå eiendomsskatt må det enten kuttes i tjenester eller skyves på noen av de vedtatte investeringene. Eventuelt må man velge en kombinasjon av disse tiltakene.

Selv tror Wik ikke at Nordre Follo havner på Robek-listen.

– Jeg tror at uansett hvem som vinner valget til høsten vil Nordre Follo kunne klare seg, men det kreves noen grep. Vi kan ikke fortsette som nå. Hvis man skal unngå eiendomsskatt må det enten kuttes i tjenester eller skyves på noen av de vedtatte investeringene. Eventuelt må man velge en kombinasjon av disse tiltakene, sier han.

Han sier Nordre Follo har tomter ute for salg på 1,1 milliard kroner, og selv om Ski kommune ikke har penger, har de over 700 eiendommer.

– Ordføreren i Oppegård har signalisert kraftig i media at for å betale ned gjelden i Nordre Follo skal det selges unna eiendommer, sier Wik.

Selv etterlyser han en behovsanalyse og en nøye økonomisk gjennomgang.

– Salg av eiendommer vil kunne løse situasjonen midlertidig og kan ikke være den eneste løsningen. Kommunen bør vurdere å utsette noen av de vedtatte prosjektene, sier Wik.

Les også: Vil selge kommunale eiendommer for en halv milliard

41 prosent av gjelden har flytende rente

Ifølge tertialrapporten var samlet langsiktig gjeld i Oppegård per 30. april på 2240,4 millioner kroner (med snittrente på 2,38 prosent) hvorav gjeld til investeringer, eksklusiv startlån, med flytende rente utgjorde 41 prosent. Gjeld med fast rente vil ikke bli påvirket av en endring i renten det første året.

«Kommunen er sårbar for store renteendringer grunnet høy gjeld og relativt stor andel flytende rente. En økning i rentenivået på ett prosentpoeng fra dagens nivå vil gi en økning i netto renter på 2 millioner kroner. Tilsvarende vil en endring på fem prosentpoeng øke årlige netto renteutgifter med 9 millioner kroner», står det i den siste finansrapporten.

Les også: – Dette vil smerte, men er helt nødvendig

Økte med 25 prosent

Torsdag 20. juni hevet Norges Bank styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, fra 1 til 1,25 prosent. Rentehoppet betyr at sentralbanken har satt opp styringsrenten tre ganger siden i fjor høst. Frem til september i fjor hadde renten ligget på 0,5 prosent siden mars 2016. 

Styringsrenten har nå nådd sitt høyeste nivå på fire år. Sentralbanksjef Øystein Olsen har også antydet en ny økning i løpet av året, ifølge NRK.

Enhver renteendring vil føre til at kommunen vil måtte bruke mer midler på renteutgifter, og dermed få redusert sin økonomiske handlefrihet med høyere rente.

Les også: Må spare 184 millioner på fire år

Konsekvenser i november

– Renteendringer vil ikke ha betydning for gjeldsnivået til Nordre Follo, sier prosjektrådmann i Nordre Follo kommune, Gro Herheim.

Hun forklarer at Nordre Follos gjeld er en summering av Oppegård kommune og Ski kommunes gjeld og deres anslag for kommende års låneopptak.

– For Nordre Follo kommune vil konsekvenser ved en eventuell endring i renten beskrives som del av Strategi- og handlingsplan 2020. Endelig gjeldsnivå for Nordre Follo vil først være klar etter at dette dokumentet er vedtatt av kommunestyret i desember 2019, sier Herheim.

Hun sier rådmannens forslag skal offentliggjøres 1. november og blir behandlet av det nye kommunestyret i Nordre Follo i desember 2019.

Les også: Hadde hemmelig budsjettmøte

Powered by Labrador CMS