Mangeårig vannlekkasje

LEKKASJE: På bildet kan du se bekken som går parallelt med Kolbotnveien mot Gjersøbru og ender i Gjersjøen ved en badeplass.
LEKKASJE: På bildet kan du se bekken som går parallelt med Kolbotnveien mot Gjersøbru og ender i Gjersjøen ved en badeplass.

– Sløsing med innbyggernes penger

Irmela Freymann (65) reagerer på at den påviste vannlekkasjen ikke er utbedret til tross for flere henvendelser til kommunen.

Publisert

65-åringen går ofte turer i området ved Gjersjøen med sin venn.

SKOGSVEIEN: Bildet viser skogsveien i Kolbotnveien ned til en badeplass. Denne skogseien starter i krysset ved bussholdeplassen 83 Gjersjøen.
SKOGSVEIEN: Bildet viser skogsveien i Kolbotnveien ned til en badeplass. Denne skogseien starter i krysset ved bussholdeplassen 83 Gjersjøen.

 

For fem år siden la de merke til at det alltid kommer omtrent like mye vann fra en bekk de går forbi når de bruker skogsveien fra krysset i Kolbotnveien i retning mot Trollåsen.

 

Bekken, som går parallelt med Kolbotnveien mot Gjersøbru og ender i Gjersjøen ved en badeplass, har eksistert der i over 30 år, ifølge Freymann.

 

– Vi syntes det var rart at denne bekken hadde omtrent like mye vannføring på veldig tørre sommerdager som på regnfulle høstdager. Vi tok derfor kontakt med kommunen ved virksomheten Vann og avløp, og ba dem sjekke om det var snakk om en vannlekkasje på stedet, sier Freymann.

 

Les også: – Ser drikkevannet forfriskende ut?

STEINER I BEKKEN: Steiner er lagt i bekken slik at man kan krysse den tørrskodd. Dette stedet er ved nord-øst-enden av den vestlige lille bukta til Gjersjøen, nær Gjersjøelvenes utløp.
STEINER I BEKKEN: Steiner er lagt i bekken slik at man kan krysse den tørrskodd. Dette stedet er ved nord-øst-enden av den vestlige lille bukta til Gjersjøen, nær Gjersjøelvenes utløp.

Tok saken opp på nytt fem år senere

KONTAKTET AVISEN: Irmela Freymann.
KONTAKTET AVISEN: Irmela Freymann.

Verken Freymann eller vennen hennes har hørt noe fra kommunen siden den gang. Det har heller ikke skjedd noen endringer med "bekken". Det var like mye vann som rant ut fra den, ifølge Freymann.

 

I mai i år valgte 65-åringen å ta saken opp på nytt. Denne gangen tok hun kontakt med en ansatt ved Oppegård vannverk og fortalte om saken.

 

Les også: Utslipp på 256.000 liter på én dag

Bekreftet vannlekkasje

– Kort tid etter undersøkte de saken og kunne bekrefte at bekken fikk vannet sitt fra en vannlekkasje. Den ansatte ved vannverket var glad for å få informasjonen og sa at lekkasjen skulle bli utbedret, men bare når hele området skal rustes opp, sier Freymann.

 

Det har det gått over et halvt år siden den gang og ingenting har skjedd med saken ennå.

Ble provosert

– Vannet renner ut som før og kommunen er ikke interessert i å fikse dette, sier Freymann, som har nå valgt å kontakte lokalavisen.

 

65-åringen sier det er provoserende at kommunen ikke er interessert i å utbedre vannlekkasjen.

 

– Det er jo vi, innbyggere, som betaler for vann. Kommunen, og dermed vi, innbyggere, taper penger ved å ikke utbedre lekkasjen, så det er rett og slett sløsing med innbyggernes penger, sier hun.

 

Les også: Øker i Oppegård, reduserer i Ski

Skal gjennomføre befaring

Virksomhetsleder Heidi Tomten i UTE Oppegård sier at i det aktuelle området har det vært gjennomført lekkasjelytting.

– Det skal ikke være lekkasjer her som vi ikke kjenner til. Til tross for dette, kan det forekomme lekkasjer som ikke oppdages ved lytting, så vi følger opp denne saken og skal gjennomføre en befaring. Vi vil komme tilbake når vi vet mer, sier hun.

Les også: Større satsing på vann og avløp i Ski

Omtrent halvparten av drikkevannet forsvinner

Oppegård Avis har tidligere skrevet at store mengder drikkevann forsvinner på vei fra vannkilde til tappekran i Oppegård. Hovedårsaken er gamle og dårlig vedlikeholdte vannrør.

 

Kommunen anslår at det snakk om 43 prosent av drikkevannet vårt som forsvinner i grøften som følge av lekkasjer, ifølge Heidi Tomten i UTE Oppegård.

 

– Akkurat denne vannføringen kan være grunnvann eller det kan komme fra en lekkasje vi ikke har oppdaget. Vi ønsker selvfølgelig å redusere mengden vann som lekker ut av ledningene. Dette er en kjent problemstilling i alle kommuner. Oppegård har nylig fått tre nye stillinger til et gravelag som blant annet skal jobbe mer systematisk med denne typen problemstillinger, sier hun.

Foreløpig status på saken

Fredag ettermiddag kom kommunen med en ny oppdatering:

Lekkasje på kommunalt nett i Vassbonnveien 5-7 ble reparert i mars 2017. Privat  lekkasje i Eivind Alnæs vei, oppdaget i februar 2018, er reparert. Lekkasje på kommunalt nett i Oscar Borgs vei, oppdaget i oktober 2018, er også reparert. Det ble lyttet etter vannlekkasje i det aktuelle området i september-oktober i år, og det ble ikke påvist noen lekkasjer utover den som er nevnt i Oscar Borgs vei, sier Tomten.

Hun sier ingen fra Vannverket har vært på befaring slik artikkelen gir inntrykk av.

Vannverket henviste innbyggeren til driftsleder Rune Århelle, men han ble ikke kontaktet. Vi sjekket området i går og vi kan ikke finne tegn på vannlekkasje i området nå. Vi setter på et lyttelag til uken som kommer for å sjekke dette nærmere. Hvis vi finner en lekkasje, så reparerer vi den, sier Tomten.

Les også: Kloakkutslipp fra Kolben hemmeligholdt i ett år

 

Powered by Labrador CMS