HER KOMMER DE: Rett bak Kleivan og Eikeland er tomta hvor de nye omsorgsboligene i Edvard Griegs vei skal bygges. Selv bor de i boligene som allerede er der, og de nye skal bygges helt inntil gjerdet. Kommunen sier de har utnyttet tomten maksimalt. – Hensynsløst, mener sameiene.
HER KOMMER DE: Rett bak Kleivan og Eikeland er tomta hvor de nye omsorgsboligene i Edvard Griegs vei skal bygges. Selv bor de i boligene som allerede er der, og de nye skal bygges helt inntil gjerdet. Kommunen sier de har utnyttet tomten maksimalt. – Hensynsløst, mener sameiene.

– Kommunen har opptrådt arrogant

Nå er byggingen av Edvard Griegs vei Omsorgsboliger i gang, men naboene krever at byggingen utsettes til deres klager er behandlet. Kommunen sier de har utnyttet tomten maksimalt. – Hensynsløst, mener sameiene.

Publisert

I løpet av ett og et halvt år skal det bygges nye omsorgsboliger her i Edvard Griegs vei, nedenfor Ingieråsen skole, og torsdag 7. september signerte kommunen kontrakten med AF Nybygg.

Her kan du lese mer om samme prosjekt: Signerte for omsorg

Det forberedende arbeidet som skal resultere i 72 nye omsorgsboliger for eldre er i full gang. Men naboene mener byggingen bør utsettes. I desember i fjor ble det sendt ut nabovarsel fra kommunen om at arbeidet skulle starte, og 6. januar sendte sameiene merknader til nabovarselet, men opplevde ikke at disse ble tatt på alvor av kommunen i den rammetillatelsen som nå er utsendt.

PS! Saken fortsetter under bildet!

Sameiene klager

MENER KOMMUNEN TRÅKKER PÅ NABOENE: Lars Kleivan og Halvor Eikeland, som representerer sameiene vi ser bak dem på bildet, mener kommunen har neglisjert naboene, unngått all form for dialog. De sier byggingen bør utsettes til klagene fra nabovarselet er behandlet.
MENER KOMMUNEN TRÅKKER PÅ NABOENE: Lars Kleivan og Halvor Eikeland, som representerer sameiene vi ser bak dem på bildet, mener kommunen har neglisjert naboene, unngått all form for dialog. De sier byggingen bør utsettes til klagene fra nabovarselet er behandlet.

– Vi sendte inn en offisiell klage på rammetillatelsen og dispensasjoner som er gitt, og synes kommunen bør stanse utbyggingen til disse klagene er gjennomgått. Men kommunen har unngått dialog med oss, og ikke tatt hensyn til naboene. Det ikke er selve bygget som er problemet, men dets størrelse, og måten kommunen har opptrådt på, sier Halvor Eikeland og Lars Kleivan, som representerer de fire sameiene i Edvard Griegs vei og Kolbotnveien.

Les også: Derfor ser du gravemaskiner og gjerder her

– Vi representerer nesten 150 boliger, og omtrent 400 personer, og vi protesterer mot at kommunen har startet arbeidet uten å ha behandlet klagen.

Sameiene har vært på saken siden 2014, og prøvd å komme i kontakt med kommunen, men de opplever at kommunen har oversett dem. De har derfor sendt en offisiell klage, hvor de påviser feil og mangler i rammetillatelsen. Denne saken ender høyst sannsynlig hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse.

PS! Saken fortsetter under bildet!

FORBEREDER: Det forberedende arbeidet er i gang, og brakker og gjerder er oppe. Det er ikke lenge til selve byggingen starter, og hvis alt går etter planen, skal det stå ferdig januar 2019.
FORBEREDER: Det forberedende arbeidet er i gang, og brakker og gjerder er oppe. Det er ikke lenge til selve byggingen starter, og hvis alt går etter planen, skal det stå ferdig januar 2019.

– For høyt, sier naboene. – Synd de føler som de gjør, sier kommunen

Naboenes hovedkrav er at høyden på bygget må reduseres.

– Solforholdene blir betydelig dårligere for oss som bor her, og blir ikke særlig gode for de nye beboerne heller. I tillegg til fem etasjer, skal det bygges omtrent 3,5 meter på toppen av det igjen, som blant annet skal romme ventilasjon. I tillegg utnytter de tomten maksimalt, og bygger svært nært de boligene som allerede står der. Dette påvirker tilgangen på uteareal og solforhold negativt, sier de to.

Konstituert rådmann, Lars Henrik Bøhler, er kjent med innholdet i klagen, og synes det er synd at naboene føler det slik.

Les også: Nytt begravelsesbyrå på Kolbotn

– De har nylig hatt møte med ordfører, og deres henvendelser til kommunen har hele tiden blitt besvart. Prosjektledelsen har stående tilbud om møte, og det oppfordrer vi naboene til å takke ja til. Nyhetsbrev sendes ut jevnlig, og under byggeperioden vil alle som har behov få anledning til å møte prosjektleder. God dialog med naboene, og andre som blir berørt av byggeprosjektet, er viktig for oss, skriver rådmannen i en e-post til Oppegård Avis.

ER UENIG: Konstituert rådmann Lars Henrik Bøhler mener kommunen har vært åpen for dialog.
ER UENIG: Konstituert rådmann Lars Henrik Bøhler mener kommunen har vært åpen for dialog.

PS! Saken fortsetter under bildet!

 

– Boligene er helt nødvendige

Når det gjelder høyden på bygget, skriver han at det er nødvendig å legge ventilasjonen på taket, og at det derfor blir noen meter høyere enn øverste etasje.

– For å få det antall omsorgsboliger våre innbyggere har behov for, vil vi realisere bygget med maks utnyttelse av eiendommen, innenfor reguleringsplanen, skriver han.

Les også: Spennende boligplaner i Kolbotn sentrum

INGEN MUSIKK I NABOENS ØRER: Sameiene har klaget på at bygget kommer til å stå veldig nærme, i tillegg til at de blir for høye. Byggestart ventes i midten av oktober.
INGEN MUSIKK I NABOENS ØRER: Sameiene har klaget på at bygget kommer til å stå veldig nærme, i tillegg til at de blir for høye. Byggestart ventes i midten av oktober.

– Det er helt vanlig praksis at man utnytter tiden fra rammetillatelse til igangsettingstillatelse for å gjøre tomten klar for byggearbeid. Klagen behandles nå av seksjon jus- og administrasjon og vil bli behandlet på lik linje som alle andre klager.

PS! Saken fortsetter under bildet!

– Oppegård er i sterk vekst

Rådmannen har forståelse for at det oppfattes som ubekvemt for nærmeste naboer i byggeperioden. Men han påpeker at byggingen er helt nødvendig:

– Oppegård, og spesielt sentrum, er et område i sterk vekst og utvikling, og dette omsorgsbygget vil bli et flott og nødvendig tilskudd til helse- og omsorgstjenesten i Oppegård – og det er behov for å få bygget ferdig til planlagt tid. Det har siden 2009 vært godt kjent at det ville bli bygget omsorgsbygg på denne eiendommen.

Det kommer 72 leiligheter, fordelt på 5 etasjer, og en kjeller. Edvard Griegs vei Omsorgsboliger bygges av AF Nybygg.

Les også: Derfor ser du gjerder og anleggsopplegg her

SLIK BLIR DE: Her ser du en skisse av hvordan omsorgsboligene kan bli.
SLIK BLIR DE: Her ser du en skisse av hvordan omsorgsboligene kan bli.

Oppegård kommune er grunneier, tiltakshaver og byggesaksmyndighet. Byggearbeidene er forventet å starte opp i midten av oktober.

Omsborgsboligene skal stå ferdig januar 2019.

Når en utbygger har fått rammetillatelse, kan de begynne forberedende arbeid, som å markere området det skal bygges på. For å kunne starte den faktiske byggingen, trengs det igangsettingstillatelse. 

Powered by Labrador CMS