DERFOR SA DE JA: – Basert på den informasjonen vi hadde til formannskapsmøtet, mener jeg det var riktig å stemme slik vi gjorde, med hovedvekt på at dette var innledende fase i utvelgelsesprosessen, sier Gruppeleder Cecilie Dahl-Jørgensen Pind (H).

– Ingen av de foreslåtte tomtene er særlig godt egnet til fengsel

Dette sier Nordre Follo Høyre om tomtealternativene til nytt fengsel etter å ha besøkt de berørte naboene på Trollåsen.

Publisert Sist oppdatert

– I etterkant ser vi nå at egentlig ingen av de tomtene som er foreslått i Nordre Follo er særlig godt egnet til fengsel. Da måtte man enten sett på en helt annen tomt eller se bort fra etablering av fengsel i vår kommune, sier gruppeleder Cecilie Dahl-Jørgensen Pind (47) i Nordre Follo Høyre.

Om prosessen videre:

  • Det er Justis- og beredskapsdepartementet (JD) som kommer i 2022 med beslutning om den aktuelle tomten for nytt Oslo fengsel .
  • Den 10. desember 2021 meldte Statsbygg (jobber med saken på oppdrag fra JD) at den private næringstomten på 70 mål i Trollåsveien 8 var ett av de totalt fem aktuelle tomtealternativene (det eneste i Nordre Follo). Dette er i tillegg til Bredtveit-tomten i Oslo.
  • Fengselet vil bli Norges største og skal ha om lag 300 soningsplasser. Det skal erstatte dagens fengsel i Oslo, som er i kritisk tilstand.
  • JD fikk før jul et foreløpig utkast til rapport, utarbeidet av Statsbygg. Dokumentet skal være den faglige anbefalingen til JD om tomtealternativene.
  • Oppegård Avis ba JD om innsyn i utkastet, men vi fikk et avslag. JD forklarer til OA at utkastet er unntatt offentlighet fordi det er nødvendig for dem å sikre forsvarlige interne avgjørelsesprosesser, mens utkastet vil kunne gi et misvisende inntrykk av det som skulle i den endelige versjonen av rapporten, og det kan derfor oppstå debatt på feil grunnlag.
  • Den endelige versjonen av rapporten vil først foreligge i månedsskiftet januar-februar 2022. JD vil gi oss innsyn i denne rapporten.
  • Om en til to uker vil kommuneadministrasjonen i Nordre Follo få klarhet i om Trollåsveien 8 er ett av de tomtealternativene som er foreslått av Statsbygg til JD.

Hun forklarer årsaken til at Høyre støttet kommunedirektørens forslag om å velge de to tomtealternativene (Berghagan og Trollåsen) til nytt Oslo fengsel da saken ble politisk behandlet i formannskapet 26. august 2021:

– For svakt grunnlag

Pind sier beskjeden de fikk fra kommunedirektøren i formannskapsmøtet var at Statsbygg i sin bestilling til kommunen sa at kommunen måtte komme med konkrete forslag til eiendommer, for å i det hele tatt være med i vurderingen om å få fengsel til kommunen.

– Vi i Høyre mente derfor at vi måtte angi eiendommer for å ikke spille oss ut av vurderingen om å få et fengsel, og stemte derfor for de to tomteforslagene som lå i anbefalingen fra kommunedirektøren. Forslaget til posisjonen var først bare Berghagan-tomten, og deretter uten noen konkrete forslag, sier Pind.

Samtidig innrømmer hun at grunnlaget for beslutningen i formannskapet (saksfremlegget fra kommunedirektøren) var for svakt, og at fristen fra Statsbygg var altfor kort for at administrasjonen skulle foreta en skikkelig vurdering.

– Det virker som at de hovedsakelig vurderte tomtens størrelse og at det ikke skulle tas grøntareal. Det var mange uavklarte spørsmål og vi spurte om administrasjonen om fristen for å sende inn tomteforslag til Statsbygg kunne utsettes. Vi fikk til svar at de antakelig ikke ville få utsettelse, og at dette kun var første innspill fra vår kommune, og at det eventuelt ville bli en grundigere prosess på et senere tidspunkt, forklarer gruppelederen fra Høyre.

Foreslo å vurdere andre arealer

– Det var en utfordring både for oss politikere og administrasjonen at fristen fra Statsbygg var svært kort, og at ingen områder var skikkelig utredet. Derfor foreslo vi (H og FrP) å åpne for at det også kunne vurderes andre arealer. Det ble et enstemmig vedtak på dette i formannskapet, sier Pind.

Hun mener den politiske behandlingen av saken burde ha vært mye bredere og grundigere, både i formannskapet og innad hennes eget parti.

– Slik saken ble fremlagt oss, hadde vi ikke godt nok grunnlag for en bred debatt. Dette er ikke kritikk til administrasjonen, da de hadde veldig kort frist fra Statsbygg, presiserer Pind.

Støttet forslaget fra kommunedirektøren

– Vi mente at det ikke ble riktig å bare ta ut Berghagan-alternativet på Langhus og beholde Trollåsen. Og på grunn av bestillingen til Statsbygg, som hadde en veldig kort svarfrist, stemte vi derfor for begge tomtealternativene, med åpning til å se på andre tomter, sier Pind.

Hun påpeker at store deler av debatten fra flertallspartiene dreide seg om hvorvidt Berghagan-alternativet skulle tas ut.

– Trollåsen-alternativet ble nesten ikke nevnt før vi fra Høyre argumenterte for at vi i henhold til bestillingen fra Statsbygg måtte angi konkrete eiendommer, og at vi ikke kunne ta ut bare Berghagan. Flertallspartiene ville egentlig bare beholde Trollåsen-tomten og ta ut Berghagan, men endte opp med å ikke angi noen eiendommer overhodet, som også ble vedtatt med vårt tillegg, sier hun.

– Vi reiste også problemstillingen i forhold til boligutbygging på Volvo-tomten og eksisterende boligområde og at tomten på Trollåsen antakelig heller ikke var så egnet, legger hun til.

– Hvorfor ønsker dere Norges største fengsel velkomment til Nordre Follo?

– Utgangspunktet vårt var at arbeidsplasser til kommunen er bra. Fengselet kunne også ført med seg flere innbyggere, sier Pind.

Over 1.000 medlemmer

Gruppelederen for Høyre er bosatt i Ski og har ikke så lenge vært lokalpolitiker (siden 2015). Hun innrømmer at hun ikke kjenner det aktuelle området på Trollåsen godt nok.

Onsdag kveld ble hun to andre kommunestyrerepresentanter fra Høyre, Helge Bunæs og Lars-Roar Masdal, invitert til Trollåsen for å møte aksjonsgruppen "Nei til Norges største fengsel i boligområde på Kolbotn".

Den sistnevne gruppen ble startet på Facebook den 14. desember, fire dager etter at Statsbygg opplyste at en privateid næringstomt på 70 dekar i Trollåsveien 8 hadde blitt vurdert av dem som en av de fem tomtealternativene til Oslo-tomten på Bredtveit i forbindelse med etablering av nytt Oslo fengsel med cirka 300 soningsplasser. I løpet av en måned har aksjonsgruppen vippet 1.000 medlemmer, som vitner om et sterkt engasjement for saken.

HØYRE OG AKSJONSGRUPPEN: Onsdag 12. januar møtte aksjonsgruppen flere representanter fra opposisjonspartiet Nordre Follo Høyre ved Helge Bunæs, Lars-Roar Masdal og Cecilie Dahl-Jørgensen Pind. Aksjonsgruppen var representert med Alexander Storkås Perry, Maria Kjeldaas Johannessen, Odd Hoen-Sevje og Kaia Grahm-Haga.

Formidlet hovedbudskapet

– Vi hadde et veldig godt møte med Høyre, de tok seg god tid til å lytte og samtale om utfordringene ved å bygge Norges største fengsel i et etablert boligområde på Kolbotn, sier talsperson i aksjonsgruppen, Odd Hoen-Sevje.

Sammen med Alexander Storkås Perry, Maria Kjeldaas Johannessen og Kaia Grahm-Haga ønsket aksjonsgruppen å møte Høyre for å formidle hovedbudskapet fra beboerne i de omkringliggende naboområdene:

– Fengselet i Trollåsveien 8 vil være ødeleggende for eksisterende boligomgivelser, føre til tap av natur- og turområder, samt ødelegge for fremtidig positiv utvikling av området. I tillegg hadde vi gode samtaler om hvordan denne saken har vært behandlet hittil, og vi syns Høyre hadde en konstruktiv tilnærming til hva som kan gjøres fremover, sier Odd Hoen-Sevje.

– Slike møter er avgjørende

Ifølge aksjonsgruppen opplevde de at Høyre forstod de utfordringene de hadde tatt opp, og viste forståelse for at denne saken måtte få økt politisk oppmerksomhet.

– Skal politikerne virkelig forstå hvorfor dette blir et problem for Kolbotn, så er slike møter i det aktuelle området avgjørende. Når man står midt mellom bebyggelsen og tomten, går det virkelig opp for deg at dette ikke er en næringstomt hvor det kan bygges et enormt fengsel uten store negative konsekvenser for Kolbotn. Derfor setter vi også veldig pris på møter som det vi hadde med Høyre, og vi er glade for at flere andre partier allerede har avtalt møter med oss fremover, sier Hoen-Sevje.

Vil vurdere alle forslag

Oppegård Avis skrev at Statsbygg fikk tre private tomteforslag fra grunneierne på Svartskog. Cecilie Dahl-Jørgensen Pind (H) understreker at partiet hennes aldri har spilt inn Svartskog som et tomtealternativ til fengsel.

Samtidig påpeker hun at dersom det kommer et konkret tomteforslag fra Svartskog, vil Høyre selvsagt vurdere det, på lik linje med andre forslag.

– Jeg vet ikke om noen konkrete forslag fra Svartskog som ble sendt inn til Statsbygg. Vi kan følgelig ikke uttale oss på dette tidspunktet om «en eller annen tomt» på Svartskog vil være aktuell i forbindelse med etablering av fengsel i vår kommune, sier Pind.

Hun understreker at Svartskog er et område med mye skog- og grøntareal, som gjør at Svartskog i utgangspunktet ikke er aktuelt som et utviklingsområde.

– Så må man også ta hensyn til infrastruktur og ikke minst at det allerede har vært og er stort engasjement for å verne Svartskogområdet mot utbygging. Statsforvalteren vil antakelig komme med innsigelser dersom det foreslås å bygge ned natur på Svartskog. Dette vil da også gjelde tomten på Langhus som vi i Høyre har foreslått, sier gruppelederen i Høyre.

Fugleåsen og Enebakk

– Vi har tidligere foreslått å se på tomten på Fugleåsen i forbindelse med etablering av et fengsel. Den var Helge Bunæs (H) og jeg som foreslo den som innspill til kommuneplanen, sier Pind.

Hun siker til tomten på cirka 180 dekar, som i sin tid ble planlagt til Rikshospitalet, og ligger inneklemt mellom vei 1374 Assurdiagonalen og vei 1375 Vevelstadveien, tett på Regnbuen og Fugleåsen næringsområde.

– Vi mener denne tomten også bør kunne vurderes til fengsel, sier Pind.

Hun mener også at Enebakk-alternativet kunne ha vært en bra løsning.

– Det var et møte i Folloregionen da interkommunalt politisk råd sommeren 2021 foreslo at hele Follo skulle stille seg bak forslaget om fengsel i Enebakk. Dette ble ikke behandlet da forslaget kom "over bordet" i selve møtet, men det hadde vært en god løsning om hele Folloregionen samlet kunne stilt seg bak ett konkret forslag og dermed stått sammen som region, sier Pind.

Powered by Labrador CMS