SENDTE SPØRSMÅL: Stortingsrepresentant Anne Kristine Linnestad (H), som bor Langhus, er også kjent som tidligere ordfører i Ski kommune.
SENDTE SPØRSMÅL: Stortingsrepresentant Anne Kristine Linnestad (H), som bor Langhus, er også kjent som tidligere ordfører i Ski kommune.

Ber om bekreftelse rundt fengselstomten

Stortingsrepresentant Anne Kristine Linnestad (H) har i dag sendt et skriftlig spørsmål til justisministeren om det mulige fengselet på Trollåsen.

Publisert Sist oppdatert

"Kan Justisministeren bekrefte at regjeringen ikke vil anbefale å legge nytt Oslo fengsel til en tomt som krever at man overstyrer lokaldemokratiet og privat eiendomsrett, og at næringstomten i Trollåsveien 8 på Trollåsen dermed er uaktuell i den videre prosessen?" skrev Linnestad, som er medlem av Kommunal- og forvaltningskomiteen for Akershus Høyre på Stortinget, i en e-post til justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Både Nordre Follo Høyre og det politiske flertallet i vår kommune (Ap, V, Sp, SV, MDG og U) valgte å snu i saken forrige uke. De vil ikke lenger at den aktuelle næringstomten på Trollåsen skal ses på som en aktuell lokalisering av nytt Oslo fengsel. Dette har skjedd etter en massiv protest fra innbyggerne og mye medieoppmerksomhet siden 10. desember i fjor.

Statlig plan

– Om det skal velges en statlig reguleringsplan fremfor en kommunal plan, er et rent politisk spørsmål. Det er en politisk avgjørelse, som betyr at det er Justis- og beredskapsdepartementet (JD)/ regjering som avgjør valg av reguleringsplan, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg.

Det betyr at selv om lokalpolitikerne i Nordre Follo har snudd i saken, er det slik at verken de eller Statsbygg, som har vurdert Trollåsveien 8 som en av de fem aktuelle tomtene, har myndighet til å love at Nordre Follo ikke vil bli overkjørt av staten, slik det ble gjort i saken om Politiets beredskapssenter (PNB) i 2016.

Da ble Statsbygg fratatt oppdraget etter et fireårsarbeid med leting etter aktuelle tomter til PNB. Kommunestyret i tidligere Ski kommune var positive til etablering av PNB i Marka på Taraldrud. Og til tross for at politikerne i gamle Oppegård kommune sa tydelig nei til å bygge ned Marka rett ved kommunegrensen til Oppegård, valgte justisministeren akkurat denne tomten, og det ble satt i gang med statlig reguleringsplan istedenfor kommunal plan for å sette fart på saken.

Ekspropriering

Trollåsveien 8 er dermed fortsatt i fare siden det som har skjedd på Taraldrud også kan skje i den konkrete saken om etablering av Norges største fengsel på Trollåsen. Det som kan også være avgjørende, slik det var i saken om PNB, er at det haster med å finne en aktuell tomt. Dagens fengsel i Oslo er nemlig i kritisk tilstand og det er bestemt at den nye tomten må være ferdigregulert innen 2024.

Statlig reguleringsplan vil alltid være en mulighet staten kan benytte seg av til tross for at kommunen ikke lenger ønsker at det skal bygges et fengsel på Trollåsen. Det hjelper heller ikke at også grunneieren på Trollåsen, Fabritius Gruppen AS, har nå snudd i saken og informert Statsbygg om at de ikke lenger ønsker å selge Trollåsveien 8. Ekspropriering av de aktuelle tomtene har Oppegård Avis skrevet om, sist i saken om PNB.

Fikk nytt avslag

Det nye fengselet vil bli Norges største og skal ha om lag 300 soningsplasser. Det skal erstatte dagens fengsel i Oslo, som er i kritisk tilstand. Det er Justis- og beredskapsdepartementet (JD) som kommer i 2022 med beslutning om den aktuelle tomten.

Den 10. desember 2021 meldte Statsbygg (jobber med saken på oppdrag fra JD) at den private næringstomten på 70 mål i Trollåsveien 8 var ett av de totalt fem aktuelle tomtealternativene (det eneste i Nordre Follo). Dette er i tillegg til Bredtveit-tomten i Oslo, som er lagt på is av forrige regjering og er vurdert som et null-alternativ per i dag.

JD fikk før jul et foreløpig utkast til rapport, utarbeidet av Statsbygg. Dokumentet skal være den faglige anbefalingen til JD om tomtealternativene. Oppegård Avis ba JD om innsyn i dette utkastet, men vi fikk et avslag.

JD har forklart at utkastet er unntatt offentlighet fordi det er nødvendig for dem å sikre forsvarlige interne avgjørelsesprosesser, mens utkastet vil kunne gi et misvisende inntrykk av det som skulle i den endelige versjonen av rapporten, og det kan derfor oppstå debatt på feil grunnlag.

Den endelige versjonen av rapporten ville først foreligge i månedsskiftet januar-februar 2022. JD ville gi oss innsyn i denne rapporten.

Avslaget ble påklaget til Sivilombudet, men innsynskravet fra Oppegård Avis ble onsdag 26. januar avslått på nytt, under henvisning til offentlighetsloven (§ 15 første ledd).

Skal oversendes i dag

Sivilombudet skriver i sitt avslag til Oppegård Avis at i telefonsamtale fra tirsdag 25. januar mellom fagdirektør Bente Rønnestad og førstekonsulent Charlotte Garnaas Berger, opplyste JD at den endelige rapporten etter planen skulle oversendes dem i dag, onsdag 26. januar.

JD har ikke mottatt rapporten ennå. Dette ble bekreftet av fagdirektør Bente Rønnestad i JD rundt klokken 14.30 onsdag ettermiddag.

Kommunedirektør Øyvind Henriksen i Nordre Follo venter også på beskjed fra Statsbygg. Denne uken ville han nemlig få klarhet i om Trollåsveien 8 er ett av de tomtealternativene som er foreslått av Statsbygg til JD.

Powered by Labrador CMS