LESERINNLEGG

TALSPERSON FOR AKSJONSGRUPPEN: Odd Hoen-Sevje (41), som er bosatt på Kolbotn med kone og to barn, har blitt valgt som talsperson for aksjonsgruppen mot fengsel på Trollåsen. 41-åringen sier at han er engasjert i saken som privatperson.
TALSPERSON FOR AKSJONSGRUPPEN: Odd Hoen-Sevje (41), som er bosatt på Kolbotn med kone og to barn, har blitt valgt som talsperson for aksjonsgruppen mot fengsel på Trollåsen. 41-åringen sier at han er engasjert i saken som privatperson.

– Politikerne må si nei til fengsel på Kolbotn nå

«Nordre Follo kommune har allerede mistet kontroll over saken omkring lokalisering av nytt fengsel i kommunen. Venter politikerne lenger, risikerer vi også å miste selvråderetten. Det er på tide å trekke i nødbremsen», skriver Odd Hoen-Sevje i sitt leserinnlegg.

Publisert Sist oppdatert

Hvis kommunepolitikerne er mot at Norges største fengsel plasseres på Kolbotn, i umiddelbar nærhet til eksisterende bebyggelse, tur- og naturområder, så må de si nei før det er for sent og staten overkjører kommunen. Å ikke si nei kan i praksis bli det samme som å si ja. Det nytter ikke å vente til andre omgang i kampen før man snører lissene og tar på seg drakten.

Aksjonsgruppen "Nei til Norges største fengsel i boligområde på Kolbotn" mener at et nytt fengsel i umiddelbar nærhet til eksisterende bebyggelse vil gi Kolbotn stempel som fengselsbyen og medføre en sterk forringelse av eksisterende boområder.

En konsekvensutredning endrer ikke på det faktum at den aktuelle tomten ligger om lag 20 meter fra nærmeste bebyggelse, knapt 100 meter unna en barnehage og vil være ødeleggende for fremtidig områdeutvikling. Derfor ber de politikerne fatte et nytt vedtak vedrørende lokalisering.

Kommunestyret vedtok ikke at de var for fengsel i Trollåsveien 8. De gav uttrykk for at de var generelt positive til et fengsel i Nordre Follo og ba også Statsbygg om utsatt frist for å svare. Resultatet var at Statsbygg gikk videre med Trollåsveien 8.

Med andre ord har kommunen allerede mistet kontroll over saken. Dette må de ta lærdom av.

Advarer mot statlig plan

Vi minner om at det ikke er sikkert at lokalpolitikerne får siste ordet i spørsmålet om lokalisering av nytt fengsel.

Vi vet fortsatt ikke hva Statsbyggs anbefalinger blir, men vi vet det haster for myndighetene å avgjøre lokalisering.

Hvis kommunen vil vente på å utrede konsekvensene før de kan konkludere angående Trollåsveien 8, fester det seg i mellomtiden en misoppfatning om at kommunen er positiv til å plassere fengsel tett på eksisterende bebyggelse. Derfor er det viktig at politikerne i Nordre Follo sier klart ifra.

Lar de prosessen gå for langt før de tar stilling mot et fengsel, løper vi risikoen for at det kommer et fengsel til Kolbotn til tross for sterk motvilje i kommunen. Lokalpolitikerne må huske at myndighetene kan bestemme seg for å kjøre en statlig plan.

Ber politikerne handle

Aksjonsgruppe vil derfor at kommunepolitikerne raskest mulig fatter et nytt vedtak i om lokalisering av nytt fengsel i Nordre Follo. Dette kan stadfeste vedtaket i formannskapet, men presisere at Nordre Follo kommune ikke vil legge til rette for et fengsel nær eksisterende bebyggelse, som legger hindringer for fremtidig positiv områdeutvikling og som medfører tap av natur- og turområder – og at kommunen derfor ser på tomten i Trollåsveien 8. som uegnet og uaktuell.

For det første vil et slikt forslag sikre at man er på linje med kommuneplanen i den videre prosessen.

For det andre gir voteringen innbyggerne et klart svar på hvilke partier som er positive til et fengsel i Kolbotn og hvilke partier som vil ivareta interessene til innbyggerne.

Ved et flertall mot lokalisering i Trollåsveien 8 kan kommunen melde til Statsbygg og øvrige myndigheter at Nordre Follo fortsatt er positive til nytt fengsel, men anser tomten i Trollåsveien 8 som uegnet og uaktuell.

Powered by Labrador CMS