KLARE FOR Å SETTE I GANG ARBEIDET: Alan Raouf, prosjektsjef og Henrik Dahlstrøm (f.v) prosjektleder ser frem til den nye idrettshallen og ungdomsskolen skal bygges på Sofiemyr
KLARE FOR Å SETTE I GANG ARBEIDET: Alan Raouf, prosjektsjef og Henrik Dahlstrøm (f.v) prosjektleder ser frem til den nye idrettshallen og ungdomsskolen skal bygges på Sofiemyr

Inviterer til infomøte om idrettsparken og idrettshallen

Kommunen inviterer til infomøte om den nye idrettshallen som skal

Publisert

Som du nylig kunne lese om i Oppegård Avis, begynner det altså å dra seg til i forbindelse med byggestarten for den nye idrettshallen på Sofiemyr.

Prosjektet, som har fått navnet Sofiemyr idrettspark og ungdomsskole, er inne i neste fase. Etter planen kan første spadetak i prosjektet tas våren 2019.

Gigantisk

Det blir ikke småtterier som skal bygges når idrettshallen og storskolen skal realiseres. Størrelsen på prosjektet vil bli anslagsvis 17 000 kvadratmeter totalt.

– Nå har vi fått godkjennelse til å gå videre i et forprosjekt, og vi vil i denne fasen bearbeide det valgte prosjektet nærmere, sier prosjektsjef i Oppegård kommune, Alan Raouf.

Les også: Det nærmer seg byggestart for storhallen på Sofiemyr

– Dette er en del av utredningsarbeidet, det er litt tidlig å si noe om volum og fotavtrykk, det vi hittil har gjort er å avklare hvor bygningene skal være i tegningene. Resten av arbeidet vil gå ut på konkretisering og hvordan byggene skal se ut, sier Raouf.

Forprosjektfasen er antatt å vare ut 2018, før prosjektet legges på anbud tidlig 2019.

NB! Saken fortsetter under bildet!

HER SKAL DET BYGGES: Den nye storhallen skal bygges i Sofiemyr Idrettspark.
HER SKAL DET BYGGES: Den nye storhallen skal bygges i Sofiemyr Idrettspark.

Du kan si din mening og høre om planene

Gjennom reguleringsprosessen skal det utarbeides en områderegulering med tilhørende konsekvensutredning. Områdeplanen skal fastlegge arealbruken i planområdet.

Målet med reguleringen er blant annet å legge til rette for idrettshall, mulighet for å realisere «Sofiemyr crossover», ungdomsskole, barneskole, anlegg for utendørs aktivitet, gode gang- og sykkelforbindelser, offentlig kommunikasjon og til turveinett, gode trafikkløsninger og parkering for både skole og idretten samt grønnstruktur, melder Oppegård kommune på sine hjemmesider.

Les også: Nærmer seg byggestart for idrettshallen på Sofiemyr

Mulighetene for å innpasse boliger i planområdet på de arealer kommunen selv ikke lenger har behov for til formålsbygg skal også vurderes.

Informasjonsmøte holdes onsdag 7. mars kl. 18.00 i kommunestyresalen, Oppegård rådhus.

KLARE FOR Å SETTE I GANG ARBEIDET: Alan Raouf, prosjektsjef og Henrik Dahlstrøm (f.v) prosjektleder ser frem til den nye idrettshallen og ungdomsskolen skal bygges på Sofiemyr.
KLARE FOR Å SETTE I GANG ARBEIDET: Alan Raouf, prosjektsjef og Henrik Dahlstrøm (f.v) prosjektleder ser frem til den nye idrettshallen og ungdomsskolen skal bygges på Sofiemyr.

Her kan du se saken som er lagt ut til offentlig ettersyn.