Kastet millioner ut av vinduet

De politiske organene kommunene i Nordre Follo, Ås, Frogn og Enebakk har i det siste behandlet saken om det som nå heter Follo medisinske senter.

(upublisert) Opprettet Sist oppdatert

 Tidligere var de samme kommunene, inkludert Nesodden, med i Follo lokalmedisinske senter IKS  (interkommunalt samarbeid), beliggende i andre etasje på Ski sykehus. Oppegård og Ski meldte seg ut av dette samarbeidet i 2018, og hadde planer om å etablere sitt eget lokalmedisinske senter fra nyttår av i år. Nordre Follo fristet de andre kommunene med å bli med på laget, uten å få svar på direkten, men da de øvrige kommunene fikk opplysninger om hva det ville koste å drive Follo LMS videre alene, fikk de panikk, og sa opp avtalen med Follo LMS, og vedtok å leie seg inn hos Nordre Follo lokalmedisinske senter, som fra nyttår av blir hetende Follo medisinske senter, herunder hørende et såkalt KAD (kommunale akutte døgnplasser). Men det viste seg tidlig at Nordre Follo kommune hadde tatt seg vann over hodet. Å åpne sitt eget lokalemedisinske senter fra nyttår av var bygd på mildt sagt et drømmesenario, noe fylkesmannen bekreftet, og derfor nektet etableringen. Derfor måtte Nordre Follo kommune fortsette samarbeidet med Follo lokalmedisinske senter på samme tid som de opprettet sitt eget. Nå drives de to senterne vegg i vegg på Ski sykehus, og slik blir det fram til nyttår. Hva dette betyr av kostnader, er ikke lett å si, men at herskesyke politikere i Nordre Follo har kostet skattebetalerne om lag 20 millioner, er et forsiktig regnestykke. Det har seg nemlig slik at det kostet de samarbeidende kommunene 74 millioner å drifte disse tjenestene i fjor. I år er prislappen 98 millioner.

Nordre Follo, Ås, Frogn og Enebakk er nå enige om at de fra 2021 av skal samles om det som nå kalles Follo medisinske senter, med Nordre Follo kommune som vertskommune. Da er Follo LMS en saga blott.  Det skal sies at en ny alarmsentral, og en egen legevaktbil, er på plass, men for 20 millioner kunne man fått så mye mer. Hvilke utfordringer krumspringene har ført til for de ansatte i disse helsetjenestene, er ikke en seriøs arbeidsgiver verdig. Hva Ås, Frogn og Enebakk må ut med for å skrote Follo LMS over natta, er det flere eksperter som regner på. Jeg går jeg ut fra at Ski og Oppegård sa opp avtalen med Follo LMS innen fristen. Hvis ikke, kan ytterligere kostnader påregnes. At det blir dyrt for skattebetalerne, er helt sikkert. På plussiden er det viktig å nevne at beboerne i Nordre Follo kommune får ett legevaktsted å henvende seg, hele døgnet. Nå er daglegevakten i første etasje på Ski sykehus. Fra nyttår av blir alt samlet i andre etasje. For spesielt interesserte bør det være et poeng at det i saksframlegget, frontet av Nordre Follo kommune, og som nå er vedtatt i alle kommunene, blir utgiftene til Follo medisinske senter fordelt etter innbyggertall. Statistikk viser at innbyggerne i Ski kommune bruker den interkommunale legevakten som et slags fastlegekontor. Dette er uteglemt i saken.  Nesodden leier kveld- og nattlegevakttjenester hos Follo LMS/Nordre Follo LMS ut året. Neste år har Nesodden planer om å etablere døgnlagevakt i egen kommune.