Vinterdrift av fotballbaner i Oppegård

MÅTTE STENGE BANEN: – Etter å ha drøftet situasjonen med kommunen i flere uker, har Kolbotn Idrettslag valgt å stenge Sofiemyr kunstgressbane for vinteren, sier Håkon Bekkestad (75), som er nestleder i Kolbotn IL Fotball Herrer.
MÅTTE STENGE BANEN: – Etter å ha drøftet situasjonen med kommunen i flere uker, har Kolbotn Idrettslag valgt å stenge Sofiemyr kunstgressbane for vinteren, sier Håkon Bekkestad (75), som er nestleder i Kolbotn IL Fotball Herrer.

Stengte alle fotballbaner for vinteren

Kolbotn idrettslag har valgt å stenge Sofiemyr kunstgressbane for vinteren. En av landets største fotballklubber har nå ingen andre baner som er bygget for vinterdrift. Dette berører rundt 1000 spillere i alle aldre, fra de aller yngste til A-laget.

Publisert

– Vi valgte å føye oss etter kommunens ønske om å droppe vinterdrift. Det var for tre-fire uker siden vi tok beslutningen om dette, sier Håkon Bekkestad (75), som er nestleder i Kolbotn IL (KIL) Fotball Herrer.

Det er november som er mest prekært når det gjelder tilgang på baner, ifølge Bekkestad. Nå jobber KIL med å finne alternative treningsarenaer i samarbeid med Oppegård idrettslag (OIL) og KFUM på Ekeberg.

      KIL:

  • Kolbotn idrettslag (KIL) har en av de største fotballklubbene i Norge, med rundt 1000 spillere i alle aldre.
  • Har ansvar for driften av Sofiemyr kunstgress (bygget i 2000), som er bygget for vinterdrift. Rørene ligger klare under kunstgresset, men undervarmen har aldri vært koblet til varmekilde. Kommunen har ikke vært villig til å betale for det og KIL har ikke hatt penger til dette.
  • Har sammen med Oppegård idrettslag driftsansvar for Østre Greverud kunstgressbane.
  • 7’er-banene på Vassbonn og Hellerasten er ikke bygget for vinterdrift.

– I tillegg til at vi har leid ekstra vinterkapasitet av KFUM på Ekeberg, vil vi fra og med desember ha treningstider på Østre Greverud kunstgressbane, en bane som har undervarme, sier Bekkestad.

I fjor vinter skrev Oppegård Avis om de store utfordringene i forbindelse med vintervedlikehold av den 13 år gamle kunstgressbanen på Østre Greverud på grunn av undervarme som ikke virket.

Les mer om saken her: – Banen er isete og helt ubrukelig til fotball

Har stort behov om vinteren

Sportslig ledelse i Kolbotn Fotball Herrer ser også kritisk på dagens situasjon når det gjelder manglende vinterdrift, og er bekymret over tidene enkelte lag får gjennom vinteren, spesielt på KFUM Ekeberg.

Dagens tilstand viser hvor stort behov fotballgruppen har til vinterdriftede baner, sier sportslig leder Sindre Tverå Brevik.

Betalte rundt 390.000 kroner i fjor

– Vi er veldig skuffet over at vi ikke kan vinterdrifte Sofiemyr kunstgressbane.

Håkon Bekkestad i KIL forklarer at det ikke er kommunen, men KIL som betaler for vinterdriften av Sofiemyr kunstgressbane.

 Vinterdriften av kunstgressbanene koster oss flere hundre tusen kroner per år. Fjorårets vinterdrift kostet oss rundt 390.000 kroner, sier han.

Bekkestad sier at KIL har i alle år leid RenVakt AS til vinterdrift. Oppgavene RenVakt har er rydding av snø, dyprens etterfylling av granulat, vedlikehold av kunstgresset (slodding, harving) samt oppsamling og rensing av granulat.

Vi er veldig skuffet over at vi ikke kan vinterdrifte Sofiemyr kunstgressbane, sier Bekkestad.

Skadene på Sofiemyr kunstgress ville vært unngått om det var undervarme på banen, men undervarmen har jo aldri vært koblet til varmekilde. Kommunen har ikke vært villig til å betale for varmekilde og KIL har ikke hatt penger til dette.

Håkon Bekkestad, nestleder i KIL Fotball Herrer

Avdekket skader etter fjorårets sesong

Ifølge Bekkestad er det avdekket skader på Sofiemyr kunstgress i form av hjulspor i dekket etter fjorårets sesong samt at kunstgresset begynner å bli slitt og krever utskifting.

Årsaken til at det har oppstått hjulspor er at grunnen under kunstgress og pad har dårlig vanngjennomslippelighet, og vannet blir stående i omfyllingslaget over og under varmerørene. Over tid har det blitt separering av massene, sier Bekkestad.

Han forklarer videre at finstoffet har separert seg fra de større partiklene og gjort banen tett.

Når det ikke er undervarme som fungerer i banen, fryser undergrunnen og det blir tele i banen. På vårparten når telen går ut av undergrunnen, er banen veldig sensitiv for belastninger, sier Bekkestad.

Han sier skadene nevnt ovenfor ville vært unngått om det var undervarme på banen.

Rørene ligger klare under kunstgresset, men undervarmen har jo aldri vært koblet til varmekilde. Kommunen har ikke vært villig til å betale for varmekilde og KIL har ikke hatt penger til dette, sier Bekkestad.

Nye krav til snødeponi og barriere rundt banen

For å unngå ytterlige skader har vi derfor valgt å følge kommunens anmodning om å droppe vinterdrift i år, sier Bekkestad.

Han påpeker at i vurderingen ligger også problemer som kan oppstå med gummigranulat på avveie.

Forslag til nye forskrifter vedrørende dette har vært ute på høring og vil tre i kraft sannsynligvis fra 1. januar 2020. Dette vil blant annet innebære krav til snødeponi og barriere/ringmur rundt banen for å hindre granulat på avveie. Sofiemyr kunstgress mangler dette, sier Bekkestad.  

Kan ikke repareres før om minst tre år

– Når kan skadene på Sofiemyr kunstgress bli reparert?

Sofiemyr kunstgress ble bygget i året 2000 og eies av kommunen. I 2012 ble banen rehabilitert. Ifølge reglene må det gå minst ti år før det gis spillemidler til å rehabilitere denne banen på nytt, forklarer Bekkestad.

Han sier dette vil kunne føre til at banen kan bli vinterstengt i minst tre år til. Bekkestad sier at KIL håper på at situasjonen kan løses raskere enn dette.

Tømtebanen

 Hva skjer med Tømtebanen hvor anleggsarbeidene skulle starte i høst?

Vi har jobbet mye med dette prosjektet, men arbeidet med reguleringsbestemmelsene og områdereguleringen for Sofiemyr idrettspark tok lengre tid enn først antatt, sier Bekkestad.

Oppegård Avis har skrevet at områdereguleringen for Sofiemyr idrettspark ble vedtatt i kommunestyret 11. juni 2019.

Les også: Grønt lys for ny kunstgressbane

Bergvarme som mulighet

Bekkestad sier KIL jobber tett med kommunen, og presiserer at det er kommunen som står ansvarlig for dette prosjektet.

Dette er katastrofalt for oss som har 1000 spillere.

Håkon Bekkestad, nestleder i KIL Fotball Herrer

–  Vi forventer at anleggsarbeidene kan starte til våren slik at den nye banen skal stå klar til over sommeren. Dette er vårt håp, sier Bekkestad.

Han sier den nye kunstgressbanen vil få undervarme. KIL arbeider nå med alternative varmekilder som vil omfatte både Tømtebanen og Sofiemyr kunstgress.

Vi utreder nå muligheten for å bore etter bergvarme, sier Bekkestad.

13,6 millioner kroner

Samtidig sier Bekkestad at KIL håper på at de ikke blir berørt av den foreslåtte investeringsstansen.

 I budsjettforslaget har rådmannen ikke omtalt våre prosjekter. Vi er derfor veldig spent på hva som skjer videre. Det er tidligere bevilget 13,6 millioner kroner til realiseringen av Tømtebanen, inkludert undervarme. Vi regner med at dette prosjektet ikke blir utsatt, sier Bekkestad.

NYLIG OMREGULERT: På kartet kan du se området som er regulert til blant annet Tømtebanen. Området er tegnet inn blant annet på kommunekart.no
NYLIG OMREGULERT: På kartet kan du se området som er regulert til blant annet Tømtebanen. Området er tegnet inn blant annet på kommunekart.no

Katastrofalt for klubben

– Dersom tilbudene ikke ligger innenfor bevillingen må saken behandles på nytt politisk, og vurderes i sammenheng med resten av Nordre Follo kommunes investeringer.

Ellen Wibe, kommunalsjef i Oppegård

 Hvis det ikke blir bygget en ny idrettshall på Sofiemyr og hvis Tømtebanen ikke blir realisert, må det leies banekapasitet andre steder. Det er veldig dyrt og ikke alle foresatte har råd til dette. Klubben har ikke råd til å betale for det heller. Dette er katastrofalt for oss som har 1000 spillere, sier Bekkestad.

Han påpeker at KIL alltid har hatt fokus på å være inkluderende.

Det samfunnsmessige aspektet med idrettstilbudet vårt er også viktig. Vi har ikke tall på dette, men man kan lure på hvor mange barn og unge har blitt reddet fra gata og rus takket være denne idretten som engasjerer så mange barn i vår kommune? Hvor mye koster dette for samfunnet?

Skal stå ferdig 1. mai 2020

Oppegård Avis har også kontaktet kommunen i forbindelse med saken.

– Hva skjer med Tømtebanen hvor anleggsarbeidene skulle starte i høst?

Budsjetterte midler som lå til banen i 2019 blir flyttet over til 2020. Kommunen ved prosjektkontoret har utarbeidet ferdig grunnlag for anbudet. Dette skal legges ut så fort prosessen med oppretting av den nye grunneiendommen (red. anm.: BIA2, se kartet under) er gjennomført, målt opp og matrikkelført, sier kommunalsjef Ellen Wibe.

Hun sier at etter den gjeldende fremdriftsplanen for Tømtebanen skal den nye kunstgressbanen stå ferdig 1. mai 2020.

 

Samtidig påpeker hun at det finnes en forutsetning for gjennomføringen av dette prosjektet.

Tilbudet fra entreprenør må være innenfor den bevilgede rammen (red. anm.: Det er bevilget 13,6 millioner kroner). Dersom tilbudene ikke ligger innenfor bevillingen må saken behandles på nytt politisk, og vurderes i sammenheng med resten av Nordre Follo kommunes investeringer, sier Wibe.

Les også: – Det er en stor skandale

Powered by Labrador CMS