TØMTEBANEN KUNSTGRESS

HER SKAL DET BYGGES: På bildet kan du se planområdet for Tømtebanen kunstgress på Sofiemyr. Først skal det etableres en energiløsning, som skal bestå av både energibrønner og sesongvarmelager. Disse arbeidene er planlagt for november-desember 2021. Alle foto: Yana Stubberudlien

Åpning av banen blir utsatt til mai

Fire entreprenørfirmaer har levert inn tilbud å om å legge kunstgress med undervarme og komplett flomlysanlegg på Tømtebanen, men fremdriften av prosjektet er fortsatt usikker.

Publisert Sist oppdatert

– Vi håper på en åpningskamp her våren eller sommeren 2020, sa daglig leder i Kolbotn idrettslag (KIL), Harald Vaadal, til Oppegård Avis i november 2018 da Oppegård Høyre og Oppegård KrF fremmet et fellesforslag om å avsette 13,6 millioner kroner til Tømtebanen kunstgress (TBK) i 2019-budsjettet.

Tømtebanen, som er en grusbane syd i Sofiemyr idrettspark per i dag, skulle dermed utvikles til en vinteråpen 11'er-kunstgressbane med undervarme og flomlysanlegg. Den innregulerte banen på 59x99 meter skulle få en spilleflate på 51x89 meter med et nytt dekke, og skulle tilfredsstille krav i henhold til standarden "FIFA Quality".

Cirka 18 millioner kroner

Siden desember 2018 har budsjettrammen for TBK blitt utvidet med ytterligere 4,35 millioner kroner, til 17,95 millioner kroner (bruttobeløp). Prosjektet har også vært preget av mange utsettelser.

Det sistnevnte i tillegg til manglende banekapasitet i den nordlige delen av kommunen har skapt mye frustrasjon hos mange fotballglade spillere i KIL.

Da vi omtalte saken i begynnelsen av året, hadde Harald Vaadal i KIL forhåpninger om at TBK kunne stå ferdig i desember 2021, men dette er ikke realistisk lenger.

Fire tilbud

Totalentreprenøren for prosjektet, som skulle velges innen den tredje uken i august, er ikke valgt ennå. Anbudet, som handler om å legge kunstgress med undervarme og komplett flomlysanlegg på eksisterende grusbane, ble lagt ut på mercell.com før fellesferien. Fristen for å levere tilbud ble utsatt fra 4. til 20. august.

– Vi har fått inn fire tilbud som vi nå evaluerer. Målet er å bli ferdig med alle evalueringer i løpet av uke 36 (6.-12. september), sier prosjektleder Roman Artemov i Nordre Follo kommune.

Videre sier han at det skal søkes om igangsettingstillatelse (IG) rett etter kontraktinngåelse.

– Vi ser for oss at vi setter i gang med det som er mulig å få unna før vinteren så fort IG for prosjektet er på plass, sier Artemov.

Utsatt til midten av mai 2022

Fremdriftsplanen viser at overtakelse av prosjektet fra totalentreprenøren skulle skje innen midten av april 2022, mens den offisielle åpningen av TBK skulle skje uken etter, men prosjektlederen i kommunen påpeker at siden levering av tilbudene ble utsatt i cirka to og en halv uker, fra onsdag 4. august til fredag 20. august, vil den utlyste framdriftsplanen bli forsinket med tilsvarende.

Det ovennevnte betyr at TBK ikke kan bli tatt i bruk før i midten av mai.

FREMDRIFTSPLAN FOR TBK: Det må legges inn en ny forsinkelse på to og en halv uker. Kilde: Nordre Follo kommune

Milepæler med flere forutsetninger

Artemov sier at kontraktsignering med totalentreprenøren, som opprinnelig skulle skje i slutten av august, er nå flyttet til uke 36 (innen 12. september), og forutsetter at de mottatte tilbudene er innenfor beskrivelsen og vedtatt budsjett.

Oppstart av grunnarbeid og støping av fundamenter er flyttet fra slutten av august til uke 40-41 (4.-17. oktober), og forutsetter godkjent IG og at været tillater det, ifølge prosjektlederen.

De ovennevnte arbeidene skulle ferdigstilles etter fem uker, innen tredje uke i oktober 2021, ifølge fremdriftsplanen. Skjer oppstart innen 17. oktober, som kommunen skriver nå, kan grunnarbeidene bli ferdigstilt først innen den tredje uken i november.

Energisentral innen 2021

Denne sommeren har KIL fått 4 millioner kroner i tilskudd fra Enova til å bygge energisentral for undervarme på Tømtebanen og Sofiemyr kunstgress.

Kommunen skriver at KIL vil sette i gang med etablering av energisentralen, forutsatt godkjent rammetillatelse og IG. Disse arbeidene skulle gjennomføres i løpet av to hele måneder (november-desember 2021), ifølge fremdriftsplanen.

Prosjektlederen skriver videre at når det gjelder legging av kunstgresset og komplettering av prosjektet med blant annet lysmaster, sikringstiltak og baneutstyr, skal dette utføres så fort været tillater det i 2022 og skal pågå (antatt) i cirka fem uker. Ifølge fremdriftsplanen skulle disse arbeidene pågå hele mars og den første uken i april.

Powered by Labrador CMS