SOFIEMYR KUNSTGRESS: Kommunedirektøren foreslår at kommunen skal utføre vinterdrift på idrettsanleggene på Sofiemyr, Østre Greverud og Siggerud.
SOFIEMYR KUNSTGRESS: Kommunedirektøren foreslår at kommunen skal utføre vinterdrift på idrettsanleggene på Sofiemyr, Østre Greverud og Siggerud.

Kommunen vil ha ansvar for vinterdrift av tre utendørs idrettsanlegg

Samtidig foreslår kommunedirektøren å sette vinterdrift av tre ytterligere utendørs idrettsanlegg i kommunen på anbud.

Publisert Sist oppdatert

Kommunedirektør Øyvind Henriksen foreslår å sette ut vinterdrift av tre kommunale utendørs idrettsanlegg i Nordre Follo på anbud. Alle de tre foreslåtte anleggene ligger i gamle Ski kommune.

Dette gjelder Langhus idrettspark, Ski idrettspark og isflaten ved Ski idrettspark , som driftes av henholdsvis Langhus IL, Ski IL Fotball og Ski IL Ishockey. Kommunen utfører selv sommerdrift av disse anleggene.

Saken om opphør av de tre driftsavtalene skal behandles i utvalgene fra neste uke og så i formannskapet før det endelige vedtaket skal fattes i kommunestyret onsdag 8. desember.

Første vinter hvor vinterdrift av kommunale utendørs idrettsanlegg vil være endret er vinteren 2022-2023.

Under 1,3 millioner for 48 måneder

I saksdokumentet kommer det frem at kontraktene for de ovennevnte anleggene ble i tidligere Ski kommune inngått etter en intern konkurranse idrettslagene mellom ettersom verdien av tjenestene ble vurdert å ha en samlet verdi på ikke mer enn 1,3 millioner kroner for en periode på 48 måneder.

Etter kommuneslåingen vil nå et større utvalg av idrettslag kunne konkurrere om samme tjenester gjennom en enkel konkurranse, gitt at verdien av tjenestene beløper seg til under 1,3 millioner kroner for en periode på 48 måneder.

Les også: Kommunen kunne søke om spillemidler til undervarme på Sofiemyr kunstgress

Disse vil de vinterdrifte selv

I sin innstilling til de folkevalgte anbefaler kommunedirektøren også at kommunen selv skal utføre vinterdrift på tre ytterligere utendørs idrettsanlegg, hvor det ikke er inngått skriftlige avtaler med idrettslagene.

Dette gjelder anleggene på Siggerud (vinterdriftes av Siggerud IL i dag), Sofiemyr kunstgress (Kolbotn IL) og Østre Greverud (Oppegård IL).

Les også: Stengte alle fotballbaner for vinteren

Derfor fremmes forslaget

Kommunedirektøren skriver at kommunen ønsker enhetlig drift av utendørs idrettsanlegg. Han skriver videre at uansett bosted eller tilhørighet til idrettslag omkring i kommunen, skal idrettsanleggene driftes etter samme kvalitetsnivå.

Øyvind Henriksen påpeker også at dagens kontrakter om vinterdrift er av varierende kvalitet, og til dels ikke skriftlige. Han skriver videre avtalene kan oppfattes som skjevfordelt, og at flere idrettslag utfører samme type oppgaver, men kun enkelte mottar vederlag.

Kolbotn IL drifter eksempelvis kommunalt eiet kunstgressbane på Sofiemyr om vinteren uten å motta vederlag for dette, mens Ski IL Fotball drifter på sin side kommunalt eiet kunstgressbane i Ski idrettspark mot vederlag etter avtale med kommunen.

Avtalene med Langhus IL, Ski IL Fotball og Ski IL Ishockey om henholdsvis Langhus idrettspark, Ski idrettspark og isflaten ved Ski idrettspark innebærer at idrettslagene utfører oppgaver som gressklipping, reparasjon av ballnett og slodding av kunstgress om vinteren. For dette mottar idrettslagene årlig vederlag på henholdsvis 402.300 kroner, 140.400 kroner og 265.000 kroner.

Hva med de andre anleggene?

Når det gjelder kunstgressbanene på Østli, Flåtestad, Vassbonn og Hellerasten, er de ikke omtalt i kommunedirektørens forslag.

Kolbotn IL (KIL) eier banene på Vassbonn og Hellerasten, mens Oppegård IL (OIL) eier banene på Østli og Flåtestad. Idrettslagene har hatt ansvar for drift og vedlikehold av kunstgressbanene og tilhørende innretninger.

Utover at kommunen bekoster strømmen for belysning av banene dekker utgiftene knyttet til belysning av banene, bærer kommunen ingen utgifter for disse.

Avtalene mellom kommunen, KIL og Oppegård IL om ovennevnte kunstgressbaner utgjør rene tilskuddsavtaler. Videre skriver kommunen at idrettslagene mottar tilskudd fra kommunen i henhold til avtaler fra 2014, den gang avtalefestet til 60.000 kroner, som i dag utgjør 71.573 kroner.

Kommunen yter etter avtalene et ensidig tilskudd uten krav til motytelse; tilskuddet utgjør ingen form for vederlag ettersom anleggene ikke er i kommunalt eierskap. Dermed faller avtalene ikke inn under regelverket om offentlige anskaffelser, forklarer kommunen.

– Fint at det tas opp

– Kommunen drifter banene på Sofiemyr og Østre Greverud fra april til desember, mens idrettslagene (KIL og OIL) sammen drifter de to banene om vinteren, sier daglig leder Hege Frøyna i Oppegård IL.

Hun understreket at de to idrettslagene ikke mottar noe godtgjørelse eller driftstilskudd fra kommunen.

– Det er fint at saken om vinterdrift tas opp! For driften av banene på Sofiemyr og Østre Greverud i vintermånedene har KIL og OIL utgifter på til sammen en million kroner per år, mens for eksempel Langhus IL mottar tilskudd fra kommunen, sier Frøyna.

Les også: Går i strupen på lokalpolitikere og kommunen

Powered by Labrador CMS