Leirduebanen Ole Haug på Kurud gård

LEGGES NED: Leirduebanen Ole Haug legges ned etter 41 år.
LEGGES NED: Leirduebanen Ole Haug legges ned etter 41 år.

Bli med på siste åpningsdag på leirduebanen i kveld

Leirduebanen Ole Haug legges ned etter 41 år. I kveld blir det en markering, med bålpanne og pølser til alle som kommer innom.

Publisert

Torsdag 10. oktober er siste ordinære åpningsdag på leirduebanen Ole Haug på Kurud.

Kvelden blir markert med bålpanne og pølser til alle som kommer innom. Banesjef Jan Marka ønsker alle velkommen fra klokken 17:00.

Behov for opplærings- og utviklingsarena

I dag ser vi tilbake på 41 fantastiske år med opplæring og utvikling av hundrevis av nye jegere.  

Nå ser vi frem til muligheten for å etablere et robust og fremtidsrettet skytebanealternativ til glede for jakt- og friluftsinteresserte i hele Nordre Follo, slik politikerne har signalisert.

Det utdannes cirka 13.000 jegere i Norge hvert år. Av dem utdannes det rundt 400 til 500 i Nordre Follo. Det offentlige stiller krav om avleggelse av obligatoriske skudd i jegerprøveopplæringen og ferdigheter som sikrer human jaktutøvelse. Dette krever tilgang til en opplærings- og utviklingsarena.

Kommunen skal jobbe aktivt for å finne et alternativ

Da den nye politiske ledelsen inviterte lag og foreninger til å komme med innspill til ny politisk plattform denne uken, uttalte leder for Viltnemda Arild Burud at «det er viktig å ha tilgang til en trenings – og rekrutteringsarena for ettersøksjegere, som er engasjert på vegne av det offentlige for å finne og håndtere påkjørt vilt». 

I vedtaket i formannskapet fra den 19. desember i fjor om at Ole Haug-banen skulle avvikles, står det at kommunen skal jobbe aktivt med å finne et alternativ.

Det er god timing at Kulturdepartementet bare for noen uker siden har utgitt en ny veiledning for etablering av skytebaner. Det sier noe om det offentliges behov for at det faktisk etableres skytebaner, slik at foreninger som oss kan tilrettelegge for å møte kravene som det offentlige stiller til den enkelte utøver.

Forarbeid med behovs- og konsekvensanalyse

Selv om det ikke skal igangsettes noen nye reguleringsplaner før Nordre Follo er etablert, så er vårt ønske at det allerede nå kan settes i gang et forarbeid med behovs- og konsekvensanalyse med bistand fra Ski og Oppegård kommune. Det er mye som kan gjøres før en eventuell reguleringsplan for en ny skytebane fremmes for politisk vedtak.

Det finansielle bidraget fra Ole Haug-banen gir oss frihet til å bidra til andre kommunale initiativ rettet mot barn og ungdom, så som Eventyrfestivalen, Friluftlivets dag og andre enkeltstående arrangementer for skoleklasser, funksjonshemmede og unge asylsøkere.

Det gir oss også bedre økonomiske muligheter til forvalte Gjersjøelva, hvor det årlig legges ned hundrevis av dugnadstimer med rydding og kultivering. Dette har gjort at den lille elva vår sies å være en av de mest produktive gyteplassene på Østlandet.

Ser frem til samarbeidet med kommunen

Vi er en forening som tilbyr opplevelser for alle generasjoner, enten man er skolelev eller pensjonist, har en funksjonsnedsettelse eller ikke snakker norsk ennå. Friluftsgleden er fellesnevneren.

Skytebanen er ikke den eneste, men det viktigste bidraget til spekteret av vårt frivillige arbeid. Det er derfor det haster å komme i gang med planleggingsprosessen.

Vi ser frem til det videre samarbeidet med administrasjonen og den nye politiske ledelsen i Nordre Follo kommune.

Les også: Vil selge kommunale eiendommer for en halv milliard

Powered by Labrador CMS