GLEDESPREDERE: Aina Bryn Janson og Siri Mathiassen er to av de totalt seks frisklivsveiledere ved Frisklivssentralen i Nordre Follo. Bildet ble tatt i fjor sommer da de arrangerte utetreninger. Foto: Privat
GLEDESPREDERE: Aina Bryn Janson og Siri Mathiassen er to av de totalt seks frisklivsveiledere ved Frisklivssentralen i Nordre Follo. Bildet ble tatt i fjor sommer da de arrangerte utetreninger. Foto: Privat

– Det er trygt å komme til oss

I en meget utfordrende tid med pandemien som påvirker oss alle på en eller annen måte, står Frisklivssentralen klar til å veilede og motivere folk til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.

Publisert

– Endrede levevaner bidrar til en bedre hverdag, og for mange kan dette også være en del av veien tilbake mot jobb, sier Aina Bryn Janson (36), som er en av de totalt seks frisklivsveiledere ved Frisklivssentralen i Nordre Follo.

Frisklivsresept:

Er et tilbud til deg som ønsker å endre på livsstilen din, men som ikke får det til på egenhånd.

  • Passer for deg som har økt risiko for, er i ferd med å utvikle eller har utviklet sykdom knyttet til fysisk aktivitet og/eller kosthold som:
  • metabolsk syndrom
  • overvekt
  • hjerte-karsykdom (også etter behandling i spesialisthelsetjeneste)
  • diabetes type 2
  • muskel- og skjelettplager.

Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal tjeneste, som ble startet ti år før kommunesammenslåingen i begge kommunene.

Tilbudet er tverrfaglig, og de ansatte har helse- og idrettsfaglig bakgrunn. De tar imot deltagere som har frisklivsresept, og sørger for blant annet tilpasset oppfølging av disse med treninger, samtaler, kurs og temakvelder innen temaene fysisk aktivitet, kosthold, tobakksslutt, milde psykiske plager og søvn.

Drifter som normalt

Når flere treningssentre og mye annet av tilbudene er stengt eller redusert som følge av de strenge smitteverntiltakene, har Frisklivssentralen Nordre Follo fått lov til å holde åpent siden begynnelsen av dette året.

– Da covid-19-tiltakene ble satt i gang, var tilbudet vårt kun digitalt, med digitale kurs og samtaler og live-treninger. Høsten hadde vi begge deler, det vil si både digitale og fysiske treninger, men siden vi er en del av det kommunale helsetilbudet har vi nå fått lov til å holde åpent og drifte som relativt normalt, sier Bryn Janson, som bor på Sofiemyr.

Hun påpeker at de tar smittevern på alvor og følger alle rutiner, i tillegg til den kontinuerlige dialogen med kommunens helsetjeneste og kommuneoverlegen i Nordre Follo. Antall deltakere på treninger og kurs varierer fra seks til tolv, avhengig av størrelsen på lokaler som benyttes til dette.

– Det er trygt å komme til oss, sier 36-åringen.

Lett å ta kontakt

Tilbudet hos Frisklivssentralen er for voksne over 18 år og gratis for dem som har Frisklivsresept.

Det passer særlig godt til de som sliter med overvekt, diabetes type 2, høyt blodtrykk, kolesterol og annen hjerterelatert sykdom eller muskel- og skjelettplager.

Det er også slik at den tidligere Hjerterehabiliteringen i Oppegård kommune er nå en del av sentralens tilbud, som betyr at Frisklivssentralen tar nå også imot de som nylig har gjennomgått en hjertehendelse.

– Du kan henvises til oss fra din fastlege, NAV og annen helsepersonell, og du kan ta kontakt med oss direkte, via telefon 456 18 678, sier Bryn Janson.

Hun sier frisklivsresepten følges opp i tolv uker med samtaler, kurs og to ukentlige treninger på Waldemarhøy i Ski og på Tårnåsen.

– For å kunne være med på våre treninger må du være medisinsk klarert for å kunne trene med moderat til høy intensitet, understreker frisklivsveilederen.

Sjekk Facebook-siden til Frisklivssentralen i Nordre Follo for nyttige tips til enkel hjemmetrening.

Powered by Labrador CMS