NATUR FOR MENNESKER: – Det frustrerer meg at mange har den oppfatningen at vi skal ta hensyn til naturen bare fordi det gagner oss mennesker. Hvis man skal overbevise folk om å slutte med å lempe hageavfallet sitt i naturen, er det fordi brunsneglene kommer, og de liker vi ikke. Det holder ikke at det er skadelig for selve naturen, sier naturforvalter Line Lund Norbakk.
NATUR FOR MENNESKER: – Det frustrerer meg at mange har den oppfatningen at vi skal ta hensyn til naturen bare fordi det gagner oss mennesker. Hvis man skal overbevise folk om å slutte med å lempe hageavfallet sitt i naturen, er det fordi brunsneglene kommer, og de liker vi ikke. Det holder ikke at det er skadelig for selve naturen, sier naturforvalter Line Lund Norbakk.

Dette er forbudt

– Mange vet ikke, eller ignorerer det faktum at det er ulovlig å dumpe hageavfallet sitt utenfor egen tomt, sier naturforvalter Line Lund Norbakk.

Publisert

Slorene naturvernområde i sør-øst-enden av Gjersjøen er ett av flere steder i kommunen hvor det har etablert seg en kultur for å lempe hageavfallet sitt.

– Jeg tror folk flest vet at det er ulovlig. De har i det minste en anelse om at det ikke er greit. Vi i Naturvernforbundet Oppegård har bedt kommunen om å sette opp skilt, sier naturforvalteren.

Saken fortsetter under bildet. 

Ulovlig

GJERSJØVEIEN: Her i svingen har det etablert seg et område hvor det er "greit" å kaste hageavfallet sitt, men det forblir ulovlig. Dette er et spesielt sårbart naturområde, og derfor har Lund Norbakk tatt oss med hit.
GJERSJØVEIEN: Her i svingen har det etablert seg et område hvor det er "greit" å kaste hageavfallet sitt, men det forblir ulovlig. Dette er et spesielt sårbart naturområde, og derfor har Lund Norbakk tatt oss med hit.

Hageavfall regnes på lik linje som annet avfall som kastes i friområdene, som forsøpling. Det er ulovlig i henhold til Forurensningsloven § 28 og Naturmangfoldloven § 28. Det vil si at det er forbudt å tømme hageavfall på land og i innsjøene.

– Det er et utbredt problem at kommunens innbyggere dumper hageavfall rundt omkring. Dette medfører spredning av uønskede arter og gir gode vekstforhold for dyr som eksempelvis mus og snegler, sier landskapsarkitekt Anne Hindklev Hamouni i Oppegård kommune.

Saken fortsetter under bildet. 

LANDSKAPSARKITEKT: Anne Hindklev Hamouni.
LANDSKAPSARKITEKT: Anne Hindklev Hamouni.

Planlegger skilt

Oppegård kommune planlegger å sette opp skilt flere steder hvor det er problemer med deponering av hageavfall, blant annet her i Gjersjøveien. Tomten på bildet eies av Oppegård kommune, som automatisk blir ansvarlig for avfallet som legges her, på lik linje med alt annet avfall. De ønsker derfor å sette opp skilt for å minne på og informere om at det er ulovlig.

Les også: Hvor havner dette?

– I tillegg til å sette opp skilt skal vi sende ut informasjon på nytt til grunneiere og velforeninger slik at de blir minnet på at det finnes andre og bedre måter å kvitte seg med hageavfallet sitt på, skriver arealplanlegger i kommunen, Ane Tingstad Grav, i en e-post til Oppegård Avis.

Ikke bare her

– Det er et utbredt problem at kommunens innbyggere dumper hageavfall rundt omkring.

Anne Hindklev Hamouni, Landskapsarkitekt i Oppegård kommune

Det er ikke bare her i Gjersjøveien kommunen har funnet deponier av hageavfall. Under gangbrua over Greverudbekken like nedenfor Greverud skole fins ett, og et annet er på nedsiden av Skiveien 241 ved Tussebekken - for å nevne noen.

I tillegg til at slike hageavfallsplasser fører til at svartelistede arter etablerer seg i norsk natur, kaster folk også annet avfall på slike etablerte steder, skal vi tro Tingstad Grav.

 

Det fikk vi bevist da vi gikk på gresset i svingen i Gjersjøveien, hvor Lund Norbakk finner både plastbiter fra jordsekker og annet søppel.

SØPPEL: Med hageavfallet sniker det seg ofte med andre typer avfall, som denne plastbiten fra en jordsekk.
SØPPEL: Med hageavfallet sniker det seg ofte med andre typer avfall, som denne plastbiten fra en jordsekk.

– Folk er uoppmerksomme og slenger det med hageavfallet. Plasten kan bli mikroplast og renne ut i Gjersjøen som vi igjen skal drikke, minner naturforvalteren om.

Saken fortsetter under bildet. 

Hus til brunsneglen

SLORENE: Området i sør-øst-enden av Gjersjøen er av høy verneverdi (verdi A) på grunn av alle fuglene og planteartene som finnes her. Økosystemet kan forstyrres av faktorer som hageavfall-deponier og ulovlig trefelling.
SLORENE: Området i sør-øst-enden av Gjersjøen er av høy verneverdi (verdi A) på grunn av alle fuglene og planteartene som finnes her. Økosystemet kan forstyrres av faktorer som hageavfall-deponier og ulovlig trefelling.

Det er flere grunner til at man ikke skal dumpe hageavfallet sitt i naturen: det er ulovlig, det bidrar til å spre svartlistede arter som igjen utrydder andre arter og forverrer det biologiske mangfoldet, det endrer økosystemet og det er perfekte hus for brunsneglen.

Les også: Å nei! Brunsneglene er tilbake!

Det du kan gjøre, er å enten bygge din egen kompostbinge i hagen din, eller å kjøre avfallet til gjenvinningsstasjonen på Sofiemyr, hvor det er gratis å levere hageavfall.

Hageavfall: lover og regler

  • Som hageeier har du ansvar å holde plantene på din side av hagegjerdet og unngå å bidra til hageavfallsdeponier.
  • Det er ulovlig å dumpe hageavfall utenfor egen tomt. Da bryter du Forurensningsloven § 28 og Naturmangfoldloven § 28.
  • Det er gratis å levere hageavfall til gjenvinningsstasjonen på Sofiemyr.
  • Hagerømlinger = svartlistede arter.
  • Her kan du lese mer om hagerømlinger.