ENGASJERT I DEBATTEN: Ida LIndtveit og Siv Kaspersen engasjerer seg i debatten rundt utbyggingen av Rikeåsen.
ENGASJERT I DEBATTEN: Ida LIndtveit og Siv Kaspersen engasjerer seg i debatten rundt utbyggingen av Rikeåsen.

– Viktig å ivareta et skogsområde og mulighetene det gir

– Rikeåsen må ikke bygges ned – vi må sikre et grønnere område, mener Siv Kaspersen og Ida Lindtveit

Publisert

Formannskapet fikk forrige uke en sak om regulering av Rikeåsen til behandling. Rikeåsen-området ble allerede i 1989 regulert for massiv boligutvikling. I denne planen er kun et lite grøntområde tenkt bevart, mens resten er planlagt for blokker og småhus.

 Ønsker ikke realisering av gjeldende plan

Høyre og KrF ønsker ikke at gjeldende plan skal realiseres. Vi mener det er viktig å ivareta et skogsområde og mulighetene det gir for barn og voksne. Denne saken er ikke ny for beboerne i området.

Flere ganger har det vært usikkerhet om hvordan området skal utvikles. Derfor må området omreguleres for å bevare et større sammenhengende grøntområdet for fremtidens generasjoner.

REAGERER: Flere beboere på Rikeåsen har reagert på boligplanene i området,.
REAGERER: Flere beboere på Rikeåsen har reagert på boligplanene i området,.

Vi mener det er riktig politikk å fortette rundt kollektivknutepunktene. Det forventer også statlige og regionale myndigheter at Oppegård gjør. Rosenholm er et slikt knutepunkt.

Med Follobanen, og påfølgende 10 minutters avganger på lokaltogene, skjer en av tidenes største investeringer i kollektivtrafikken gjennom vår kommune. Det forplikter i forhold til å ta samfunnsansvar og tilrettelegge for vår del av veksten som ventes til Oslo-området.

Bestillingen til rådmannen er klar. Sammenhengende skogsområde skal bevares og sikres ved å omregulere til Landbruk, Natur og Friluftsområde (LNF). Det legger sterkere begrensninger på fremtidig boligfortetting. Samtidig ber vi om en vurdering av om det er mulig å bygge i randsonen av området. En bedre forbindelse mellom Rikeåsen og Rosenholm stasjon bør også sikres. 

STOR TOMT: Den kommunale eiendommen på Rikeåsen er på over 140.000 kvadratmeter.
STOR TOMT: Den kommunale eiendommen på Rikeåsen er på over 140.000 kvadratmeter.

 Tenke nytt

Å starte arbeidet med en ny reguleringsplan gir mulighet til å tenke nytt. Vi får god fakta om området. Innbyggerne vil høres underveis. Alternativet er at den gamle planen vil bli liggende, som utgangspunkt for utbygging ved en senere anledning.

Fremfor fortsatt usikkerhet, ønsker vi å sette oss i førersetet. Vi vil bruke anledningen nå til å gjøre en ny vurdering og sikre at grøntområdet på Rikeåsen forblir en arena for turmuligheter med nærhet til naturen.

Derfor ønsker vi en ny reguleringsplan, slik at den gamle planen kan skrinlegges en gang for alle. Nå må vi tørre å ta et grep for å bevare et større sammenhengende grøntområde på Rikeåsen.

Å stikke hodet i sanden sikrer ikke at skogen bevares – det gjør kun en ny reguleringsplan.

PS! Hva mener du om saken? Send oss et debattanlegg på debatt@avis.no. Du kan skrive inntil 3000 tegn. Fullt navn kreves. Du kan gjerne kommentere i kommentarfeltet under.

Powered by Labrador CMS