SOFIEMYRHALLEN

RÅTNE GULVBORD: – Det vi ser nå er så ille at det ikke lenger er forsvarlig å trene i hallen, sier gruppelederen i Nordre Follo Høyre, Cecilie Dahl-Jørgensen Pind. På bildet ser du henne sammen med virksomhetsleder Hogne Haug i Byggdrift Nordre Follo.

– Dette kan ikke utsettes til 2023

Nordre Follo Høyre foreslår at bytte av gulvflatene og målene i Sofiemyrhallen settes i gang snarest, slik at hallflatene er klare til skolestart i august 2022.

Publisert Sist oppdatert

– Sofiemyrhallen er i sjokkerende dårlig stand! At forfallet blir verre og verre, ser alle som jevnlig er i hallen, sier gruppelederen i Nordre Follo Høyre, Cecilie Dahl-Jørgensen Pind.

REAGERER: Formannskapsmedlem Bjørn Kløvstad (H) mener det er uforsvarlig å flikke på en allerede utdatert idrettshall i ti år til.

Etter å ha vært på den siste befaringen i Sofiemyrhallen fredag 3. juni, ble tålmodighetsbegeret hennes fullt.

– Det vi ser nå er så ille at det ikke lenger er forsvarlig å trene i hallen. Gulvet svikter og gulvbordene spriker for å nevne noe. Det er også en stor risiko for at noen kan skade seg på trening med så dårlig gulvdekke, med fliser og sprekker. Målene er også et kapittel for seg, påpeker Pind.

RÅTNE GULVPLANKER: Taklekkasjene gjennom mange år har ført til store skader i gulvbordene.

Flikking i ti år til

Det er flaut å ha så dårlige skole- og idrettsanlegg på Sofiemyr. Kommunen kan miste mange skattebetalere som følge av dette, for slike kvaliteter ser jo folk etter når de velger bosted. Vi må gi dette området en boost. La oss få et knallbra idrettsanlegg som vil trekke folk hit istedenfor å skremme dem bort.

Cecilie Dahl-Jørgensen Pind, gruppeleder i Nordre Follo Høyre

I kommunens langsiktige driftsanalyse og investeringsplan (LDIP) for 2023-2042 er det nå planlagt å sette i gang med bygging av en ny idrettshall på Sofiemyr i 2031-2034.

Formannskapsmedlem Bjørn Kløvstad (H) synes det er uforsvarlig å "flikke på en allerede utdatert idrettshall" i minst ti år til.

– Da Høyre startet arbeidet med Fram-prosjektet, var det klart at Sofiemyrhallen var moden for utskifting og det skulle bygges en ny hall. Kommunestyret i gamle Oppegård kommune vedtok en ny flerbrukshall i Fram-prosjektet og hele prosjektet skulle ferdigstilles i 2022, men det satt Arbeiderpartiet med sine samarbeidspartnere effektivt stopper for da de kom til makten i 2019. Nå skal vi altså vente til tidligst 2031 med ny hall og i stedet skal det flikkes på en allerede utdatert idrettshall, sier han.

SKULLE ÅPNES I 2022: Fram-prosjektet dreide seg om en ny ungdomsskole og ny idrettshall med fire spilleflater og tilhørende fasiliteter som skulle benyttes av skolene på dagtid. På ettermiddag/ kveldstid skulle hallen være tilgjengelig for idretten, lag og foreninger.

Mot utsettelsen til 2023

Nordre Follo Høyre sier de vil kjempe mot at bytte av gulvflatene og målene i Sofiemyrhallen utsettes til 2023.

– Dette kan ikke utsettes! Nordre Follo Høyre vil helst at det bygges en ny hall nå, men ettersom det er vedtatt at den eksisterende hallen skal "pyntes på" frem til 2031, kan vi ikke akseptere at oppgraderingen av gulvdekket utsettes til 2023. Dersom Fram-prosjektet hadde blitt gjennomført som planlagt, hadde vi nå hatt en ny ungdomsskole og nye hallflater, og ikke minst et oppgradert uteareal, sier Pind og Kløvstad.

Når kommunestyret har neste møte onsdag 8. juni, vil de derfor foreslå at bytte av gulvflatene og målene i Sofiemyrhallen settes i gang snarest, slik at hallflatene er klare til skolestart i august 2022.

Krever midlertidig løsning

– Vi har full forståelse for at idretten vil at disse arbeidene skal forseres. Vi er interessert i å finne en løsning for å kunne gjøre det mulig, for eksempel med en midlertidig telt-løsning for idrettshallen, sier Pind.

Etter å ha drøftet saken med representanter fra kommunen og KIL, mener hun at det haster å finne en midlertidig løsning for skolen og idretten.

– I samarbeid med kommunen må vi finne en løsning som både sørger for skikkelig gulvdekke, og for at skolen og idretten får en midlertidig løsning som ivaretar kroppsøvingsfaget og trening, sier Høyres gruppeleder.

– Det er fint å høre at administrasjonen virker opptatt av å finne en god og snarlig løsning, legger hun til.

Les også: Vannlekkasje i Sofiemyrhallen

PREGET AV TAKLEKKASJER: Sofiemyrhallen har vært preget av taklekkasjer i mange år.

60,8 millioner hittil

Kommunen investerte 35 millioner kroner i Fram-prosjektet, som ble vraket. Disse midlene er nå tapt. I tillegg til dette har skrinlegging av Fram-prosjektet ført til konsekvenser for det lokale idrettslaget og fem skoler, først og fremst for Sofiemyr skole, Fløysbonn ungdomsskole og Hellerasten ungdomsskole, men også for Roald Amundsen videregående skole og WANG Ung Follo.

Les også: Har allerede investert 35 millioner kroner i Fram skole og flerbrukshall

Sofiemyrhallen skal rives om ti år. Ifølge den såkalte behovsanalysen 1.0, er rehabiliteringsarbeidene estimert til 30 millioner kroner. I tillegg til dette har kommunen siden i fjor brukt midler fra vedlikeholdsbudsjettet på nødvendige arbeidene med vedlikehold av hallen, men Oppegård Avis har foreløpig ikke fått tall for dette isolert sett.

– Det er ikke mulig på veldig kort varsel å hente ut tall for forbruket frem til 31. desember 2019 siden dette ligger i et annet fagsystem som ikke alle våre ansatte har tilgang til. Tallene for totalt forbruk i 2021 og hittil i 2022 er 25,8 millioner kroner (15,7 millioner kroner i 2021 og 10,1 millioner kroner i 2022), sier Haug.

Ingen midler til rehabilitering i 2019 og 2020

En uke etter at saken kom på trykk fikk Oppegård Avis en oppdatering fra Haug om at det ikke ble gjennomført noen rehabiliteringstiltak av Sofiemyrhallen i 2019 og 2020.

– Vedtaket om rehabiliteringer kom i juni 2020, og frem til nyttår ble det jobbet med prosjektering, planlegging og anskaffelser for tiltakene, forklarte byggelederen i kommunen.

51 ÅR GAMMEL: Sofiemyrhallen består av tre deler. Den eldste delen er 51 år gammel. Hele hallen skal rehabiliteres for 30 millioner kroner og brukes i ti år til før den skal rives ned. Bildet ble tatt fredag 3. juni.

140 millioner kroner

Hvor mye vil den pågående rehabiliteringen og flikkingen av Sofiemyrhallen koste kommunen til slutt, får vi vite når prosjektet er ferdigstilt.

I fjorårets LDIP ble det foreslått at det skulle brukes 140 millioner kroner på den nye idrettshallen på Sofiemyr, med ferdigstillelse av prosjektet i cirka 2033.

Det ble også foreslått å bygge en ny svømmehall i Sofiemyr-/ Kolbotn-området til 130 millioner kroner, med ferdigstillelse i slutten av 20-års perioden (2037-2042), det vil si etter at nye svømmehaller står ferdig på Langhus i 2023 og i Ski sentrum i 2032.

Den nye svømmehallen på Langhus, som blir kommunens nye hovedanlegg for svømmeidrett, bygges nå med en kostnadsramme på 225 millioner kroner. Anlegget skal tas i bruk i løpet av det første halvåret i 2024.

Les også: Svømmehallplanene i Oppegård satt på vent i minst 20 år

– Gi en boost

– Som en erstatning til Fram-prosjektet er rehabilitering til 30 millioner kroner kun en dråpe i havet. Vi mener det er flertallspartiene har sørget for en passiv holdning til hvordan flere av formålsbyggene i kommunen ser ut, og vi er langt unna å være Norges beste oppvekstkommune, sier Pind.

Selv om det er bærekraftig å rehabilitere den gamle hallen fremfor å bygge en ny hall, er Høyres gruppeleder bekymret for konsekvensene med dårlige skole- og idrettsanleggene på Sofiemyr.

– Jeg ville helst jevne denne hallen med jorden og bygge en ny hall på stedet, slik det hadde blitt med Fram-prosjektet. Det er flaut å ha så dårlige anlegg på Sofiemyr. Kommunen kan miste mange skattebetalere som følge av dette, for slike kvaliteter ser jo folk etter når de velger bosted. Vi må gi dette området en boost. La oss få et knallbra idrettsanlegg som vil trekke folk hit istedenfor å skremme dem bort, sier Pind.

Les også: Avdekket våt isolasjon etter taklekkasjen

– Tilstrekkelig med ressurser

Gruppelederen for Høyre påpeker at mange av de påbegynte prosjektene i Nordre Follo har blitt utsatt fordi de mangler gjennomføringsevne, men kommunen forsikrer henne at prosjektet med Sofiemyrhallen ikke er et slikt tilfelle.

BEROLIGER: Virksomhetsleder Hogne Haug i Byggdrift Nordre Follo beroliger gruppelederen i Nordre Follo Høyre, Cecilie Dahl-Jørgensen Pind.

– Sofiemyrhallen har tilstrekkelig med ressurser, både når det gjelder mannskap og penger til det planlagte prosjektet med rehabilitering av hallen, sier Hogne Haug, som er virksomhetsleder for Byggdrift i Nordre Follo.

Les også: Nye investeringer i 2022-225: Skeiv satsing på tvillingbyer?

Powered by Labrador CMS