DEBATT

HENTEPUNKT: Tidligere var det flere hentepunkt for juletrær i gamle Oppegård kommune, som her i rundkjøringen ved Kapellveien/Kolbotnveien.
HENTEPUNKT: Tidligere var det flere hentepunkt for juletrær i gamle Oppegård kommune, som her i rundkjøringen ved Kapellveien/Kolbotnveien.

Innsamling av juletrær og miljø

DEBATT: – Det er synd at kommunen ikke benyttet denne anledningen i disse juletider til å gi innbyggerne noe positivt som kunne skapt en positiv holdning til Nordre Follo kommune, skriver Johs. Utne.

Som beboer i tidligere Oppegård kommune har jeg i mange år hatt glede av kommunens innsamling av juletrær. Det har vært enkelt for mange, inklusiv meg, å bære juletreet til nærmeste innsamlingsplass uten en forurensende biltur.

I vår nye kommune, Nordre Follo, er det slutt på denne enkle og for beboerne praktiske ordningen hvor biler fra kommunen kjørte til innsamlingsplassene og samlet inn trærne. Nå må de fleste av oss bruke bilen for å kjøre til miljøstasjonen for å bli kvitt juletreet. I tidligere Oppegård blir det nok mange ekstra bilturer til miljøstasjonen de første ukene etter nyttår.

Les også: Nå må du kaste juletreet selv

Hvor var MDG?

Det er vanskelig å anslå hvor mange biler som må en ekstratur til miljøstasjonen med juletreet, men jeg tillater meg et anslag. Oppegård kommune hadde cirka 26.000 innbyggere, antagelig cirka 5.000 husholdninger med juletre. Dersom ¼ av disse nå må kjøre til miljøstasjonen blir det ca 1.250 biler som skal levere juletrær. Tilsvarende tall gjelder sannsynligvis også for tidligere Ski kommune. Dette har en negativ miljøeffekt så jeg undrer meg spesielt over hvor miljøpartiet MDG var under avstemmingen? Ble ikke miljøaspektet vurdert?

Jeg er klar over at ordningen opphører av økonomiske grunner, samt sikre en felles løsning i vår nye kommune. Det er bra at kommunen skal ha like ordninger for innbyggerne i de to tidligere kommunene.

Ta mer hensyn

Mitt inntrykk er at kommunen konsekvent har valgt løsninger med lavest kostnader eller som gir størst inntekter. Her hadde kommunen anledning til å velge en løsning som er mer miljøvennlig og ville gledet innbyggerne istedenfor å kun ta hensyn til økonomi. Det er synd at kommunen ikke benyttet denne anledningen i disse juletider til å gi innbyggerne noe positivt som kunne skapt en positiv holdning til Nordre Follo kommune.

Min oppfordring til kommunen er å ta mer hensyn til innbyggernes goodwill når kommunale ordninger skal samordnes.

Johs. Utne, Kolbotn

Powered by Labrador CMS