TRAFIKKSIKKERHET

FRA 1939: Kolbotn bru er fra 1939. Den 18 meter lange broen skal byttes med en ny bro, men oppstarten av dette prosjektet er ukjent.
FRA 1939: Kolbotn bru er fra 1939. Den 18 meter lange broen skal byttes med en ny bro, men oppstarten av dette prosjektet er ukjent.

– Fremdriften med ny bro avhenger av utbyggingen i området

Det er avdekket svakheter i broen i Kolbotnveien. Frem til den nye broen skal bygges blir halvparten av kjørebanen sperret av.

Publisert Sist oppdatert

I flere uker har halvparten av kjørebanen på broen i Kolbotnveien (Kolbotn bru, nord) vært sperret av. Flere av innbyggerne har etterlyst årsaken til dette.

– Det er svakheter i broen som er avdekket ved kontroll av den. For å være på den sikre siden har vi valgt å avlaste trafikkmengden og tyngden på broen, forklarer virksomhetsleder Gry Larsen i Nordre Follo kommune.

Hun har foreløpig ikke svart på spørsmålene om alvorlighetsgraden ved de avdekkede svakhetene i brokonstruksjonen. Selve broen, som er fra 1939, er en platebro av betong. Den er 18 meter lang og har en bredde på ti meter fordelt på to kjørefelt.

Ble avdekket i fjor høst

Oppegård Avis har fått innsyn i rapporten fra fjorårets inspeksjon av den aktuelle broen.

Under inspeksjonen i november i fjor ble det observert betydelig armeringskorrosjon med påfølgende avskalling på underkanten av broens plate, samt på de øverste delene av pilarene grunnet manglende overdekning.

Videre står det at de ovennevnte skadene kan få konsekvenser for bæreevne på broen hvis tiltak ikke iverksettes.

Den estimerte utbedringskostnaden kommer ikke frem i rapporten, men det står at kostnaden gjelder skader på broen gradert som tre og fire. Kostnaden for skadene gradert som én og to, generell rigg og merverdiavgiften er ikke inkludert i estimatet.

Sperret ett kjørefelt

– Det skal bygges en ny bro på stedet. I påvente av dette har Vei og park i Nordre Follo gjennomført avbøtende tiltak på den eksisterende broen. Tiltakene er innsnevring til ett kjørefelt samt at vi har frest bort asfaltdekke på broen for å minske lasten, sier Larsen.

Hun påpeker at den aktuelle broen er blitt nedklassifisert til 8 tonn i aksellast og 32 tonn i totalvekt. Kun busser har fått dispensasjon (tillatelsen) utover de gitte vektbegrensningene.

Uviss oppstart

Videre sier Larsen at de ovennevnte avbøtende tiltakende med vektbegrensninger og sperring av ett av de to kjørefeltene, vil gjelde i tiden frem til den nye broen er på plass.

Om du ønsker å vite når den nye broen kommer på plass, er det foreløpig uvisst, ifølge Larsen. Hun har ingen konkret tidspunkt for oppstart av dette prosjektet.

– Det skal bygges en ny bro, men fremdriften avhenger av utbyggingen i området. Det er foreløpig ikke bestemt når den nye broen som skal erstatte den gamle, blir bygd, sier Larsen.

Helt i det blå

Oppegård Avis har spurt Gry Larsen om hvilke konkrete utbyggingsprosjektene i områdene sikter hun til, og om det er forsvarlig å la den gamle broen fra 1939 være stående uten vedlikehold i flere år til, i påvente av at den nye broen blir bygget som følge av rekkefølgekrav for en fremtidig boligutvikler i Kolbotn sentrum. Disse spørsmålene har foreløpig ikke blitt besvart.

Kommunen tenker altså la utelatt vedlikehold fra 1939 bli et rekkefølgekrav for en fremtidig boligutvikler på Kolbotn? Hjælpes - og i mellomtiden skal rutebussen kjøre på dispensasjon fra vektbelastningsgrensen over broen?

Vi har skrevet at byggearbeidene med ny Kolbotn stasjon, som skulle starte i 2022, har blitt utsatt. I november 2021 valgte Bane NOR å vrake det allerede vedtatte prosjektet og utsette byggearbeidene på Kolbotn i minst fem år til, det vil si til 2027.

Prosjektet med salget av rådhuskvartalet er også helt i det blå.

Fem broer i Ski vs. null i Oppegård

Denne høsten har kommunen prioritert å vedlikeholde totalt fem broer. Alle disse broene ligger i gamle Ski kommune (Langhus og Siggerud). Arbeidene, som skulle starte i slutten av september, vil vare i tre uker.

Disse broene skal vedlikeholdes i høst: Brusagavegen bro på Siggerud (estimert utbedringskostnad på 110.000 kroner), Skoglia bro på Langhus og tre gang- og sykkelbroer i Vevelstadveien på Langhus.

Her har kommunen planlagt å utbedre bærebjelker etter armeringskorrosjon (mekanisk reparasjon av broene), reparere og fornye rekkverk for å ivareta trafikksikkerhet, fjerne begroing og rengjøre på og ved bruer, utbedre asfaltslitelag og utbedre membran for å hindre fuktskade på bjelkeelementer.

– Ingen av broene i gamle Oppegård er prioritert. Ut ifra kommunens prioriteringsliste denne høsten virker det som at de fem broene i gamle Ski er i verst tilstand i hele Nordre Follo. Stemmer det?

– Inspeksjonene av alle broene i kommunen blir gjennomført av et eksternt selskap som er uavhengig aktør, og utbedringsarbeidene blir prioritert ut fra disse inspeksjonsrapportene, sier Gry Larsen i Nordre Follo.

Powered by Labrador CMS