SVARER: Jane Short Aurlien er konstituert rådmann i Nordre Follo kommune.
SVARER: Jane Short Aurlien er konstituert rådmann i Nordre Follo kommune.

– Kan gi så store besparelser at vi mener vi har plikt til å utrede

Rådmannen svarer på kritikken i den betente skolebrukssaken.

Publisert

Sist onsdag ble det en noe spesiell avslutning på det digitale kommunestyremøtet. Idet ordfører Hanne Opdan skulle til å gå gjennom og få vedtatt protokollen ble hun avbrutt av Knut Oppegaard (H), som hadde bedt om ordet uten at ordføreren hadde registrert det.

Deretter kom en kraftsalve fra Høyre-representanten om rådmannens håndtering av den mye omtalte skolesaken. Som kjent vil kommunen utrede alternativ bruk av Kolbotn skole, en sak som har vekket mye engasjement fra både ansatte, foresatte og elever tilknyttet Kolbotn skole.

– Dårlig planlegging

I kommunestyremøtet kom konstituert rådmann Jane Short Aurlien etter hvert på banen, og uttalte:

– Dette var voldsomt, så jeg vil forbeholde meg retten til å komme tilbake til med skriftlige svar på de spørsmålene som har blitt fremmet her i kveld helt uten forvarsel.

I etterkant av møtet uttalte Knut Oppegaard at fagutvalget i lengre tid har hatt samarbeidsproblemer med rådmannen, altså administrasjonen.

KRAFTSALVE: Høyres Knut Oppegaard var klokkeklar da han i det digitale kommunestyremøtet kritiserte administrasjonen for måten skolebrukssaken er behandlet til nå. Til venstre ordfører Hanne Opdan.
KRAFTSALVE: Høyres Knut Oppegaard var klokkeklar da han i det digitale kommunestyremøtet kritiserte administrasjonen for måten skolebrukssaken er behandlet til nå. Til venstre ordfører Hanne Opdan.

– Saker har vært dårlig forberedt, det har blitt gitt svake svar på spørsmål, møter har vært planlagt og gjennomført på en svak måte, sa Høyre-politikeren til Oppegård Avis.

– Sterk kommentar fra en folkevalgt

Konstituert rådmann Jane Short Aurlien sier hun står inne for kommentaren «Dette var voldsomt».

– Ikke først og fremst på egne vegne, men på vegne av hele organisasjonen. Dette er en sterk kommentar fra en folkevalgt.

– Hva tenker du om kritikken som fremkommer fra Oppegaard? Har saker vært dårlig forberedt?

– Rådmannens ambisjon er å legge fram så gode saker som mulig slik at de folkevalgte kan ta gode beslutninger. Vi har en samarbeidsform basert på åpenhet og tilgjengelighet, og jeg skulle ønske at han hadde tatt kontakt på et tidligere tidspunkt, slik at vi hadde kunnet snakket gjennom dette på en konstruktiv og god måte.

– Vi tar tilbakemeldingene på alvor. Det som kan gjøre rådmannen og mine folk bedre, er at vi får konkrete tilbakemeldinger på hva som kan forbedres og hva de har opplevd dårlig. Da kan vi ta tak i den enkelte sak og se hva vi kan gjøre bedre.

Helhetlig gjennomgang

Rådmannen setter pris på at innbyggerne er engasjert og viser sitt engasjement.

– Det er positivt at elever, ansatte og foresatte er knyttet til skolen sin. Vi forstår at nyheten om at vi skal utrede mulige alternativer for bruk av Kolbotn skole kom overraskende på mange og at tidspunktet er uheldig, fordi det er kort tid til planlagt innflytting. Men bakgrunnen for utredningen er arbeidet som de folkevalgte har vedtatt at rådmannen skal gjøre – en helhetlig gjennomgang av befolkningsprognoser og behovsanalyser for alle formålsbygg i kommunen. Formålsbygg er skoler, barnehager, idrettsanlegg og omsorgsbygg.

BARNESKOLE ELLER UNGDOMSSKOLE: Kolbotn skole skal etter planen stå ferdig etter høstferien i år.
BARNESKOLE ELLER UNGDOMSSKOLE: Kolbotn skole skal etter planen stå ferdig etter høstferien i år.

Short Aurlien sier til Oppegård Avis at underveis i gjennomgangen i høst så kommunen at det fantes muligheter for en annen bruk av Kolbotn skole.

– Dette kan gjøre at vi utnytter bygget fullt ut, noe som kan løse behovet for nytt lokale til Hellerasten skole, og som kan føre til at vi ikke trenger å bygge en ny ungdomsskole nord i kommunen.

– Dette kan gi så store besparelser for kommunen at vi mener vi har plikt til å utrede dette, for at vi skal oppfylle det oppdraget som de folkevalgte har gitt rådmannen.

Folkevalgte beslutter

Den helhetlige planen skal legges fram for kommunestyret i juni 2021.

– Men fordi Kolbotn skole allerede er under bygging var det viktig å se på denne utredningen nå, fordi det vil påløpe kostnader om vi venter til man har kommet lenger i byggeprosessen. Rådmannens oppgave er å utrede saker og legge dem frem for folkevalgte som så tar beslutningene. Denne saken er planlagt lagt frem i mars.

– Vil utredningen om alternativ bruk av Kolbotn skole gå sin gang fremover?

– Rådmannen jobber som vanlig med å utrede saker for behandling hos folkevalgte, med mindre ordfører gir beskjed om at saken ikke skal til politisk behandling.

– Stor forståelse for ansattes reaksjoner

– Hvilke tilbakemeldinger har til nå kommet fra ansatte?

– Kommunalsjef og områdeleder for skole har hatt møter med tillitsvalgte og virksomhetsledere ved Kolbotn, Hellerasten og Ingieråsen skoler. Fra de ansatte på Kolbotn skole har det kommet mange negative tilbakemeldinger, og de mener Kolbotn skole må brukes som barneskole som planlagt. Det har ikke kommet reaksjoner til rådmannen fra ansatte på de andre berørte skolene. Rådmannen har stor forståelse for de ansattes reaksjoner.

– Har dere fått mange henvendelser om saken?

– Det har kommet mange innspill og reaksjoner. Det har vi også bedt om. I informasjonsbrevet som ble sendt ut til ansatte og foresatte oppga vi epostadressen til kommunalsjefen og ba om å få innspill og tilbakemeldinger. Vi har også planlagt workshops med ansatte, FAU og elevråd på alle de berørte skolene for å få flest mulig innspill til saken. Det vil bidra til at utredningen blir så god som mulig og at de folkevalgte får et så godt grunnlag som mulig når saken skal til politisk behandling i mars, sier Jane Short Aurlien.