<p>SKUFFET OG PROVOSERT: – Vi skal fortsette kampen og lover å gasse på enda mer hvis kommunen ikke snur, sier tiåringene fra femte trinn ved Kolbotn skole som har valgt å fremme saken på vegne av hele skolen: Sara Sander Opperud, Pauline Hammer Aukrust, Eira Boye Eldor, Nora Iversen, Theodor Lie Howard og Iver Størksen. Foto: Yana Stubberudlien</p>

SKUFFET OG PROVOSERT: – Vi skal fortsette kampen og lover å gasse på enda mer hvis kommunen ikke snur, sier tiåringene fra femte trinn ved Kolbotn skole som har valgt å fremme saken på vegne av hele skolen: Sara Sander Opperud, Pauline Hammer Aukrust, Eira Boye Eldor, Nora Iversen, Theodor Lie Howard og Iver Størksen. Foto: Yana Stubberudlien

Kjemper for skolen

– Vi skal fortsette kampen for Kolbotn skole og lover å gasse på enda mer hvis kommunen ikke snur, sier femteklassingene ved Kolbotn skole.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag 7. januar fikk alle foresatte ved Kolbotn skole en melding fra kommuneadministrasjonen om at det nå, cirka ti måneder før innflytting i ny skole, skulle utredes om barna fremfor Kolbotn skole skulle tilbys Ingieråsen ungdomsskole som ny nærskole.

#DETVARIKKEAVTALEN: Nora (5B) og Julie Holthe (4B), som bor i Sønsterudveien og er elever ved Kolbotn skole, har også mobilisert seg for kamp.
#DETVARIKKEAVTALEN: Nora (5B) og Julie Holthe (4B), som bor i Sønsterudveien og er elever ved Kolbotn skole, har også mobilisert seg for kamp.

Barn og foresatte har reagert sterkt på dette, og har sendt flere innlegg til kommuneadministrasjonen, politikerne og media siden den gang.

De påpeker at en slik hasteutredning fra kommuneadministrasjonen, som ikke er forankret i det politiske arbeidet og som kommer helt på tampen av en årelang prosess om en ny barneskole, svekker tilliten til lokaldemokratiet, og gjør det vanskelig å forklare barna hvorfor de skal holde avtaler når kommunen ikke gjør det.

#detvarikkeavtalen

– Hæ?! utbrøt Pauline Hammer Aukrust (10) fra Svartskog.

– Kan de virkelig gjøre det? Det var ikke avtalen, sa Nora Iversen (10) fra Kolbotn.

Noras reaksjon på nyheten ble et sterkt budskap som hele skolen ønsket å formidle til kommunen. Med hashtaggen #detvarikkeavtalen har det raskt blitt mobilisert til kamp.

Elevene på alle trinn har på denne måten valgt å si hva de mener om kommunens planer om å utrede en alternativ bruk av Kolbotn skole.

Mange vinduer og husvegger rundt omkring på Kolbotn og omegn har blitt dekket med plakater som elevene har laget, og hashtagen med det klare budskapet har spredt seg som ild i tørt gress på mange Facebook-sider siden torsdag forrige uke.

– Et sjokk for alle sammen

Mandag denne uken møtte Oppegård Avis Pauline, Nora og fire andre femteklassinger fra Kolbotn som har valgt å kontakte lokalavisen på vegne av resten av skolen.

– Vi reagerte sterkt på nyheten om at Kolbotn skole kan bli omgjort til en ungdomsskole. Det var et sjokk for alle sammen. Vi har nettopp lært om barnekonvensjonen, om demokratiprinsippene, om at alle barn må bli hørt. Vi ble også lært tidlig at vi ikke bør juge, men hvorfor skal vi ikke gjøre det når kommunen gjør det mot oss, sier Theodor Lie Howard (10), som har skrevet et innlegg i Aftenposten Junior og kontaktet NRKs Supernytt forrige uke.

Iver Størksen (10) påpeker at senest i november ble elevene bedt om medvirkning i forbindelse med ny Kolbotn skole.

– Vi ble spurt om hva vi skulle ønske oss av lekestativer, benker og ellers rundt utforming av utearealene ved skolen, sier han.

– Politikernes ansvar

– Hvorfor er det så viktig for dere å beholde Kolbotn skole?

– Vi startet jo i ganske dårlig og slitt skole for fem år siden, og vi gledet oss mye til å få noe nytt og komme tilbake til den nye skolen i november 2021, sier Eira Boye Eldor (10).

– Ja, men dere har jo fått midlertidige lokaler i Solkollen, som er noe mange elever på flere andre skoler i kommunen kan bare drømme om. Er ikke det bra nok for dere?

– Ja, vi vet at de fleste skolene i kommunen er slitte og dårlige, og dette sier noe om det enorme vedlikeholdsetterslepet i Oppegård, men det er ikke vi som må stå ansvarlig for dette. Politikerne prioritere å bygge vår skole først og det er de som har valgt å bygge den så stor, så vi er jo heldige som har fått midlertidige skolebrakker og slipper å være i helsefarlige skolebygg med muggsopp, lekkasjer og dårlig inneklima som mange andre barn i tidligere Oppegård, men situasjonen med den midlertidig skolen i Solkollen er langt fra tilfredsstillende, sier Theodor Lie Howard.

Han påpeker at de ikke har en gymsal og at det er lite plass i klasserommene og garderobene.

– Utearealene har også blitt veldig små etter at koronatiltakene blitt innført. Vårt trinn har 60 elever, og vi har fått en bitte liten sone vi må dele på i friminuttene, legger Sara Sander Opperud (10) til.

– Demokratiet i praksis

– Dette er en undervisning av hvordan demokratiet fungerer i praksis, sier foresatte Hilde Hammer Aukrust (48) og Camilla Iversen (43), og påpeker at de er stolte av elevenes engasjement rundt saken og har mye sympati for ungene og stabben ved skolen.

På vegne av alle foresatte ønsker de å sende en bekymringsmelding til kommunen.

– Det har i alle årene vært så dårlige forhold på Kolbotn skole, og nå ønsker kommunen å frarøve det elevene og lærerne har gledet seg lenge til, sier Aukrust.

Bekymret for lærerne

Foresatte påpeker at de forslagene kommunen har skissert for dem er meget ressurskrevende og er en stor utfordring i en tid når kommunen ikke har penger i kommunekassen. Foresatte er også bekymret for at lærerressursene vil lekke.

– Vi er bekymret for hva denne ekstrabelastningen vil gjøre med de ansatte. Vi er redde for at mer midlertidighet gjør det vanskelig å rekruttere lærere, og vi er redde for å miste de superdyktige lærerne vi allerede har i dag, sier Hammer Aukrust.

At de får servert dette nå i innspurten, mens de skal opprettholde smittevern, bli kjent med de nye lærerplanene og sørge for læring, trivsel og trygghet, er bare trist, sier Iversen.

– Kan ikke godta dette

– Hvordan kan overkapasiteten på Kolbotn skole løses etter deres mening?

– Det har aldri vært et ønske fra foresatte eller skolen å bygge en skole med overkapasitet. Dette ble gjort for å spare penger på sikt. At noen ledige lokaler kan disponeres av andre, er vi ikke motstandere av. Å fylle opp med en hel ungdomsskole er noe helt annet enn å låne ut deler av lokalene. Og at det nå foreslås at barn og ansatte ikke skal få flytte tilbake til skolen sin, etter flere år med dårlige forhold og midlertidighet, kan vi ikke godta, sier Hammer Aukrust og Iversen.

De påpeker at barna sammen med FAU og skolens ansatte har brukt utallige timer til planlegging, for å skape en skole som gir rom og lyst til å lære.

– Å foreslå dramatiske skolekretsendringer og endringer fra barneskole til ungdomsskole, viser at den tidligere kommunen ikke har tenkt langsiktig. Forslagene skaper bekymringer for skolene som er berørt, og det skaper uro i lokalmiljøet. Vi kan alle enes om at det er et stort behov ved flere av skolene, og vi unner alle barn et skolemiljø hvor god luft og gode næringsforhold er tilstede. Vi må stole på at barnas beste blir ivaretatt, i en kommune som har som mål å være Norges beste kommune å vokse opp i. Trygge barn og gode læringsmiljøer er en god investering. Vi håper og ber om at den nye storkommunen prioriterer klokt, sier de to.

Nedenfor kan du se noen bilder som viser barnas kamp for Kolbotn skole: