Muggsopp på Sofiemyr skole

KREVER BEDRE LØSNING: – Det er ikke nok med hovedrengjøringstiltak på skolen, skissert av rådmannen. Faglige råd har tilsagt at vi skulle gjort noe mer grunnleggende., sier kommunestyrerepresentant Hans Martin Enger (MDG).
KREVER BEDRE LØSNING: – Det er ikke nok med hovedrengjøringstiltak på skolen, skissert av rådmannen. Faglige råd har tilsagt at vi skulle gjort noe mer grunnleggende., sier kommunestyrerepresentant Hans Martin Enger (MDG).

– Uforsvarlig

Kommunestyrerepresentant Hans Martin Enger (MDG) er ikke imponert over rådmannens plan om å bekjempe muggsopp på Sofiemyr skole med hovedrengjøring et par ganger i året. Enger mener det er uforsvarlig å utsette barn og ansatte ved skolen for muggsopp i minst fem år til.

Publisert

– Jeg er trygg på at barna på Sofiemyr skal få en god og trygg skole, men jeg er ikke sikker på at de løsningene som er tenkt i dag er de beste eller de vi skal gå for, sier MDG-politikeren.

Han sier godt inneklima er ekstremt viktig i skolen.

– Det er uholdbart at vi i Oppegård vedlikeholder byggene våre for dårlig, men dette er en konsekvens av «bruk-og-kast-politikken» som råder: Dårlig vedlikehold over tid gjør at tilstanden blir dårlig og skolene lite attraktive, noe som igjen fører til vedtak om riving og bygging av nytt, sier Enger.

MDG-politikeren mener at slike vedtak gjør til sist at kommunen får en mangeårig periode med enda dårligere vedlikehold.

– Det er fordi skolen «snart» skal rives uansett, et «snart» som handler om mange år, gjerne hele barneskoleløpet for elevene, sier Enger.

Han påpeker at manglende vedlikehold over mange år fører til store økonomiske konsekvenser.

– Det fører til at vi får gigantgjeld på kjøpet, sier Enger.

I tilfellet Sofiemyr skole synes han det må gjøres en grundig vurdering av hva som må til for et godt inneklima i eksisterende skolebygg før det eventuelt skulle vurderes et alternativ opp mot en eventuell brakke-bygging.

– Brakker er også dyrt, midlertidig og kortsiktig, understreker han.

Les også: – Sett opp brakker

Behov for 63 millioner kroner innen 2020

Over 56 millioner kroner burde settes av til strakstiltak på fem skoler i kommunen, ifølge tilstandsrapporten fra Reinertsen AS fra høsten 2015, som ble utført på bestilling fra Oppegård kommune.

Strakstiltakene handler om tiltak som burde ha vært utbedret av kommunen relativt raskt på grunn av forskriftskrav og/eller fare for liv og helse. Rapporten beskriver også midlertidige og langsiktige tiltak.

Midlertidige tiltak handler om tiltak som burde ha vært utbedret av kommunen om to til fem år etter at rapporten ble utført, det vil si innen 2017-2020.

Sammen med strakstiltakene handler det om behov for rundt 63 millioner kroner innen 2020.

Til tross for skrikende behov for disse tiltakene, ble det kun avsatt 11,6 millioner kroner til planlagte drifts-, vedlikeholds- og oppgraderingstiltak på skolene, basert på kommunens egen tiltaksplan, inkludert noen av de tiltakene fra rapporten til Reinertsen.

Ifølge daværende kommunalsjef Espen Dag Rydland, var det forsvarlig å fortsette driften på alle skolene i Oppegård.

Ifølge rapporten fra Reinertsen AS hadde Sofiemyr skole behov for strakstiltak på 3.800.000 kroner og midlertidige tiltak på 820.000 kroner i 2015.

Situasjonen med den nye barneskolen på Sofiemyr er fortsatt usikker, spesielt med tanke på den kommende kommunesammenslåingen om bare syv måneder og at det ikke er satt av midler til den nye skolen ennå.

Byggearbeidene kan uansett starte tidligst om tre år (i 2022) når ungdomsskoleelevene kan flytte inn i den nye ungdomsskolen på Sofiemyr. Regner vi med byggearbeidene på halvannet til to år, vil det være snakk om ventetid på fem år til sammen.

– Uforsvarlig med rengjøring som tiltak i flere år

– Faglige råd har tilsagt at vi skulle gjort noe mer grunnleggende. Jeg forstår den manglende viljen til å bruke penger på det som er vedtatt å rives, men det understreker bare hvor viktig det er å prioritere vedlikehold foran stadig forfall og nybygg.

Hans Martin Enger (MDG)

Hans Martin Enger (MDG) synes det er uforsvarlig å utsette barn og ansatte ved Sofiemyr skole for muggsopp på skolen i så mange år.

Han mener det ikke er nok med hovedrengjøringstiltak på skolen, skissert av rådmannen.

Faglige råd har tilsagt at vi skulle gjort noe mer grunnleggende. Jeg forstår den manglende viljen til å bruke penger på det som er vedtatt å rives, men det understreker bare hvor viktig det er å prioritere vedlikehold foran stadig forfall og nybygg, sier Enger.

Han legger til at der er for dårlig at strakstiltakene anbefalt av Reinertsen i 2015 ikke er utført ennå.

Dette henger sammen med "bruk-og-kast"-holdningen når det gjelder kommunale bygg, sier MDG-politikeren.

Les også: Vil bygge hageby i Holbergs vei

Renovering vs. nybygg

Oppegård har vedtatt å gape over alt for mye de siste årene. Det er for mange, for store og for dyre byggeprosjekt som er planlagt samtidig, sier Enger.

Han mener kommunen ville kunne spart veldig mye tid og penger ved å renovere Sofiemyr skole og erstatte de byggene som ble vurdert til å være i dårligst stand i stedet for å sette det nederst på en liste over de planlagte byggeprosjektene. 

Les også: Vil selge kommunale eiendommer for en halv milliard