Koronautbruddet i Nordre Follo

STORT PRESS I TO ÅR: Pleie- og omsorgstjenesten i Nordre Follo vil få et enormt press i de nærmeste to år, ifølge beredskapsansvarlig Espen Hallan.
STORT PRESS I TO ÅR: Pleie- og omsorgstjenesten i Nordre Follo vil få et enormt press i de nærmeste to år, ifølge beredskapsansvarlig Espen Hallan.

– Smittetoppen i Nordre Follo kommer om cirka 10 til 14 måneder

Beredskapsansvarlig i Nordre Follo, Espen Hallan, sier Nordre Follo må regne med koronatiltak i to år. – Vi er fortsatt bare ved begynnelsen.

Publisert

Under kommunestyremøtet onsdag 15. april ble folkevalgte i Nordre Follo informert om den siste risikovurderingen og rapporten, som ble sendt fra Folkehelseinstituttet (FH) til Helse- og omsorgsdepartementet for en drøy uke siden.

Koronastatus i Nordre Follo per 15. april:

 • 87 personer er bekreftet smittet med koronavirus (hvorav to nye tilfeller ble registrert 15. april).
 • 3 pasienter innlagt på sykehus (Ahus)
 • 2 pasienter ligger på Coviavdelingen på LBS
 • Blant smittede er 1 spedbarn og to ungdommer under 18 år.
 • Tre personer døde ved Ahus (22. mars, 1. aril og 10. april).

Ifølge FHIs planscenario er det fem faser i koronautviklingen. Det er ingen tydelig overgang mellom fasene, men epidemien starter for alvor i fase tre – og når toppen i fase fire.

Ifølge beredskapsansvarlig i Nordre Follo, Espen Hallan, vil smittetoppen i vår kommune komme om cirka ti til 14 måneder.

Vi er fortsatt bare ved begynnelsen. Det er fortsatt veldig mye usikkerhet rundt hvordan det reelle scenariet av koronautviklingen vil være i tiden fremover, og det er en krevende affære å styre ut fra usikkerhet. Det er vanskelig å planlegge for alle de mulige scenariene vi kan se for oss, men det er noen ting som begynner å bli veldig tydelige, sa Espen Hallan.

ORIENTERTE FOLKEVALGTE: Beredskapsansvarlig i Nordre Follo, Espen Hallan.
ORIENTERTE FOLKEVALGTE: Beredskapsansvarlig i Nordre Follo, Espen Hallan.

Han sier kommunen planlegger for det såkalte «worst case»-scenariet, basert på den siste risikovurderingen fra FHI.

«Vi regner med at Norge vil gjennomgå en covid-19-epidemi med sannsynlig oppstart for alvor i løpet av året. Helsekonsekvensene og belastningen på helsetjenesten blir store», skriver FHI.

– Vi er fortsatt bare ved begynnelsen.

Espen Hallan, beredskapsansvarlig i Nordre Follo

I den siste risikovurderingen fra FHI ble det nevnt en varighet av koronautbruddet på ett år, men vi ser for oss at det vil være på nærmere to år enn ett år, med en smittetopp et sted i midten. Det er mentalt krevende å se for seg en vedvarende smittesituasjon av et sånt omfang, men det er viktig at vi tar dette innover oss, sa Hallan til lokalpolitikerne.

Viktigheten av isolering i fase to og tre

Korona-epidemiens fem faser:

– I den siste risikovurderingen fra FHI ble det nevnt en varighet av koronautbruddet på ett år, men vi ser for oss at det vil være på nærmere to år enn ett år, med en smittetopp et sted i midten.

Espen Hallan, beredskapsansvarlig i Nordre Follo

Hallan påpekte at diskusjonen rundt «lockdown» (red. anm.: tiltaket med blant annet stengte skoler og barnehager i perioden før påsken), det vil si om dette tiltaket må fortsette nå videre eller ikke, ikke er av vesentlig betydning.

Det er verre for kommunen hvis lockdown fortsetter videre fordi tiltaket med isolering (det vil si karantene, isolasjonsbestemmelsen, regler om å holde seg hjemme ved luftveissymptomer) er det som utgjør en utfordring for kommunens ressurssituasjon. Og det tiltaket blir sannsynligvis ikke borte med det første. Dette tiltaket er et av de mest vesentlige tiltakene også i fase to, senere fase to og i fase tre fra FHI, sa beredskapsansvarlig i Nordre Follo.

Avhjelper Ahus

Risikovurdering, basert på FHIs risikorapport fra 7. april 2020:

 • Per 5. april: 14.000 mennesker i Norge er antatt smittet per 5. april. Dette tilsvarer andelen på 2,6 smittede på 1.000 innbyggere. Dette gir et tall på reelt antall smittede i Nordre Follo kommune på 154 personer.
 • 40 prosent er udiagnostert. Nordre Follo har diagnostert 86 personer per 5. april. Det gir da et tall på 143 personer. Nordre Follo har, ifølge dette, cirka 60 udiagnosterte personer.

Videre påpeker Hallan at kommunen planlegger for det såkalte «worst case» scenariet, det vil si de bygger beredskap for et scenarie hvor så mange som 40 prosent av kommunens personell er borte fra jobb.

Det er fordi vi ser et klart tegn på at presset på pleie- og omsorgstjenesten i Nordre Follo vil bli stort i tiden fremover. Vi har blant annet veldig mye ekstern rapportering. Den siste som kommer nå er en detaljkartlegging av kommunens institusjoner i forhold til både dekket kapasitet, ledig kapasitet, sykepleiere, hjemmehelsetjensten og så videre. Myndighetene kartlegger så å si helt ned til siste Q-tips. Det er veldig tydelig på at myndighetene forbereder et ganske sterkt press mot pleie- og omsorgstjenesten vår, og det stemmer godt med hva FHI har sagt tidligere, sier Hallan.

Beredskapsansvarlig sier at det ikke er bare de menneskelige ressursene som kartlegges av myndighetene.

– Myndighetene kartlegger så å si helt ned til siste Q-tips. Det er veldig tydelig på at myndighetene forbereder et ganske sterkt press mot pleie- og omsorgstjenesten vår.

Espen Hallan, beredskapsansvarlig i Nordre Follo

Det gjelder også smittevernutstyr som det er kritisk å få tak i, men også ting som oksygenflasker, alt mulig av nødvendig utstyr som trengs til behandling av lungepasienter og den type ting, sier Hallan.

Presset lokalt vil bli enormt

Beredskapsansvarlig sier det er viktig å sørge for forsvarlig beredskap lokalt.

AVHJELPER AHUS: Nordre Follo kommune åpnet 30. mars en mottaksavdeling for utskrivingsklare koronapasienter fra Ahus på Langhus bo- og servicesenter. Dette er en del av kommunens ansvar for å avhjelpe Akershus universitetssykehus i en svært krevende situasjon.
AVHJELPER AHUS: Nordre Follo kommune åpnet 30. mars en mottaksavdeling for utskrivingsklare koronapasienter fra Ahus på Langhus bo- og servicesenter. Dette er en del av kommunens ansvar for å avhjelpe Akershus universitetssykehus i en svært krevende situasjon.

Selv om vi avhjelper Ahus og åpner flere koronaposter her lokalt i tillegg til avdelingen på Langhus bo- og servicesenter (red. anm.: Her har kommunen elleve eller tolv plasser til utskrivningsklare koronapasienter som kommer fra Ahus), vil presset på pleie- og omsorgstjenesten vår bli enormt i tiden fremover, sier Hallan.

– Vi trenger folk. Vi har allerede begynt å flytte en del folk fra barnehagene til pleie- om omsorgstjenesten for at de lærer det grunnleggende som trengs når behovet er der.

Espen Hallan, beredskapsansvarlig i Nordre Follo

Han presiserer at akkurat nå har Nordre Follo kommune veldig god kontroll på smittesituasjonen, men påpeker at usikkerheten rundt utviklingen i tiden fremover er veldig stor.

Pleie- og omsorg vil være førende tjenste i to år

Ifølge Espen Hallan vil kommunens viktigste utfordring i tiden fremover være å omstille pleie- og omsorgstjenesten. Han påpeker at dette arbeidet er veldig vanskelig fordi det handler både om varige og ressurskrevende tiltak.

Han understreker at for det neste året og opptil to år vil pleie- og omsorgstjenesten i Nordre Follo være førende for alle de andre tjenestene.

Kommunen må alltid prioritere liv og helse. Det er viktig å ta innover seg. Det er viktig at både administrativ og politisk ledelse i Nordre Follo tar dette scenariet innover seg i forhold til hva man ekstra bringer inn av utfordringer. Alle må inn for å klare og få pleie- og omsorgstjenesten til å fungere i neste året og opptil to år, sier beredskapsansvarlig i Nordre Follo.

Han påpeker at pleie- og omsorgstjenesten har et stort behov.

– Vi trenger folk. Vi har allerede begynt å flytte en del folk fra barnehagene til pleie- om omsorgstjenesten for at de lærer det grunnleggende som trengs når behovet er der. Dette vil få konsekvenser for drift av barnehagene, men vi står i en ekstraordinær situasjon der liv og helse må prioriteres, sier Hallan.

"Målet er betydelig større testkapasitet"

I Nordre Follo har følgende smitteverntiltak blitt iverksatt, ifølge kommunen.

 1. God hygiene i befolkningen
 2. Redusert kontakthyppighet i befolkningen, skolestenging, tiltak på arbeidsplassen, unngå større folkemengder.
 3. Testing og tidlig isolering av smittede.
 4. Oppfølging av eksponerte - smitteoppsporing, oppfølging og karantene.

«Målet er en betydelig høyere testkapasitet enn i dag slik at testing, sporing , isolering og karantene kan brukes som erstatning for mer inngripende tiltak», står det i FHIs rapport fra 5. april.

Oslo nærmer seg smittetoppen

Oslo kommune, som er episenter for koronaviruset i Norge, nærmer seg smittetoppen, ifølge FHI.

Ifølge rapporten er Oslo nær overgangen til fase tre av koronaepidemien, hvor smitten har utstrakt spredning i samfunnet.

Andel smittede i hovedstaden er veldig høy i forhold til resten av landet, hele 27 registrerte smittetilfeller per 10 000 innbyggere i kommunen (mot 1,52 registrerte smittetilfeller per 10 000 innbyggere i Nordre Follo og 12 registrerte smittetilfeller per 10 000 innbyggere for hele landet).

Neste fase, som er fase fire, er full epidemi med stor belastning på helsesektoren.

Resten av landet, inkludert Nordre Follo, befinner seg i fase to, hvor de fleste nye koronatilfellene har blitt smittet i Norge.

Epidemi starter for alvor i fase tre. Fase fire er smittetoppen, og regnes som full epidemi. Fase fem karakteriseres av FHI at smitten begynner å avta.

Eldre over 70 år utgjør 90 prosent av dødsfallene

Videre understrekes det i rapporten fra FHI at letaliteten (red. anm.: dødeligheten for en bestemt sykdom) er sterkt aldersavhengig, og øker bratt fra rundt 70-årsalderen. «Vi må regne med at rundt 90 prosent av dødsfallene kommer i gruppen over 70 år», skriver FHI.

Inntil videre anbefaler FHI at det planlegges for en epidemi som varer om lag ett år og som på toppen medfører 29.000 til 36.000 syke, 1.700 til 4.500 koronapasienter på sykehus og 600 til 1.200 på intensivavdeling.