Det betyr at Oppegård får en ny skiløype og en ny turvei.

– Etableringen av en ny helårs lysløype skal legge til rette for at innbyggerne på Hellerasten og Tårnåsen skal kunne knytte seg til en forlenger av den eksisterende lysløypen fra Øvre Ekornrud, Østli, Oppegård og Fløisbonnområdet, sier prosjektleder i UTE Oppegård, Ola Skarderud.

Oppegård Avis har tidligere skrevet at lysløypene i Oppegård skal på sikt kunne knyttes opp til lysløypenettet i Oslo og Ski kommuner.

Les også: Løype for nye lysløyper

– Ta av deg skiene

Ola Skarderud sier skiløypen som skal ryddes på Fløisbonn i februar er markert med de blå pilene på kartet (se hovedbildet i saken).

– Du kan fortsatt bruke løypen som går langs Fløisbonnveien, men du må ta av deg skiene og gå den siste delen, fra det blå krysset som er markert på kartet, sier Skarderud.

Åtte metters bredde

– Traséen skal hugges i åtte meters bredde. Hogsten, som vil starte i løpet av de nærmeste dagene, vil pågå utover i februar på den aktuelle strekningen. Deretter blir det hugget lenger nord, sier Skarderud.

Han sier stedene det blir hugget nå er traseen fra Fløisbonnjordet i retning Taraldrud/E6 til Snipebekken, som er grenselinjen mellom Oppegård og Ski kommuner.

– I tillegg vil det bli hugget fra Grønnlimyrene og nordover fra tverrforbindelsen som går mellom Kongeveien ved Ødegården til Åsland i retning Bjørndal til Oslo kommunegrense, sier Skarderud.

Alternative løyper

Skarderud anbefaler å unngå det aktuelle området mens hogsten pågår.

– Et alternativ er å gå nordover over Fløisbonnjordene og komme inn i marka ved Åsland. Eventuelt kan du starte lenger syd og gå forbi OMA-butikken og over til marka via Grytetjern og viltovergangen lenger syd, sier han.

Ifølge ham gjennomføres hogsten av Skanska Norge AS med sin underentreprenør for Oppegård kommune.

– I enkelte perioder vil det også i samråd mellom grunneier og forvalter av anlegget være aktuelt med tømmerdrift i disse områdene, tømmerkjøring og kantrydding langs traseene, sier Skarderud.

Skal skifte lyskilder

Det skal også gjennomføres utskifting av lyskildene som ikke virker i lysløypene. Arbeidene skal settes i gang førstkommende onsdag, ifølge Skarderud.

– Hele lysanlegget ble gått gjennom i fjor høst, men likevel har flere av lampene dessverre blitt mørke i det siste, sier Skarderud.

Han sier det er Infratek AS som skal gjøre jobben for kommunen, med god hjelp av Skiforeningens og deres snøskuter.

– Vi beklager til skiglade innbyggere som kan ha støtt på mørke lamper, men nå er det bare noen dager igjen før hodelykten kan legges igjen hjemme, sier prosjektlederen.

Jobber med rørføring parallelt

Parallelt med anleggsarbeidene i regi av kommunen vest for grøften, jobbes det med VA (red. anm.: vann og avløp) og rørføringen øst for turtraseen. Disse arbeidene er i regi av Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB) på Taraldrud, men det er Oppegård kommune som eier begge prosjektene.

– Vi jobber med etablering av reservevannsledning fra Oslo til Oppegård ved PNB, og har faste møter med kommunen for å koordinere arbeidet. Rørføringen gjennomføres mens grøften er åpen, sier Marit Røer Ellefsen, som har ansvar for SHA og ytre miljø ved PNB.

Oppegård Avis har tidligere skrevet at Fløisbonnveien har vært midlertidig stengt i to perioder siden slutten av oktober i fjor i forbindelse med dette. 

– I forbindelse med etablering av reservevannledningen vil det også bli hugget langs den ovennevnte traseen fra Grønlimyrene og østover i retning Åsland før man kommer til broen over E6, sier Skarderud.

Les også: Stenger Fløisbonnveien i to perioder